Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 02. 06.
Szakirányú továbbképzés

A Műszaki Földtudományi Kar folyamatosan törekszik képzéseinek kiszélesítésére, a már végzett mérnökök tudásának gyarapítására, továbbképzések szervezésére. A Karon jelenleg 6 szakirányú továbbképzési lehetőséget kínálunk végzett mérnököknek. Ezek jellemzően levelező rendszerben folynak, a képzési idő 4 félév, melynek végén szakdolgozatot írnak a hallgatók. A megszerezhető ismeretek között a szakmai törzsanyagon és a speciális szakmai ismereteken túl gazdasági és humán, valamint gyakorlatorientált tudásanyag is szerepel. A mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére is lehetőségük nyílik a végzetteknek. A képzések jellemzően kétévente indulnak, a pontos információkat a Kar és a szaktanszékek honlapjai tartalmazzák.

Tájékoztató a 2016. szeptemberre meghirdetett szakirányú továbbképzésekről

Részletes szakismertetők:

Földgázellátási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

Geotermikus Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

Hidrogeológia Szakirányú Továbbképzési Szak

Hévízkészlet-gazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szak

Mélyfúrási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak