Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Olaj- és gázmérnöki mesterszak

Információk:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A kőolaj és a földgáz Magyarország, az EU és az OECD országok primerenergia felhasználásának 2/3-ad részét fedezi. Az olaj- és gázmérnökök ennek a két, kiemelkedően fontos energiahordozónak a feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához kapcsolódó tevékenységeket végzik. Az olajmérnöki szakirányon végző mérnökök elsősorban az olaj-, víz- és gázkutak mélyfúrással való létesítése, termelése, fluidumtároló rétegek művelése és rezervoármechanikája szakterületeken jelentkező mérnöki tevékenységek végzéséhez szükséges szakismeretekkel rendelkeznek. A gázmérnöki szakirányon végző mérnökök a földgáztermeléshez, szállításhoz és tároláshoz, továbbá a földgázellátáshoz és földgázfelhasználáshoz szükséges szakismereteket sajátítják el. A fejlődési trendek alapján látható, hogy a kőolaj és a földgáz a 21. század legfontosabb, mással nem helyettesíthető energiahordozói, ezért a kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz. Hangsúlyozni kell, hogy az olaj- és gáziparban jellemzően nemzetközi társaságok tevékenykednek, ennek megfelelően a szakterületre képzett mérnököknek meg kell felelni a nemzetközi szakmai elvárásoknak. Ezt a követelményt a szakon korábban végzett mérnökök is teljesítették az elmúlt évtizedekben, és a hazai, illetve nemzetközi társaságoknál egyaránt megállták a helyüket. Az elmúlt évtizedben a hazai olaj- és gázipar integrálódott a nemzetközi szektorba, de a változás nem okozott zökkenőket, mert megfelelően felkészült szakembergárda állt rendelkezésre.