Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 01. 07.
Felvételizőknek

Részletes felvételi tájékoztatók:

Alapszakos felvételi tájékoztató

Mesterszakos felvételi tájékoztató

Határidők a felvételi eljárásban

Pontszámítás

Tudod-e...

Tudod-e mire ügyelj a felsőoktatási felvételinél?
A Műszaki Földtudományi Kar oktatói segíteni kívánnak Neked, kedves leendő egyetemista, hogy el ne vessz a felvételi folyamatában. Az alábbiakban a felvételihez és a kezdődő egyetemi életedhez kapcsolódó legfontosabb információkat osztjuk meg közérthető formában.

Tudod-e, hogy legfeljebb 6 helyre lehet jelentkezni?

Tudod-e, hogy a 2021 szeptemberében induló képzésekre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni?
Az elektronikus jelentkezési lapot a www.felvi.hu honlapon keresztül kell kitölteni. Itt adhatod meg a jelentkezési helyeket és azok sorrendjét is. Az adatlap kitöltéséhez először a honlapon regisztrálnod kell magad. A jelentkezésed kétféleképpen hitelesíthető (hogy érvényes legyen):

  • okmányirodai ügyfélkapus regisztráció segítségével, vagy
  • a jelentkező által aláírt, a honlapról letölthető hitelesítő adatlap postára adásával.

Ügyelj arra, hogy ezek elvégzése is időbe telik!

 

Általános tájékoztató alapképzésbe felvételizőknek

Tudod-e mi a Hallgatói nyilatkozat?
Az állami ösztöndíjat elnyert hallgatók nem fizetnek a képzésért (államilag finanszírozott képzés), azonban a beiratkozáskor egy nyilatkozatot alá kell írniuk. Ebben az áll, vállalják, hogy a képzési idő másfélszerese alatt megszerzik a diplomát, valamint a végzést követő 20 éven belül annyi félévet dolgoznak magyarországi munkahelyen, ahány félév állami támogatást igénybe vettek.

Tudod-e milyen kötelezettséggel jár Hallgatói nyilatkozat aláírása?
Ha nem szerzed meg időben a diplomát, a képzésre fordított állami támogatás felét vagy köteles visszafizetni. Ha nem dolgozol itthon annyi félévet, ahány félév állami támogatást kaptál, akkor a le nem dolgozott féléveknek megfelelő arányos támogatást vissza kell fizetned.

Tudod-e mi az önköltséges képzés?
Amennyiben nem jutottál be valamelyik állami finanszírozású helyre, akkor lehetőséged van önköltséges képzés keretében megkezdeni felsőfokú tanulmányaidat, ha elérted a szükséges ponthatárt. Ekkor nem vonatkoznak rád a Hallgatói nyilatkozatban foglaltak, viszont minden év október 15-ig és március 15-ig be kell fizetned az adott szemeszterre vonatkozó képzési díjat. Ez a Műszaki Földtudományi Kar alapképzésein (műszaki földtudományi-, környezetmérnöki-, földrajz alapszakok) egységesen 200.000 Ft/félév.

Tudod-e mi a szemeszter?
A felsőoktatásban a tanulmányi időszakot nevezik szemeszternek, mely általában 12-14 hét. Az őszi szemeszter szeptember elejétől december közepéig, a tavaszi február elejétől május közepéig tart.

Tudod-e mi a vizsgaidőszak?
Az őszi, valamint a tavaszi szemesztereket közvetlenül követő 6 hetes időszak, mely alatt nem kell órákra járnod, hanem az adott tárgyak vizsgáit teljesítheted. Azaz ebben az időszakban van lehetőséged felkészülni a vizsgákra és teljesítened azokat.

Tudod-e mi az aktív és a passzív félév?
Az a félév, amire beiratkozol aktív félévnek minősül, és jogosult vagy a hallgatói kedvezményekre (pl. utazási kedvezmény), tárgyakat és vizsgákat vehetsz fel, ösztöndíjat kaphatsz, de közben az állami finanszírozású féléveid is fogynak. Ha a félév elején úgy nyilatkozol, hogy nem iratkozol be, azaz a féléved passzív, akkor a fenti kedvezmények nem vonatkoznak rád, de az állami finanszírozású időszakod sem telik. Fontos tudni, hogy egyhuzamban legfeljebb két félévet lehet halasztani, ha utána sem iratkozol be, a hallgatói jogviszony automatikusan megszűnik. Az első tanév első félévében nincs halasztásra lehetőség.

