Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 06. 11.
Agnes Mile
KIVÁLÓ HALLGATÓINK, FIATAL OKTATÓINK, KUTATÓINK BEMUTATKOZÁSA

2019. május 29-én került sor a Miskolci Egyetemen a 2018/2019-es tanévben Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) intézményi rendezvényére.A program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

190608UNKP

A rendezvényt a Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Torma András, és Prof. Dr. Kékesi Tamás nyitotta meg, majd a következő közel öt órában az ösztöndíjban részesült hallgatók, fiatal kutatók és oktatók mutatták be fejenként öt percben az ösztöndíjas időszak alatt elért tudományos eredményeiket. A rendezvényen az egyetemen oktatott valamennyi tudományág megjelent, a bölcsészettudományoktól a gazdaságtudományokon át a különféle műszaki tudományokig. Természetesen a Műszaki Földtudományi Kar (mindannyian a TEKH szakkollégium hallgatói és mentorai) sem hiányozhatott, amit a következő hallgatók, illetve kutatók képviseltek, változatos témákban :

Balassa Csilla (BSc)

Téma: Bükk hegységi ritkaelem-dúsulással járó kőzetelváltozás ásvány- és kőzettani vizsgálata

Témavezető: Dr. Németh Norbert egyetemi docens

Veleczki Patrik (BSc)

Téma: Különböző szivárgási egyenletek technikai áttekintése a beta tényező vizsgálatára alapozva

Témavezető: dr. Kovácsné Dr. Federer Gabriella egyetemi adjunktus

Majoros Lívia (MSc)

Téma: Grafitos képződmények vizsgálata észak-magyarországi feketepalákban

Témavezető: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs

Papp Richárd Zoltán (PhD)

Téma: Az eplényi és úrkút-csárdahegyi mangánércek ásványtani és geokémiai szempontú vizsgálata

Témavezető: Dr. Zajzon Norbert egyetemi docens

Szabó Roland (kutató)

Téma: Fő komponens mólarányok változásának hatása a geopolimer szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira

Témavezető: Dr. Mucsi Gábor egyetemi docens

Dr. Rácz Ádám (kutató)

Téma: A keverőmalmi szemcsealak formálás továbbfejlesztése

A rendezvény lezárásaként a részvevők egy büféebéd keretében beszélhették meg az elhangzottakat.

A TEKH részéről hallgatóknak és mentoraiknak egyaránt gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk.

A rendezvényen készült fotók az alábbi linken megtekinthetők: http://www.uni-miskolc.hu/hirek/2032/osztondijas_hallgatok_fiatal_kutatok_mutattak_be_kutatasi_eredmenyeiket

 

Balassa Csilla