Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

PROFESSZORAINK

 

Prof. Dr. Kocsis Károly, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Az MTA levelező tagja, a Földrajz Intézet egyetemi tanára (2001-től). 2000 és 2010 között a Társadalomföldrajz tanszék vezetője, 2007-től a Földrajz Intézet igazgatója. Emellett az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója és kutatóprofesszora (2010-től). Az MTA Elnökségének tagja, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke. Fő oktatási és kutatási területe a népesség-, település-, etnikai-, vallás- és politikai földrajz. Több tucat projektnek volt a tudományos vezetője. Számos tudományos bizottság, szervezet aktív tagja: MTA (közoktatási, társadalom- és természetföldrajzi, demográfiai, földtudományi doktori bizottságok, MAB), MFT, Hungeo. Több mint 340 publikációval (közülük 16 önálló könyvvel), 1250 független hivatkozással rendelkezik. Több szakmai kitüntetés birtokosa.

 

Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerzett kitüntetéses geofizikus-mérnöki oklevelet 1988-ban. Pályája kezdetén a Geofizikai Tanszéken, majd az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumában dolgozott. 1993-ban Dr. Univ. címet, majd 1996-ban PhD doktori oklevelet szerzett. 1998-tól 2010-ig a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense. 2010-től ugyanitt egyetemi tanár és intézeti tanszékvezető. Szakterülete: hidrogeológia, hidrodinamikai és transzport modellezés, kúthidraulika, kalibrációs és regressziós eljárások fejlesztése, felszín alatti áramlási rendszerek vizsgálata, ásvány-, gyógyvíz és hévízkutatás, vízkészlet- védelem, valamint geotermikus rendszerek vizsgálata. 2009-ben megszerezte az MTA doktora tudományos címet, illetve sikeresen habilitált. 2013. július 1-től a Műszaki Földtudományi Kar dékánja, 2020-tól a Miskolci Egyetem rektorhelyettese.

 

Prof. Dr. Less György, egyetemi tanár, az MTA doktora

Geológusként a Moszkvai Geológiai Egyetemen szerzett diplomát, majd a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott 2005-ig. Ekkor került főállásban a Miskolci Egyetemre, ahol 1999-től már mellékállásban tevékenykedett. A PhD-fokozatot 1993-ban, míg a MTA doktora címet 2008-ban szerezte meg. Ugyanezen évben habilitált, majd 2010-ben egyetemi tanári kinevezést kapott az egyetem Ásványtani-Földtani Intézetébe, ahol jelenleg a Földtan- Teleptani Intézeti Tanszék vezetője. Kutatási területe a paleogén óriásegysejtűek rendszertana és rétegtana, valamint az észak-magyarországi paleo- mezozoos hegységek (Bükk, Aggtelek-Rudabányai-hegység) földtana és szerkezetfejlődése. Líbia középső részén földtani térképező expedíciót vezetett. Több mint 130 publikációjára kb. 1000 független hivatkozást kapott.

 

Prof. Dr. Mucsi Gábor, dékán, egyetemi tanár, PhD

Előkészítéstechnikai mérnökként szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán 2002-ben, majd 2009-ben védte meg PhD disszertációját. A ranglétra minden fokozatát végigjárva jelenleg a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet egyetemi tanára. Ezidáig 113 TDK dolgozat, szakdolgozat, diplomaterv és disszertáció készült szakmai vezetése mellett. Eddig összesen 67 ipari K+F+I munkában és 33 pályázati projektben tevékenykedett, sok esetben vezetői szerepben. 14 alkalommal vett részt külföldi egyetemen vendégoktatóként. 2019-ben habilitált a Miskolci Egyetemen. Kutatási területe a finomőrlés, a szilárd hulladékok előkészítése és hasznosítása, különös tekintettel az ipari hulladékok mechanikai aktiválása reaktivitásuk szabályozása érdekében, geopolimer, hulladékok szinergikus hasznosítása. 2013-tól a Műszaki Földtudományi Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, majd 2020-tól a kar dékánja.

