Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 03. 23.
Hankó-Mile Ágnes
Városüzemeltető szakirányú továbbképzés a kar gondozásában

A Műszaki Földtudományi Kar gondozásában városüzemeltető szakirányú továbbképzés indul 2021 szeptemberében.

A Városüzemeltető szakirányú továbbképzés általános célja a településirányítás műszaki szakterületei számára olyan szakmérnökök képzése, akik megfelelő műszaki ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a települések műszaki alrendszereinek egységes működtetéséhez, az önkormányzatok települési műszaki feladatainak ellátásához, és e feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő munka elvégzéséhez. A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a települések műszaki infrastrukturális rendszereinek észszerű működtetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez.

A két féléves képzés önköltsége: 250.000 Ft/félév.

Tájékoztató

Jelentkezési lap

Képzési és kimeneti követelmények, mintatanterv