Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (TKP2020) Intézményi Kiválósági Alprogram

A projekt azonosító száma: NKFIH-1165-10/2019
Szakmai vezető: Prof. Dr. Szűcs Péter
A projekt megvalósítás időszaka: 2019.06.01. - 2021.09.30.
A szerződött támogatás összege: 900 000 000 Ft
Honlap: -

Az elnyert pályázatban körvonalazott terveknek és vállalásoknak megfelelően valósítottuk meg a szakmai programot a finanszírozott három évében a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programban.
A kiválósági program keretében vállaltuk, hogy elvégzett munka eredményeképpen a hazai és nemzetközi láthatóság növelése mellett olyan tématerületi erősödést érünk el horizontális és vertikális értelemben, amelynek eredményeként Magyarországon egyedülálló széles kutatási potenciál és szakértelem jön létre, illetve erősödik meg a következő területeken:

  • ­ Felszín alatti vízkészleteink fenntartható és hatékonyabb felhasználása,
  • ­ Elsődleges nyersanyagok és hulladékok fenntartható hasznosítása a körkörös gazdaság irányelvei alapján,
  • ­ Energiahatékonyság és az energiaellátó rendszerek biztonságának javítása,
  • ­ Smart technológiák fejlesztése természeti erőforrások hatékonyabb hasznosítására.

 


 

OTKA - Inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárások fejlesztése a geofizikai értelmezés minőségének javítása céljából

A projekt azonosító száma: K 135323
Szakmai vezető: Prof. Dr. Szabó Norbert Péter
A projekt megvalósítás időszaka: 2020.09.01. - 2024.08.31.
A szerződött támogatás összege: 24 900 000 Ft
Honlaphttps://www.otka-palyazat.hu

A geofizikai mérések értelmezésének minősége javítására korszerű inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárásokat fejlesztünk. Az adatfeldolgozási módszereket robusztifikáljuk, ami lényegi javulást eredményez geostatisztikai módszerekkel való kombinációikban a litológiai tagolás, a kőzetfizikai mennyiségek feltárása és a hiányzó adatok pótlása területén. Az új inverziós módszereket szénhidrogén-tárolók kőzetfizikai paramétereinek meghatározására alkalmazzuk. Az új adatfeldolgozási eljárásokat laboratóriumi akusztikus mérések kiértékelésében, új kőzetfizikai modellek kidolgozásában is hasznosítjuk.

 


 

RING 2017 - Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00010
Szakmai vezető: Dr. habil. Faitli József
A projekt megvalósítás időszaka: 2017.07.01. - 2021.03.31.
A szerződött támogatás összege: 1 382 547 590 Ft
Honlap: https://ring2017.uni-miskolc.hu/

A „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017” című EFOP-3.6.2-16-2017-00010 azonosító számú projekt az Európai Szociális alap és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valósult meg. A projekt 2017. július 1-vel indult és eredetileg három éves futamidőre kapott finanszírozást a tematikus hálózat megvalósítására, amely meghosszabbításra került 2021.03.31-ig. A Miskolci Egyetem, mint konzorciumvezető együttműködő partnereivel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Soproni Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel együtt valósította meg a projekt célkitűzéseit. A kutatási együttműködés fókuszáltan a nyersanyag-gazdálkodás speciális területein, elsősorban másodnyersanyagok (hulladékok és maradékanyagok) hasznosítás mentén, környezetipari és energetikai alkalmazások fejlesztésére szerveződött. Ennek eredményeként a Miskolc - Szeged - Pécs - Sopron Gyűrű (RING 2017) mentén olyan kapacitások alakultak ki, amelyek a fókuszterületek vonatkozásában országos lefedettséget biztosítanak a konzorcium számára, és - hosszútávon fenntartható - ipari K+F+I-t megalapozó kutatási potenciált jelentenek. Az elért eredményeket fémjelzi a hálózatos formában együtt kutatók tollából megjelent, több mint 500 szakmai-tudományos publikáció. A Ring 2017 projekt öt fő alappillére a következő volt: WEEE – elektronikai és elektromos eszközök hulladékából értékes anyagok kinyerése, Nagytömegű ipari és bányászati hulladékok és  melléktermékek innovatív hasznosítása, Települési szilárdhulladék (TSZH), mint másodlagos nyersanyagforrás, Szennyvizek és szennyvíziszapok hasznosítása, alacsony CO2 kibocsátási technológiák, Lignocellulózok hasznosítása. Az elért szakmai – tudományos eredmények elsősorban az International Project Week rendezvényeken lettek közzétéve. A projekt keretében tervezett első tematikus International Project Week (IPW) megrendezésére Pécsett került sor 2018. november 5. és 9. között. Szegeden 2019. május 6-10 között rendeztük meg a II. Sustainable Raw Materials International Project Week and Conference című rendezvényt. Sopronban 2019. október 10-11 között rendeztük meg a III. RING – Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Nemzetközi Projekthét rendezvényt. A Miskolc IPW – IV. Sustainable Raw Materials International Project Week megrendezésére Miskolcon került sor 2020. november 25-27-én. A projekt szakmai eredményeit a Geosciences & Engineering tudományos folyóirat különszáma összegzi 25 tanulmányban összefoglalva.

