Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 11. 08.
H2020

A Horizont 2020 Keretprogram az EU 80 milliárd €-val rendelkező programja 7 éves időtávlatra (2014-2020 között). A pályázati úton elnyerhető források mellet hangsúlyos szerepet kap a magántőke bevonása az európai kutatás-fejlesztési és innovációs projektekbe.
A Horizont 2020 program az Innovációs Unió, az Európa 2020 stratégia egyik zászlóshajó kezdeményezésének megvalósítási pénzügyi eszköze, amely Európa versenyképességének vezető szerepét hivatott megőrizni.

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés eszközeként, a Horizont 2020 program nagy Európa-politikai támogatottságot élvez, mint az EU tagállamainak vezetői (Európai Tanács), mint az Európai Parlament részéről. A jogalkotók megállapodtak, hogy a kutatási projektek támogatása a jövőbe történő befektetés legjobb formája, amely intelligens, fenntartható gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez vezet.

A kutatás és az innováció közötti szinergiák megteremtésével a Horizont 2020 program a Kiváló tudomány, az Ipari vezető szerep és a Társadalmi kihívásokra adott válaszra helyezi a hangsúlyt.
A Műszaki Földtudományi Kar kutatási profiljai a H2020-as pályázati kiírásokat tekintve magas prioritásúak, úgymint az energia (link), a nyersanyagok (link) és víz (link).

Bővebb információk a H2020-ról az alábbi linkre kattintva.

Ide kattintva
 szerezhet egyéb információt a Karon folyó H2020 projektekkel kapcsolatban.

CHPM2030-Integrált hő- és elektromos energia-, valamint fémkinyerés ultra-mély érctestekből

Projektfelelős: Dr. Hartai Éva, egyetemi docens
Email: foldshe@uni-miskolc.hu

A CHPM2030 projekt célkitűzése olyan új, és remélhetőleg a nyersanyag kitermelést is gyökeresen megváltoztató technológiai megoldás kidolgozása, amely az energia ellátást, illetve a stratégiai fémes elemek kinyerését egyetlen összekapcsolt folyamatban valósítja meg. A geotermális erőforrások fejlesztésének, az ásványi nyersanyagok kinyerésének és elektrometallurgiájának úttörő kutatási céljaként a projekt az ultra-mély érctesteket egyfajta “érc – EGS (mesterséges kialakítású geotermális létesítmény)” rendszerekké alakítja át.  Ennek alapja az, hogy az ultra-mély érctestek technológiai kezelés révén válnak geotermális erőforrássá is, lehetővé téve az energia és a fémek együttes termelését, illetve a jövőben változó piaci igények szerinti rugalmas optimalizálását.

A projekt megvalósítása egy 12 tagú konzorcium együttműködésében történik: (1) Miskolci Egyetem, Magyarország (koordinátor); (2) University of Szeged, Hungary; (3) Fédération Européenne des Géologues, France; (4) Iceland Geosurvey, Iceland, (5) British Geological Survey, UK; (6) Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal; (7) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Belgium; (8) La Palma Research S.L., Spain; (9) Agency For International Minerals Policy, Austria; (9) Geological Institute of Romania, Romania; (11) Katholieke Universiteit Leuven, Belgium; (12) Geological Survey of Sweden, Sweden.

INTRAW-Nyersanyagokhoz kapcsolódó nemzetközi együttműködés

Projektfelelős: Dr. Hartai Éva, egyetemi docens
Email: foldshe@uni-miskolc.hu

A projekt célja nyersanyagokkal kapcsolatos együttműködési lehetőségek feltárása és megalapozása az Európai Unió tagországai, illetve Ausztrália, Kanada, Japán, Dél-Afrikai Köztársaság és az USA között a következő területeken: kutatás és innováció, nyersanyag-politika és –stratégia, közös képzési programok, nyersanyagkutatási, kitermelési, előkészítési és újrahasznosítási gyakorlatok, a kritikus ásványi nyersanyagokkal való gazdálkodás, esetleges helyettesítésük. Az ezzel kapcsolatos tudás-megosztás lesz az alapja egy nemzetközi szinten működő, és bárki számára elérhető tudásbázisnak, mely a „European Union’s International Observatory for Raw Materials” nevet viseli. Ez az online elérhető tudás- és adatbázis folyamatosan frissül.

A projekt megvalósítása egy 15 tagú konzorcium együttműködésében történik: (1) European Federation of Geologists (EFG), Belgium (koordinátor); (2) Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), South Africa; (3) Exeter University, Camborne School of Mines, UK; (4) Fraunhofer-Gesellschaft (FRA), Germany; (5) Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal; (6) Assimagra- Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores (ASM), Portugal; (7) Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE), Australia; (8) Geological Survey of Slovenia (GeoZS), Slovenia; (9) La Palma Research S.L. (LPRC), Spain; (10) Miskolc University (MU), Hungary; (11) Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee (PERC), Belgium; (12) Agency for International Minerals Policy (MinPol), Austria; (13) Recifemetal-Reciclagem de Ferros e Metais (RFM), Portugal; (14) Resources Computing International (RCI), UK; (15) American Geosciences Institute (AGI), USA.

KINDRA-Európai hidrogeológiai kutatások tudásleltára

Projektfelelős: Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár
Email: hgszucs@uni-miskolc.hu

A projekt célja a hidrogeológiai ismeretanyag számbavétele („felleltározása”) európai szinten. A számbavétel alapján meghatározásra kerülnek a Víz Keretirányelv érvényesítésével kapcsolatos kutatási kihívások, valamint az integrált vízgazdálkodásban alkalmazható új innovációs lehetőségek. Az „European Inventory of Groundwater Research and Innovation /EIGR/” az európai hidrogeológiai kutatás és innováció leltára lesz. Ez a regiszter egy web szolgáltatáson keresztül fog megjelenni, amelyben kulcsszavak segítségével kereshetők az adatok, ami segíti a felhasználókat statisztikák vagy diagramok készítésében is. A hiányzó kutatási területek/témák azonosítása után a konzorcium javaslatot tesz további kutatási irányok meghatározására.

A projekt megvalósítása egy 6 tagú konzorcium együttműködésében történik: (1) University La Sapienza, Rome, Italy (koordinátor); (2) European Federation of Geologists, Belgium; (3) Environment and Water Agency of Andalusia, Spain; (4) La Palma Research S.L., Spain; (5) University of Miskolc, Hungary; (6) The Geological Survey of Denmark and Greenland, Denmark.

 

UNEXMIN-Elárasztott bányatérségeket kutató autonóm robot fejlesztése

Projektfelelős: Dr. Gombkötő Imre, egyetemi docens
Email: ejtimreg@uni-miskolc.hu

A projekt célja elárasztott bányatérségek újratérképezésére és kutatására alkalmas merülő robot rendszer kifejlesztése, mely alkalmas lesz arra, hogy önállóan, önjáró módon 3D térképeket készítsen, és geológiai adatokat szerezzen elárasztott felszín alatti bányatérségekből. A robot távirányítás nélkül, önállóan lesz képes a felszín alatti munkavégzésre. A tudományos kihívást a meglévő mélytengeri robot platformra építve, olyan miniatürizált rendszerek fejlesztése jelenti, amelyek lehetővé teszik az UX-1 prototípust új működési környezetében való munkavégzésre, a nagyszámú változatos adatok begyűjtésére és feldolgozására. A megvalósítás során az elkészült rendszer egyre nagyobb kihívást jelentő teszteknek lesz alávetve.

A projekt megvalósítása egy 13 tagú konzorcium együttműködésében történik: (1) Miskolci Egyetem, Magyarország (koordinátor); (2) Geoloski Zavod Slovenije, Szlovénia; (3) Tty-Saatio, Finnország; (4) Universidad Politecnica De Madrid, Spanyolország; (5) La Palma Research Centre For Future Studies Sl, Spanyolország; (6) Inesc Porto – Instituto De Engenharia De Sistemas E Computadores Do Porto, Portugália; (7) Resources Computing International Ltd, Egyesült Királyság; (8) Geoplano Consultores SA, Portugália; (9) Ecton Mine Educational Trust, Egyesült Királyság; (10) Federation Europeenne Des Geologues, Belgium; (11) Geo-Montan Kft, Magyarország; (12) Empresa De Desenvolvimento Mineiro, Portugália; (13) Center za upravljanje z dediscino zivega srebra Idrija, Szlovénia.