Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 02. 21.
Agnes Mile
HALLGATÓI ÖSZÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2019. február 28.

A Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése – EFOP-3.6.1-16-2016-00011 című projekt Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot a Műszaki Földtudományi Kar mesterképzésben, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatói számára.

A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó mesterképzésben, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók aktívan részt vegyenek a Műszaki Földtudományi Karon folyó kutatásokban, a kutatási eredményeiket konferenciákon, tudományos kiadványokban, folyóiratokban ismertessék. A kutatói utánpótlást támogató programba bevont új résztvevő hallgatók ezáltal bővítik, szélesítik a tudásukat, továbbá hozzájárulnak a projekt sikerességéhez.

Részletes pályázati felhívás:
Ösztöndíj felhívás MSc hallgatók számára
Ösztöndíj felhívás PhD hallgatók számára

A támogatási nyilatkozat letölthető itt.