Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 10. 24.
Karrier az egyetem után

Végzett hallgatóink átlagosnál jobb elhelyezkedési esélye. Ez a kar széles körű ipari kapcsolatainak is köszönhető. Kiváló példa erre a 2014-ben alapított MOL Intézeti Tanszék. Hallgatóink már a képzés ideje alatt kapcsolatba kerülnek multinacionális bányászati, olajipari, földtani cégekkel, ott végzik kötelező szakmai gyakorlatukat, és ottani szakember útmutatásával írják meg szakdolgozatukat, diplomamunkájukat. A képzés ez által duális jellegűnek, azaz gyakorlatorientáltnak is tekinthető.