Tudod-e mi a párhuzamos képzés?
A felsőoktatásban tanulók egyszerre több alap, vagy mesterképzést is végezhetnek párhuzamosan. Így viszont az állami finanszírozású féléveik is gyorsabban fogynak. Az állam legfeljebb 12 szemesztert biztosít. Mindez azt jelenti, hogy egy 7 féléves alap és egy 4 féléves műszaki képzés mintatanterv szerinti elvégzése esetén 1 félév „csúszási” lehetősége van a hallgatónak. A 13-ik félévtől a képzés önköltségessé válik.

Tudod-e mi a mintatanterv?
A felsőoktatási intézmény egyes szakjaihoz, illetve specializációihoz (régebbi nevén szakirány) kidolgozott, a képzés teljesítéséhez szükséges tanórák és kreditek féléves bontásban történő megjelenítése. A féléves kreditszámok és óraszámok kb. azonos arányban szerepelnek, így a képzést ebben az ütemben a legkönnyebb, illetve legcélszerűbb elvégezni. Ez biztosítja a meghirdetett képzési időn belüli biztos végzés lehetőségét.

Tudod-e mi a kredit?
A kurzusok elvégzéséért a hallgatók kreditet kapnak. Egy félévben általában 30 kreditet kell összegyűjteni. Mintatanterv szerinti haladásnál ez automatikusan biztosított. Jellemzően a tárgy kreditjeinek száma tükrözi a tárgy nehézségét és heti óraszámát. Tehát, ha magas kreditértékű tárgyat hallgatsz, több figyelmet kell rá fordítanod. Az önköltséges képzésben bármennyi kredtitértékű tárgy felvehető (természetesen az önköltség a kreditekkel arányosan változik), az állami finanszírozású helyeken viszont legfeljebb 10%-al teljesíthető túl az adott képzés elvégzéséhez szükséges kreditszám. Például a műszaki földtudományi alapszak elvégzése 210 kredit megszerzéséhez kötött, azaz állami finanszírozású helyen legfeljebb 231 kredit vehető fel. A további kreditek felvételéért fizetni kell. Fontos tudnod, hogy ha állami ösztöndíjasként két egymást követő félévben nem teljesíted legalább az előírt kreditszámok felét, automatikusan önköltséges képzésre kerülsz átsorolásra.

Tudod-e milyen típusú tárgyakat hallgathatsz?
Egy tárgy teljesítésének alapfeltétele általában az aláírás megszerzése. Azt, hogy ezt hogyan szerezheted meg, a tárgy előadója határozza meg a félév kezdetén (pl. az órák látogatása, zárthelyi dolgozatok megírása, beadandó feladatok elkészítése, stb.) A felvett tárgyak lehetnek vizsgakötelesek (kollokvium), azaz a szorgalmi időszakot követően kell vizsgára jelentkezned és levizsgáznod belőle szóban vagy írásban, illetve lehetnek gyakorlati jeggyel záródóak, melyeket a szorgalmi időszak végéig kell teljesítened.

Tudod-e mi a ZH?
Azaz zárthelyi dolgozat? A félév során a számonkérés egyik közkedvelt módja. A ZH általában írásbeli. Az oktató határozza meg milyen elért eredmény esetén minősül teljesítettnek a dolgozat. Egy tárgyon belül a ZH-k száma szemeszterenként nem lehet több mint a tárgy kreditértéke.

Tudod-e mi a Neptun-rendszer?
Elektronikus tanulmányi rendszer. Ezen keresztül intézheted a hallgatói ügyeket, beiratkozhatsz, felveheted a tárgyakat, feljelentkezhetsz vizsgákra, és befizetheted a szükséges díjakat (pl. kollégiumi díj).

Tudod-e mik a kötelező és választható tárgyak?
A kötelező tárgyakat a képzés elvégzéséhez mindenképpen teljesítened kell, a választható tárgyak pedig, egy tantárgycsoportot jelentenek, melyekből tetszésed szerint kell meghatározott kreditszámút felvenned a képzés elvégzéséhez.

Tudod-e mi az óralátogatási kötelezettség?
A Miskolci Egyetemen az előadási órák legalább 60%-án, a gyakorlati órák legalább 70%-án részt kell venned. Hiányzás csak igazolás ellenében lehetséges. A tárgy oktatója ettől szigorúbb óralátogatási kötelezettséget is előírhat. Például az aláírás megszerzésének feltétele lehet az órai részvétel is. A pontos szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

Tudod-e mi az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat?
A felsőoktatási intézmény hallgatóira és oktatóira egyaránt vonatkozó követelményrendszer az órák meghirdetését, látogatását, teljesítését, a végzés feltételeit, stb. tartalmazó szabályzat. Ismerete nélkülözhetetlen egy egyetemista számára. Megtalálhatod a Miskolci Egyetem honlapján. Az egyes karoknak is van kiegészítő szabályzatuk, a Műszaki Földtudományi Karét például a honlapunkon olvashatod a Kar / Szabályzatok és dokumentumok menüpontban.

