Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 05. 07.
Hankó-Mile Ágnes
REEBAUX – a bauxitok ritkaföldfém tartalmát vizsgáló projekt

A Criticel projekt egyik utóélete…

Horvát kutatók vezetésével indult az EIT Raw Materials program keretében a REEBAUX projekt, melynek célja a bauxit és a ritkaföldek dúsulása közötti kapcsolat vizsgálata. Ilyen dúsulást már korábbi vizsgálatok során is észleltek több magyar bauxit előforduláson, a legnagyobb mértékűt a Villányi hegységben található Nagyharsányban.

A 2012-2014 között lezajlott Criticel program is kiemelten foglalkozott a bauxitok ritkaföld dúsulásaival, és több ponton talált érdemleges, folytatásra méltó RFF koncentrációkat.

A REEBAUX-ban a magyar résztvevők az ELTE és az ME földtudományi szakemberei, s feladatuk a földtani háttér feltárása. A projekt kapcsán került sor arra a terepgyakorlatra 2019 április 8-10 között, amelyben a Dunántúli Középhegységben  a magyar előfordulások  és vörösiszap tározóük közül közül többet meglátogattak és mintáztak, további vizsgálatok céljára. A terepgyakorlaton az ELTE diákjai mellett a miskolci csapat is jelentős arányban képviseltette magát.

Leskó Máté