 

Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora

A Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán 1999-ben szerzett geofizikus-mérnöki diplomát. 2005-ben szerzett PhD fokozatot. 2003-tól egyetemi tanársegéd, 2010-től egyetemi adjunktus, 2012-től egyetemi docens, majd 2019-től egyetemi tanár és a Miskolci Egyetem Geofizikai Intézeti Tanszékének vezetője. 2016-ban habilitált a Miskolci Egyetemen, majd 2020-ban védte meg MTA doktori értekezését. Kutatómunkát végez a geofizikai inverziós eljárások és a feltáró statisztikai módszerek fejlesztése és azok földtudományi (víz- és szénhidrogén-kutatás) alkalmazásai területén. Mélyfúrási geofizikához, gravitációs és mágneses kutatómódszerekhez, mérnök- és környezetgeofizikához és geostatisztikához kapcsolódó előadásokat tart angol és magyar nyelven. A Mikovony Sámuel Doktori Iskolában az Alkalmazott geofizikai kutatások tématerület vezetője. 2020-tól a Műszaki Földtudományi Kar tudományos dékánhelyettese.

 

Prof. Dr. Szakáll Sándor, egyetemi tanár, az MTA doktora

1978-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kémiai-fizika szakán. 1983-ban ásványtanból egyetemi doktorátust, 2001-ben PhD fokozatot, majd 2014-ben MTA doktora fokozatot szerzett. 1980-ban került a miskolci Herman Ottó múzeumba, ahol megalapította az Ásványtárat, melynek 2002-ig vezetője és 2019-ig munkatársa volt. 2001-ben került a Miskolci Egyetemre főállásba, ahol 2006 és 2018 között vezette az Ásványtan és Kőzettani Tanszéket. Az egyetemen a selmeci múlttal rendelkező ásványgyűjteményt gondozza. Több, mint 300 tudományos publikáció szerzője, ezen belül 14 könyv írásában vett részt szerzőként vagy szerkesztőként. Tudományos mukája során hat új ásvány leírásában vett részt. Ezen felül számos ismeretterjesztő előadás és kiállítás szervezője, többek között a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál alapító szervezője.

 

Prof. Dr. Dobos Endre Zsolt, egyetemi tanár, PhD

Agrármérnökként végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1993-ban, majd térinformatikai szakmérnökként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1996-ban. 1998-ban szerzett környezettudományból PhD fokozatot az Amerikai Egyesült Államok Indiai államában található Purdue Egyetemen. 2021-ben halibitált a Miskolci Egyetemen földtudományokból. Kutatói munkásságának legfontosabb területei a kis méretarányú digitális talajtérképezés, illetve a nagy méretarányú, táblaszintű alkalmazott talajgenetikai talajtérképezési kutatások. Független hivatkozásainak száma meghaladja 1300-at, Hirsch indexe 18 (Google Scholar alapján). 2014-től  Magyar Talajtani Társaság Talajgenetikai Szakosztályának elnöke, 2022 őszétől a társaság elnöke. 2018-tól a International Union of Soil Sciences (IUSS) Talajgenetikai Bizottságának elnöke. Számos szakmai elismerés és nívódíj tulajdonosa. Jelenleg a Földrajz-Geoinformatika Intézet Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

 

Prof. Dr. Faitli József, egyetemi tanár, PhD

A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 1989-ben szerzett bányagépészeti és bányavillamossági szakos bányamérnöki diplomát. 1998-ban védte meg PhD disszertációját, 2016-ban habilitált. Jelenleg egyetemi tanár, a Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék vezetője. Új tudományos eredményeket és azok megvalósult ipari alkalmazásait a szilárd-folyadék keverékek készítése, szállítása, sűrítése; a hulladéklerakók hőgazdálkodásának a megalapozása, aprítási-osztályozási technológiai folyamatok szimulációja, hulladékok újrahasznosítása és a mintavételezés területeken ért el. Több mint 100 ipari kutatómunkában és számos hazai és nemzetközi oktatási és kutatási pályázatban vett részt. A Ring-2017 projekt szakmai vezetője volt. 183 tudományos közlemény, 27 műszaki alkotás, 13 szabadalom, ill. mintaoltalom szerzője.