Tudod-e milyen pénzügyi juttatásokban részesülhetsz a felsőoktatásban?
A jól teljesítő állami ösztöndíjas hallgatók tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. Ez jelenleg legalább 5950 Ft/hó. A tényleges összeg a felvett kreditektől, a tanulmányi átlagtól és a többi hallgató teljesítményétől is függ. A tanulmányi ösztöndíj félévenként 5 hónapra jár.

Azon hallgatók, akik legalább két szemesztert eredményesen elvégeztek, és min. 55 kreditet szereztek, minden év tavaszán pályázhatnak a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. A pályázat elbírálásakor figyelembe veszik a tanulmányi eredményt, a szakmai-tudományos, illetve közéleti és sportteljesítményt is. Az első éves hallgatók az őszi félévben nem jogosultak ösztöndíjra (hiszen nincs még tanulmányi eredményük), egyszeri alaptámogatásra azonban jogosultak lehetnek rászorultsági állapotuktól, vagy hátrányos helyzetüktől függően. Félévente nyerhetők el a rendszeres szociális ösztöndíjak, melyre szintén a hátrányos helyzetűek, vagy fogyatékkal élők pályázhatnak. A Bursa-Hungarica ösztöndíjra hátrányos helyzetű, alap-, vagy mesterképzésben nappali tagozaton tanulók pályázhatnak a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál. Ha kiemelkedő tehetség vagy valamelyik sportágban, Európa, vagy világbajnoki címre is esélyes lehetsz, megpályázhatod a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjat is. Ezeken túlmutatóan több település és felsőoktatási intézmény hozott létre saját ösztöndíjprogramokat.

Ha további kérdéseid vannak a felvételivel, vagy a Műszaki Földtudományi Kar képzéseivel kapcsolatban, keress minket bátran az alábbi elérhetőségeken!

Műszaki Földtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 46 565 051
Email: mfkto@uni-miskolc.hu
Web: www.mfk.uni-miskolc.hu


További információk:

A Kar képzési szerkezetét bemutató rövidfilm
www.felvi.hu
Alapképzés
Mesterképzés
Szakirányú továbbképzés
PhD képzés

Az MFK egyedisége az oktatásban és a kutatásban

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán, ill. korábban annak jogelődjén megszerezhető ismeretek évszázadok óta a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás célkitűzéseit szolgálják és segítik elérni. A Kar sajátossága, hogy itt, a föld- és környezet-tudományok természettudományi alapjaira építve, a műszaki-gyakorlati megvalósításhoz is megfelelő ismereteket szereznek a hallgatók. A kor kihívásainak megfelelően kiemelt oktatási és kutatási területek ma is a karon, a nyersanyagkutatás, -kitermelés, -előkészítés, az energia-forrás-kutatás (szén, szénhidrogén, biomassza), a geotermikus energia, a vízkészlet-gazdálkodás, a vízkutatás és -kitermelés (ivóvíz, gyógy- és termálvíz), a földtani adatszolgáltatás, a térinformatikai feldolgozás, a földtani szimuláció és modellezés, a társadalom és gazdaságföldrajzi kérdések. A Kar további oktatási és kutatási területe közé tartozik a különleges földalatti létesítmények tervezése, kivitelezése, az üzemeltetés, valamint a nagymélységű fúrások létesítése, a kapcsolódó mérnöki feladatok megoldása is. A természeti környezet és a természeti erőforrások védelmét segítő hulladékgazdálkodás, -feldolgozás és -hasznosítás, a környezeti kockázatelemzés, kárfeltárás és kármentesítés, valamint az ehhez szükséges természettudományi, műszaki, jogi és gazdasági ismeretek.

A színvonalas képzést és kutatást, a tudományosan minősített professzori és oktatói közösség mellett, a korszerűen felszerelt, az oktatásban és kutatásban egyaránt használt laboratóriumi hálózat, valamint a nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok, részképzések, közös kutatási projektek is segítik.

A magas szintű természettudományi, műszaki és gyakorlati ismeretek mellett meghatározó az a humánum és hagyományrendszer, ami az egyetemi évek mellett az egész szakmai életpályán is meghatározó, és pozitív kihatással van.

Bővebb információk: