Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)

Információk:

A kőolaj és a földgáz Magyarország, az EU, és az OECD országok primer energia felhasználásának 2/3-ad részét fedezi. Az olajmérnökök ennek a két, kiemelkedően fontos energiahordozónak a feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, és szállításához, kapcsolódó tevékenységeket végzik. Feladatuknak megfelelően elsősorban az olaj-, víz-, és gázkutak mélyfúrással való létesítése, termelése, a fluidumtároló rétegek művelése és rezervoármechanikája szakterületeken jelentkező mérnöki tevékenységek végzéséhez szükséges szakismeretekkel kell rendelkezniük.
A fejlődési trendek alapján belátható, hogy a kőolaj és a földgáz a 21. század legfontosabb, mással nem helyettesíthető energiahordozói, ezért a kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz.

A nemzetközi olajipar szakember-ellátásában jelentős változások történtek az utóbbi években és az általános trend szerint általában a szakember-igény meghaladja a képzési kapacitást. Mivel ugyanakkor jelentős elöregedés is tapasztalható az iparágban, a magas színvonalú olajmérnök-képzésre igen jelentős nemzetközi igény van.

Az olajmérnöki szak képzési programja olyan speciális bányászati tevékenységre készít fel, amely folyékony vagy gáznemű energiahordozók (tágabb értelemben ásványi nyersanyagok) fúrt kutakon keresztül történő kitermelését, előkészítését, és csővezetékes szállítását végzi. Az olajmérnök szakmai illetékességi területébe a szénhidrogén kutaktól a felhasználókig kiépített technológiai rendszer tartozik. Egyik oldalon a föld- és környezettudományi ismereteket nyújtó (geológus, geofizikus, hidrogeológus, környezetmérnök), míg a másik oldalon a vegyészmérnök (pl. kőolajfinomítóknál) tevékenységéhez kapcsolódik. Mivel a szénhidrogénmezőktől a felhasználókig kiépített technológiai rendszer egy komplex és integrált nyomástartó rendszer, az olajmérnöki feladatokat szervesen kiegészítik a gépészmérnöki feladatok is. A korábbi évtizedekben egyértelműen kialakult, hogy az olajmérnök a szénhidrogéntelepek feltárásával, leművelésével, a termelt fluidumok szállításával foglalkozó rendszer-szemléletű technológus.

A világ olaj-, és gáziparának, történelmi okok miatt, nemzetközileg elfogadott és általánosan használt nyelve az angol, ezen a nyelven található meg a tudományos szakirodalom döntő hányada is. Ennek megfelelően az angol nyelven folytatott felsőfokú olajmérnök-képzésben résztvevők jelentős előnnyel indulnak a nemzetközi munkaerő-piacon.