 


 

Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00011
Szakmai vezető: Prof. Dr. Jármai Károly 
1. KK vezető: Prof.Dr. Szűcs Péter
A projekt megvalósítás időszaka: 2017.02.01. – 2021.03.31.
A szerződött támogatás összege: 1 197 507 415 Ft 
Honlaphttps://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu/koszonto

A projekt stratégiai céljai: A Miskolci Egyetem hatékony bekapcsolása a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába, nagyobb hangsúly helyezése a K+F+I folyamatok erősítésére illetve a Kutató Intézeteinek fejlesztésére. Tudományos produktivitás növelése kapcsán a K+F szolgáltatások körének fejlesztése és átalakítása, a kutató intézetek, az akadémiai kutató csoportok megerősítése. A projekt által közvetlen módon érintett személyek a Miskolci Egyetem kutatással foglalkozó oktatói, kutatói, PhD hallgatói, az Egyetem azon hallgatói, akik a tudománynépszerűsítő, vállalkozóiságot fejlesztő rendezvényeken vesznek részt, valamint a vállalati és más intézményeknél foglalkoztatott, az Egyetemmel kapcsolatban álló kutatók. A projekt megvalósítása a Miskolci Egyetemnél korábban kialakított 5 Kiválósági Központ kutatói munkacsoportjaira épül, és 6 részprojektre tagolódik. A Kiválósági Központok kutatási területei egymáshoz szorosan kapcsolódva biztosítják a tudományos megközelítések sokszínűségének érvényesülését. A kiemelten kezelendő K+F potenciál fejlesztése, az innovációs ökoszisztéma generálása és a technológiai- és tudástranszfer tevékenységek fejlesztése elősegíti az Észak-magyarországi régió versenyképességének a javítását és a helyi gazdaság élénkítését, hozzájárulva ezzel a térségi szintű különbségek mérséklődéséhez.

 


 

INNOVÍZ- Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00031
Szakmai vezető: Dr. Madarász Tamás
A projekt megvalósítás időszaka: 2017.0.01. - 2021.03.31.
A szerződött támogatás összege: 677 934 808 Ft
Honlaphttps://www.hidrotanszek.hu/innoviz

A projekt megvalósítói innovatív megoldások kidolgozását vállalták fel a hidrogeológia, vízgazdálkodás, mezőgazdasági talajok vízgazdálkodása és a vezetékhálózatok állapotának felmérése területén. A kutatás első moduljában a felszín alatti áramlási viszonyok és az éghajlat változási aspektusok összefüggését, valamint az utánpótlódás időbeli alakulását környezeti izotópok segítségével vizsgálják. A második modulban a talajművelés eredményeképpen kialakuló talajszerkezet romlásnak és a talajtömörödési zóna létrejöttének innovatív kezelésére dolgoznak ki módszertani javaslatokat. A harmadik modulban új lehetőségeket ajánlunk a rejtett vízszivárgások, csőtörések indirekt módszerekkel történő beazonosítására.

 


 

PULSE - Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00010
Szakmai vezető: Jónás Béla Péter
A projekt megvalósítás időszaka: 2016.09.31. - 2021.10.30.
A szerződött támogatás összege: 1 653 402 661 Ft
Honlaphttps://www.afki.hu/Pulse-projekt

A projekt kiemelt célja, hogy a ME AFKI kiemelkedő kutatási teljesítményével, valamint fejlesztési eredményeivel növelje tudományos potenciálját és biztosítsa meghatározó gazdasági jelenlétét. A projekt eredményei hozzájárulnak a nemzeti ásványvagyon készlet alapját képező, hagyományos és nem hagyományos szénhidrogének, valamint a szénhez kötött metán készleteinek kitermelését célzó intenzív termelési technikák (EOR, EGR, CBM, ECBM) fejlesztéséhez és ezen keresztül a hazai szénhidrogén potenciál újraértékeléseihez.