Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara közel egy évtizede a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodást szolgáló oktatási és kutatási tevékenységet tekinti alapvető küldetésének. A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV -2010-0001 projekt keretében lehetőség nyílt az egyetem más karainak oktatóival és kutatóival együttműködve intenzív kutatómunkát folytatni az Európai Tanács célkitűzéseinek a megvalósítására. Az Európai Unió Tanácsa 2006-ban a fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájában pontosan megfogalmazta a célkitűzést. A dokumentum szerint a fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a jelenlegi nemzedékek szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne veszélyeztesse a jövő nemzedékek saját szükségleteinek kielégítésére való képességét. Az előző célkitűzés összhangban van az Európai Uniónak a Szerződésben foglalt átfogó célkitűzésével, amely az Unió összes politikáját és fellépését irányítja. Lényege a Földnek az élet sokféleségét fenntartó képességének megőrzése, és a demokrácia, a nemek közötti egyenlőség, a szolidaritás, a jogállamiság elvein és az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul, beleértve a mindenki számára biztosított szabadságot és esélyegyenlőséget.

Célja az életminőség és a jólét folyamatos javítása a közösség országaiban a jelen és a jövő nemzedékei számára. A fenntartható fejlődés ennek érdekében elősegíti a dinamikus gazdasági fejlődést, a teljes foglalkoztatottságot, a magas szintű oktatást, az egészségvédelmet, a szociális és területi kohéziót, valamint a környezetvédelmet egy békés, biztonságos és a kulturális sokféleséget tiszteletben tartó világban.

 

Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ
Vezető: Prof. Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár

A Kiválósági Központ Tudományos Műhelyei nemzetközi szinten elismertek:

  • Nyersanyag-gazdálkodás (primer és szekunder nyersanyagok kutatása, bányászat, előkészítéstechnika fejlesztése, ipari és bányászati hulladékok feldolgozása, fémtartalmú fogyasztási hulladékok feldolgozása, hulladékgazdálkodás, jogi környezet vizsgálata)
  • Energiagazdálkodás (biomassza, geotermia, megújuló gázok, szén-dioxid tárolás, biomassza társadalomtudomány)
  • Geoinformáció Feldolgozás (inverziós módszerek, spektrális és geoelektromos módszerek, numerikus földtani módszerek fejlesztése, numerikus ásvány-kőzettani módszerek fejlesztése, geodéziai és térinformatikai módszerek, geoinformáció közgazdasági vonal)
  • Vízkészlet-gazdálkodás és Fenntartható Talajhasználat  (innovatív vízgazdálkodás, felszín alatti vízkészletek védelme, hidrodinamikai és transzport modellezés, vízkutatás geofizikai módszerei)

 


 

LABOROK ÉS MŰSZEREK

Az utóbbi évek projekt tevékenysége (HEFOP, TIOP, TÁMOP, GOP) révén kialakított nemzetközi színvonalú laboratóriumok lehetővé teszik a magas szintű kutatási tevékenységet, és a gyakorlat orientált oktatást. 

 

 

Ásványtani-földtani vizsgálólaboratóriumi központ
A laboratóriumok kezelője: Ásványtani-Földtani Intézet 

Földtani adatbázis fejlesztő és kezelő laboratóriumi központ
A laboratóriumok kezelője: Geofizikai és Térinformatikai Intézet

Fluidumbányászati oktató-kutató laboratóriumi központ
A laboratóriumok kezelője: Kőolaj és Földgáz Intézet

Műszaki földtudományi - környezettudományi oktató-kutató laboratóriumi központ (C/2. épület 1. hajó)
A laboratóriumok kezelői: Bányászati és Geotechnikai Intézet, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Környezetgazdálkodási Intézet, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet