Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 07.
Oktatás

Hazánkban a műszaki földtudományok legszélesebb spektrumú oktatása Karunkon folyik. Számos szakon, szakirányon országos szinten egyedi oktatási területekkel rendelkezünk.

Az utóbbi évek jelentős beruházásai és szakképzési támogatásai eredményeképpen az oktatásnak nemzetközi szinten mérve is kiemelkedő infrastrukturális háttere van a Műszaki Földtudományi Karon. Mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatás feltételei adottak. A jelenlegi kari képzési oktatási profil az alábbiak szerint jellemezhető.

Alapképzés

A karon jelenleg 3 alapszakon számos specializációval folytatunk magyar nyelven oktatást az alábbi struktúra szerint:

Műszaki Földtudományi Alapszak

Bánya- és geotechnikai specializáció

Nyersanyagelőkészítési specializáció

Olaj- és gázmérnöki specializáció

Földtudományi specializáció

Környezetmérnöki Alapszak

Geokörnyezetmérnöki specializáció

Környezettechnikai specializáció

Földrajz Alapszak

Geoinformatikus specializáció

A három alapszak közül miskolci specialitásnak tekinthető a Műszaki Földtudományi Alapszak, amelynek specializációiról egyértelműen feltölthetőek az arra épülő mesterképzési szakok szinte minden évben. Emellett a Környezetmérnöki Alapszak és a Földrajz Alapszak is a Kar helyzetéből adódó egyediségeket hordoz magában.

Mesterképzés

A Karon jelenleg az alábbi 9 mesterképzési szak van akkreditálva:

Bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszak (magyar nyelven akkreditálva)
Földtudományi mérnöki mesterszak (magyar és angol nyelven akkreditálva)
Hidrogeológus mérnöki mesterszak (magyar és angol nyelven akkreditálva)
Olaj- és gázmérnöki mesterszak (magyar nyelven akkreditálva)
Előkészítéstechnikai mérnöki mesterszak (magyar nyelven akkreditálva)
Környezetmérnöki mesterszak (magyar nyelven akkreditálva)
Geográfus mesterszak (magyar nyelven akkreditálva)
Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven akkreditálva)

Szénhidrogén kutató mérnöki mesterszak (angol nyelven akkreditálva, indítás alatt)

Kiemelkedő eredmény a Miskolci Egyetem szempontjából is, hogy 2012. őszén angol nyelven elindult az Olajmérnöki mesterszakon az oktatás. További két szakon (a Földtudományi mérnöki és a Hidrogeológus mérnöki) szintén rendelkezünk indítási engedéllyel angol képzés folytatására, amely a jövő szempontjából stratégiai fontosságú lehet.

PhD képzés

A Műszaki Földtudományi Kar tudományos utánpótlásában a Doktori Iskolának kiemelkedő szerepe van, hiszen számos kari speciális kutatási területen csak itt szerezhető tudományos fokozat az országban.

Szakirányú továbbképzés

Az ipari szakemberek továbbképzésében kiemelkedő szerepet játszanak a szakirányú továbbképzések (korábbi nevükön a szakmérnöki képzések). A Kar felügyelete alatt álló továbbképzési szakok az alábbiak:

Olajmérnöki szakirányú továbbképzési szak
Mélyfúrási szakirányú továbbképzési szak
Geotermikus szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak
Földgázszállítási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak
Hidrogeológiai szakirányú továbbképzési szak
Hévízkészlet-gazdálkodási szakirányú továbbképzési szak

Az Oktatás főmenüpont elemei: