Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hallgatóink tantervi kötelezettségüknek megfelelően kötelesek szakmai gyakorlaton részt venni, nem záróvizsgázhatnak mindaddig, amíg a számukra előírt kötelező szakmai gyakorlatot igazoltan nem teljesítették.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a választott specializációjuknak megfelelő profilú vállalatnál, intézménynél mélyrehatóbban megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a Diplomaterv/Szagdolgozat elkészítésére.

A szakmai gyakorlat időtartama alapképzési szakjainkon és a Geográfus illetve Geoinformatikus mesterképzési szakunkon egybefüggő 6 hét (240 munkaóra), további mesterképzési szakjaink esetében pedig egybefüggő 4 hét (160 munkaóra).

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Egyetem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan a szakmai gyakorlóhelyekkel együttműködési megállapodást köt. A szakmai gyakorlóhelyekkel a kar veszi fel a kapcsolatot és köti meg az együttműködési megállapodásokat.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a hallgató a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat során hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát, mely közte és a munkáltató között jön létre. A hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A hat hét egybefüggő időtartamot el nem érő szakmai gyakorlat esetében a hallgatót díjazás nem illeti meg, ugyanakkor a munkáltató természetesen a hallgatói munkaszerződésben ettől eltérhet. Ha a szakmai gyakorlat tartama azonban a hat hetet eléri, a hallgatónak kötelező fizetni. A díjazás mértékének a mindenkori minimálbér 65%-át el kell érnie [A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3) bekezdés a) pont].

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének menete:

  1. Szakmai gyakorlatra a kari honlapról letölthető "Befogadó-nyilatkozat" segítségével lehet jelentkezni. A kitöltött, aláírt Befogadó-nyilatkozatot a választott szakmai gyakorlóhellyel kell aláírattatni, majd a szakot/specializációt gondozó Intézetben a félév során meghatározott határidőig leadni. 
  2. A gyakorlat sikeres teljesítését követően a kari honlapról letölthető “Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről” dokumentumot szükséges leadni a hallgató szakirányát/specializációját gondozó Intézetben.
  3. Ezt követően a szakmai gyakorlat Neptun rendszerbe történő bejegyzését az Intézetek végzik.

 

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. - Budapest, MVM  Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. - Szeged: 

2024. évi nyári szakmai gyakorlat a MVM-nél