 

PROFESSOR EMERITUSAINK

 

 • Prof. Dr. Bartha Gábor, DSc
 • Prof. Dr. Bérczi István, CSc
 • Prof. Dr. Bobok Elemér, DSc
 • Prof. Dr. Csőke Barnabás CSc
 • Prof. Dr. Dobróka Mihály DSc
 • Prof. Dr. Földessy János CSc
 • Prof. Dr. Gyulai Ákos, DSc
 • Prof. Dr. Hevesi Attila, DSc
 • Prof. Dr. Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja
 • Prof. Dr. Lakatos István, az MTA rendes tagja
 • Prof. Dr. Némedi Varga Zoltán, DSc
 • Prof. Dr. Szabó Imre, CSc
 • Prof. Dr. Takács Gábor, DSc
 • Prof. Dr. Tihanyi László, CSc

 


 

TISZTELETBELI DOKTORAINK

Prof. Ing. Martina Zeleňáková Kassai Műszaki Egyetem 2022.
Prof. Biljana Kovacevic-Zelic Zágrábi Egyetem 2021.
Prof. Dr. Dobróka Mihály Miskolci Egyetem 2020.
Prof. Dr. Cehlár Michal Kassai Műszaki Egyetem 2019.
Dr. Kovács József Petrozsényi Egyetem 2018.
Prof. Dr. Peter Baláž Szlovák Tudományos Akadémia Geotechnikai Kutatóintézet Mechanokémiai Osztály (Kassa) 2017.
Prof. Dr. Jadwiga Jarzyna AGH University of Science and Technology (Krakow) 2016.
Prof. Dr. em. Lakatos István Miskolci Egyetem 2015. 
Prof. Dr. Ing. Herbert Klapperich Freibergi Bányászati Egyetem 2014. 
Prof. Dr. Pápay József Miskolci Egyetem 2013. 
Prof. Dr. Ing. Pavel Rybar Technical University of Kosice 2012. 
Dr. Némedi Varga Zoltán Miskolci Egyetem  2011.
Prof. Dr. Faragó Sándor Nyugat-Magyarországi Egyetem 2010. 
Prof. Dr. hc. mult. Dr. Kovács Ferenc Miskolci Egyetem 2009.
Prof. Dr. Markku Peltoniemi  Helsinki Műszaki Egyetem 2008.
Prof. Dr. em. Juhász József Miskolci Egyetem 2008.
Prof. Dr. em. Budavári Sándor University of the Witwatersrand 2007.
Prof. Dr. Helmut Wolff Berlini Műszaki Egyetem 2006.
Prof. Dr. em. Tarján Iván Miskolci Egyetem 2005.
Dr. Ádám Antal akadémikus GGKI Sopron 2004.
Dr. Tóth József  ME Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 2003.
Prof. Dr. Jürgen Wolfbauer Leobeni Egyetem 2002.
Dr.h.c.Dr. Ing. Volker Jung Siemens A. G. 2001.
Prof.Dr.Ing.habil Horst Gerhardt egyetemi tanár Technische Universität Bergakademie Freiberg 1999.
Prof. Manfred H. Pahl Padeborni Egyetem 1998.
Prof. Franz E. Schulte Strathaus elnök-vezérigazgató Unna Deutschland 1998.
Prof. Dr. Takács Ernő professor emeritus Miskolci Egyetem 1997.
Prof. Nicolae Ilias a Petrozsényi Egyetem rektora 1997.
Prof. Heinemann Zoltán Montanuniversität Leoben Austria 1996.
Prof. C. Timothy Shaw dékán Royal School of Mines UK 1995.
Dr. Faller Gusztáv minisztériumi főtanácsos címzetes egyetemi tanár Ipari Minisztérium 1995.
Prof. Hans Joachim Kecke intézetigazgató Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1995. 
Dr. Kapolyi László akadémikus ipari miniszter Budapest 1994. 
Heinz Staudinger igazgató Ferrostal Essen Deutschland 1993.
Prof. Valerij Szergejevics Jámscsikov Moszkvai Állami Bányászati Egyetem 1993. 
Prof. Dr. Walter Knissel Technische Universität Clausthal 1992. 
Prof. Heinz Brauer Technische Universität Berlin 1991. 
Prof. Szilas A. Pál dékán Miskolci Egyetem 1991. 
Prof. F. L. Wilke Technische Universität Berlin 1991.
Prof. Lev. Alexandrovics Pucskov Moszkvai Bányászati Egyetem 1990. 
Prof. Miklos D. G. Salamon Coloradoi Bányászati Egyetem Denver US 1990.
Prof. Tibor Zoltai University of Minnesota (USA) 1989.
Prof. Calvin J. Konya John Caroll University (USA) 1989. 
Prof. Karl Höffl Technische Universität Bergakademie Freiberg 1989.
Prof. Lothar Dresen Ruhr Universität Bochum 1989. 
Prof. Zambó János a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora 1989.
Prof. Heinrich Schubert Technische Universität Bergakademie Freiberg 1987.
Prof. Günter Fettweis Montanuniversität Leoben Austria 1987. 
Prof. Werner Arnold Technische Universität Bergakademie Freiberg 1985.
Prof. Anatolij Szemjonovics Burcsakov rektorhelyettes Moszkvai Bányászati Egyetem 1985.
Prof. Tarján Gusztáv akadémikus Nehézipari Műszaki Egyetem 1978. 
Prof. Vendel Miklós akadémikus  Soproni Egyetem 1976.
Prof. Tárczy-Hornoch Antal akadémikus  Soproni Egyetem 1976. 
Prof. Vlagyimir Vasiljevics Rzsevszkij a Moszkvai Bányászati Egyetem rektora 1974.

