Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara kiemelt feladatnak tekinti a minőségbiztosítást, mind az oktatás minőségének biztosításában, mind a fejlesztésekben betöltött szerepét tekintve, a minőségbiztosítás a Kar stratégiájának szerves része.

A Miskolci Egyetem a minőségbiztosítási rendszerét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásaira, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt szempontrendszerre alapozva határozza meg. Figyelembe véve a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeit – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area); az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei.

Az Egyetem minőségbiztosítási rendszere – az Alapító Okiratban meghatározott feladatok figyelembevételével – az Egyetem egészére kiterjedő tudatos és szervezett tevékenység. Szolgálja az Egyetem minőségpolitikájában kinyilvánított célok megvalósítását, és középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése áll. Különös tekintettel a hallgatók teljes körére, a munkaadókra, a kutatások és egyéb szolgáltatások megrendelőire.

 

A Minőségbiztosítási rendszer hozzájárul:

 • a képzési program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek meghatározásához,
 • a különböző képzési formák megfelelő működtetésének biztosításához,
 • a hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kíséréséhez,
 • a programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatához,
 • rendszeres visszacsatolás kéréséhez munkáltatóktól, a munkaerőpiac képviselőitől és más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról,
 • a hallgatói felmérések eredményeinek hasznosításához a tantárgyfejlesztésben.

A Kar minőségbiztosításért felelős vezetőit és bizottságát a Dékán javasolja, jelöli ki, és a Kari Tanács hagyja jóvá.

 

A Műszaki Földtudományi Kar minőségbiztosítási szervezetének jelenlegi tagjai a következők:

Kari Minőségbiztosítási vezető: Dr. Szalontai Lajos dékánhelyettes

Minőségbiztosítási Bizottság összetétele:

Elnök: Siskáné Dr. Szilasi Beáta egyetemi docens, intézeti tanszékvezető
Társelnök: Dr. Szalontai Lajos egyetemi docens, dékánhelyettes

Tagok:

Dr. Mádai Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Bohács Katalin tudományos munkatárs
Dr. Virág Zoltán egyetemi docens
Kovácsné Dr. Federer Gabriella egyetemi docens
Dr. Vass Péter Tamás egyetemi docens
Kolencsikné Dr. Tóth Andrea egyetemi docens, intézeti tanszékvezető
Dojcsák Marcell MFK HÖK elnök

A Minőségbiztosítási tevékenység megalapozásához indított felmérések:

 • Oktatói Munka Hallgatói Véleményezés (OMHV)
 • Bejövő motivációs felmérés (BEMOF)
 • Közbülső motivációs felmérés (KOZMO)
 • Kimenő motivációs felmérés (KIMOF)
 • Diplomás pályakövetési rendszer felmérései (DPR A, B, C)

A Műszaki Földtudományi Kar minőségbiztosítási rendszerének elemei:

 • OMHV: Minden szemeszterben kiválasztásra kerülnek azok az előző félévben oktatott tárgyak, amelyekkel kapcsolatosan elégedettség mérése történik, kurzusértékelés formájában.
 • DPR: A már végzett hallgatók alkothatnak véleményt arról, hogy a munkaerőpiacról visszatekintve hogyan ítélik meg az itt szerzett tudást és tapasztalatot, valamint milyennek értékelik az igénybevett szolgáltatásokat, és információt nyújtanak a munkaerőpiaci folyamatokkal kapcsolatos tapasztalataikról.
 • Bejövő motiváció: az újonnan felvett hallgatók véleményét kérdezzük meg az intézménybe kerülésük utáni első tapasztalatokról, és a gólyatábori élményekről.
 • Közbülső-és kimenő motiváció: a hallgatókat és a végzősöket kérdezzük meg az intézményi tapasztalataikról.

Az eredmények beépítésre kerülnek a Kar Szervezeti Önértékelésébe.

Bejövő motivációs felmérések kiértékelése:

Közbülső motivációs felmérések kiértékelése:

Kimenő motivációs felmérések kiértékelése:

DPR – A végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetéről készített felmérések kiértékelése:

Oktatói munka hallgatói véleményezéséről készített felmérések kiértékelése: