Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 09. 06.
Andrea Koleszár
KIVÁLÓ KOLLÉGÁINKAT, HALLGATÓINKAT KÖSZÖNTHETTÜK

2021. szeptember 2-án a Központi Bányásznapi Ünnepségen, Gyöngyösön a Bányásznap alkalmából a bányászat, a földtudományok területén végzett több évtizedes oktató és kutatómunka, valamint a bányászatban, a bányászathoz kapcsolódó oktatási és kutatási területen eltöltött évek elismeréseként Dr. Havasi István egyetemi docens, intézetigazgató 35 éves szolgálati ideje elismeréséül Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben részesült.

Egyetemünk Rektora a 2021. szeptember 3-i Tanévnyitó Ünnepi Nyilvános Egyetemi Szenátusülésen és a Kitüntetés-átadó ünnepségen kiemelkedő teljesítményű hallgatóink és kollégáink részére kitüntetéseket adományozott.

A 2021. szeptember 3-i (péntek) Tanévnyitó Ünnepi Nyilvános Egyetemi Szenátusülésen

 • Rafael Valadez Vergara doktorandusz hallgatónk a Miskolci Egyetem Hallgatói Nagykövete címet,
 • a 2021. évi felvételi eljárás során elért kiemelkedő eredményéért Kovács Rebeka műszaki földtudományi alapszakos hallgatónk és Barkai Hanga Kincső földrajz alapszakos hallgatónk Kiváló Gólya Díszoklevél és Ösztöndíjkitüntetést vehetett át.

A 2021. szeptember 3-i (péntek) Kitüntetés-átadó ünnepségen

 • a Miskolci Egyetemen folyó szénhidrogén-kutató mérnök- és műszaki földtudományi mérnökképzés hazai és nemzetközi elismertségének megteremtésében játszott kiemelkedő szerepéért Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, karunk tudományos dékánhelyettese és a Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi tanára SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS kitüntetést,
 • hazai és nemzetközi elismertséget kivívó, kimagasló szakmai tevékenységének, a tudományos diákköri mozgalomban részt vevő hallgatók felkészítése érdekében végzett kiemelkedően eredményes munkájának elismeréseként Dr. Bokányi Ljudmilla, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet egyetemi docense a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést,
 • több évtizedes kutatói és oktatói tevékenysége, a miskolci földtudományi mérnökképzés hazai és nemzetközi elismertségének megteremtésében szerzett kiemelkedő érdemei elismeréseként Dr. Hartai Éva, az Ásványtani-Földtani Intézet címzetes egyetemi tanára a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést,
 • a Környezetgazdálkodási Intézetben végzett kiemelkedő kutató és szervezési munkájáért, valamint széleskörű nemzetközi pályázati tevékenysége elismeréseként Dr. Mikita Viktória, a Környezetgazdálkodási Intézet egyetemi docense a NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKÉRT kitüntetést,
 • kari és egyetemi szinten is kiemelkedő kutatási projektek megvalósítása során végzett széleskörű, lelkiismeretes és pontos laboratóriumi munkája elismeréseként Bernáth Szilveszterné, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet műszaki szolgáltatója A MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést,
 • a Műszaki Földtudományi Kar fejlődése, jó hírének öregbítése érdekében tett erőfeszítéseinek, lelkes, elkötelezett és kitartó munkájának jutalmául Dr. Zákányi Balázs, aKörnyezetgazdálkodási Intézet egyetemi docense Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetést,
 • a Gázellátó rendszerek témacsoport tantárgyainak  hosszú idejű, kiemelkedő színvonalú oktatásáért, a földgázellátási szakmérnöki képzés létrehozásában, folyamatos fejlesztésében végzett önzetlen munkajáért és oktatói tevékenyégéért, a szakterület hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásáért, a Magyar Mérnöki Kamarában a műszaki felsőoktatás minőségének javítása érdekében végzett több évtizedes, valamint a Miskolci Egyetemen 52 éven át folytatott magas színvonalú oktatói-kutatói munkájának elismeréséért Dr. Csete Jenő okleveles gázipari mérnök CÍMZETES EGYETEMI TANÁR címet,
 • a Műszaki Földtudományi Kar által alapított „Munkavédelmi szakember és munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés” program oktatási tematikájának kidolgozásában nyújtott szakértői munkájáért, valamint a képzéshez kapcsolódó folyamatos oktatásszervezői, oktatói és mentori tevékenysége során nyújtott magas színvonalú munkája elismeréseként Bujnóczki Tibor  okleveles gépészmérnök CÍMZETES EGYETEMI DOCENS címet,
 • a Műszaki Földtudományi Kar és az ipari partnerek közötti kapcsolat elmélyítésében játszott önzetlen szerepvállalása, valamint a Műszaki Földtudományi Kar oktatási és kutatási tevékenységének támogatásában végzett áldozatos munkája elismeréséért Dr. Sulyok Dénes, a Debreceni Studium Egyesület pályázati igazgatója PRO FACULTATE RERUM METALLICARUM emlékérmet,
 • a Műszaki Földtudományi Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztésében, valamint a műszaki földtudományi és természettudományi képzésekben részt vevő hallgatók oktatásában végzett tevékenysége elismeréséért Kis Gergő, az Északdunántúli Vízmű Zrt. üzemvezetője PRO FACULTATE RERUM METALLICARUM emlékérmet vehetett át.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!