 


 

KARUNK KORÁBBI DÉKÁNJAI

 

Miskolci Időszak
Mucsi Gábor (2020-)
Szűcs Péter (2013-2020)
Tihanyi László (2009- 2013)
Bőhm József (2001- 2009)
Kovács Ferenc (1994-2001)
Somosvári Zsolt (1987-1994)
Tarján Iván (1984-1987)
Takács Ernő (1978-1984)
Kovács Ferenc (1977-1978)
Takács Ernő (1974-1977)
Tarján Iván (1971-1974)
Richter Richárd (1968-1971)
Szilas A. Pál (1964-1968)
Gyulay Zoltán (1961-1964)
Falk Richárd (1959-1961)
   
Átmeneti időszak
Zambó János (1955-1959)
Gyulay Zoltán (1951-1955)
Verő József (1949-1951)
Szádeczky-Kardoss Elemér (1948-1949)
   
Soproni időszak
Sébor János (1947-1948)
Proszt János (1946-1947)
Modrovich Ferenc (1945-1946)
Cotel Ernő (1944-1945)
Sébor János (1943-1944)
Tárczy-Hornoch Antal (1942-1943)
Modrovich Ferenc (1941-1942)
Proszt János (1940-1941)
Kelle Arthur (1939-1940)
Vendel Miklós (1938-1939)
Róth Gyula (1937-1938)
Széki János (1936-1937)
Walek Károly (1935-1936)
Finkey József (1934-1935)
Fekete Zoltán (1932-1934)
Cotel Ernő (1930-1932, 1944)
Boleman Géza (1928-1930)
Fekete Zoltán (1926-1928)
Tettamanti Jenő (1924-1926)
Mihalovits János (1923-1924)
Boleman Géza (1922-1923)
Jankó Sándor (1920-1922)
Vitális István -1920
Láng Károly (1919-1920)
   
Selmeci időszak
Réz Géza (1918-1919)
Kövesi Antal (1916-1918)
Krippel Móric (1914-1916)
Barlai Béla (1912-1914)
Fodor László (1910-1912)
Vadas Jenő (1908-1910)
Hermann Miksa (1906-1908)
Fodor László (1904-1906)
Vadas Jenő (1903-1904)
Schartz Otto (1902-1903)
Fekete Lajos (1901-1902)
Schartz Otto (1900-1901)
Fekete Lajos (1899-1900)
Schartz Otto (1898-1899)
Fekete Lajos (1897-1898)
Schartz Otto (1896-1897)
Soltz Vilmos (1892-1896)
Farbaky István (1876-1892)
Pöschl Ede (1873-1876)
Mednyánszky Dénes (1863-1873)
Russegger József (1850-1863)
Ritterstein Ágoston (1845-1850)
Svaitzer Gábor (1834-1845)
Révay János (1819-1834)
Drevenyák Ferenc (1816-1818)
Schluba Ignác (1811-1816)
Gerlieczy Ferenc (1798-1810)
Colloredo József (1778-1790)
Mechtl József -1778
Mitrovszky Károly (1774-1778)
Schöner Ferenc -1773
Stampfer János (1764-1774)
Sauer Kajettán (1762-1764)
Sternbach Ferenc (1750-1757)
Krempf Ignác -1750
Lauern János (1749-1750)
Mayer Károly (1747-1749)
Mitrovszky János (1735-1747)