Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 06. 24.
Agnes Mile
Pályázati felhívás NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ösztöndíjra

Pályázati felhívás

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra

a 2019/2020. tanévre

A pályázat beadásának határideje:                                   2019. július 1. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:            a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2018/2019-es tanév megfelelő oktatási időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

 1. A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.
 2. A pályázat mellékletei:
  1. számú mellékletPályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020. tanév – kitöltve, a tanulmányi eredmények a Hallgatói Központ (HK) által igazolva, a többi cella a Kar által igazolva, lepecsételve.
  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról.
 • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2019. július 4-én a kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2019. július 12-én (péntek) 12 óráig írásos formában az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyetteshez nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

 

Prof. Dr. Torma András

rektor