Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 06. 01.
Dr. Földessy János
HEVES KARI PÁLYÁZATESŐ A H2020-ON

Az EU a Horizon 2020 jelszó alá csoportosította oktatással, kutatás-fejlesztéssel, innovációval, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos pályázatait.  A karról eddig benyújtott kilenc nemzetközi pályázathoz a lehetőségek feltárásában, a beadandó pályázatok adminisztratív munkáinak elvégzésében már hathatós segítséget nyújtott az egyetemen központilag létrehozott H2020 koordinációs iroda.

A műszaki földtudományokhoz valamilyen módon kapcsolódó témákat számos alprogram részeként írták ki és már a lehetőségek puszta felismerése is gyakorlatot igényelt.A Kar már a pályázatok megjelenése előtt több erőnléti edzést tartott, és a megjelent, két évre előre tervezett pályázati kiírások ismeretében stratégiát épített fel a pályázatok elkészítésére. Talán ennek, és az intézeteken belüli ismertetéseknek is köszönhető, hogy a mintegy fél éves beadási időszakban számos pályázat kezdeményezői, vagy résztvevő partnerei lehettünk

Az első körben már két olyan pályázat nyert, amelyben a Kar partnerként vett részt:

A KINDRA  célja a hidrogeológiai kutatások EU méretű adatbázisának létrehozása. A projektet az olasz Sapienza (Roma) egyetem kutatói koordinálják, a hattagú konzorciumban a Miskolci Egyetem, két spanyol, egy dán kutatási szervezet, illetve az EFG (European Federation of Geologists, Brussels) vesz részt. A miskolci részvételt Prof. Dr. Szűcs Péter dékán úr koordinálja.

További információ: http://www.kindraproject.eu/

Az INTRAW projekt a koordinációs és támogatási tevékenységek között nyert támogatást az EU-tól. A munka célja azon uniós célkitűzések sokoldalú szakmai segítése, melyek a kontinens nyersanyag kitermelő és feldolgozó iparának felzárkóztatását stratégiai fontosságúnak tekintik. A programot az EFG (European Federation of Geologists, Brussels) koordinálja, résztvevői között szerepelnek egyetemek (U of Exeter UK, Miskolci Egyetem), iparági szabványositási testületek (PERC, Brussels), kutató intézetek (Fraunhofer-D, CSIR-SAR, ATSE-AUS, FCT-P), kisvállalatok (Minpol, LPRC), nemzetközi szervezetek (EFG, AGI-USA), iparvállalatok (Assimagra-P).  A miskolci résztvevők munkáját Dr. Hartai Éva egy. docens vezeti.

További információk: http://intraw.eu/

Az alábbi benyújtott pályázatok elbírálása szeptemberig várható:

A CHPM H2030 projekt a kétkörös értékelés első körét sikerrel teljesítve jutott a második fordulóba. A kutatási projekt célja olyan geotermális energiatermelés megvalósítása, amelyhez értéknövelő melléktermékként a geotermális vizekben oldott fémek kinyerését kapcsoljuk. A projekt koordinátora a Miskolci Egyetem, vezetője dr. Hartai Éva egy. docens. A résztvevők között egyetemek (Szegedi Egyetem, TU Bergakademie Freiberg D, Katoliska Universitait Leuwen – B), Földtani szolgálatok (Izland), high-tech vállalatok (VITO-B), KKV-k (Minpol-A, LPRC-ES, Eckort-D), nemzetközi szervezetek (EFG) szerepelnek.

A UNEXMIN pályázat a jövőbe mutató bányászati módszerek és eszközök kifejlesztésére irányul. A fejlesztés elárasztott bányatérségek újrakutatására alkalmas robot platform fejlesztését célozza meg. A projektben a Miskolci Egyetem a koordinátor (Dr. Gombkötő Imre egy. docens), a Műszaki Földtudományi Kar, a Mechatronikai Intézet és az AFKI közös együttműködésében szenzorok és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztéseket tervezünk megvalósítani.

A GEOMASTER pályázat a geomodellek alkalmazása és újszerű földtani kutatási módszerek kiírásra lett benyújtva. A projekt egy újszerű földtudományi modellező szoftver kifejlesztését célozta meg széles nemzetközi együttműködésben, melyben egyetemek (Delfti Műszaki Egyetem, Miskolci Egyetem), földtani kutatóintézetek (BRGM, CIRCE), szoftverfejlesztő cégek (Dassault systems, EDMA) vesznek részt . A kar részvételét Dr. Mádai Ferenc egy. docens fogja össze.

További EU támogatású kiírásokra is számos pályázat lett benyújtva:

Az InGeREE a Twinning  típusú pályázatok körében készült, résztvevői a Miskolci Egyetem (koordinátor, Dr Kristály Ferenc tud. munkatárs), az University of Exeter és a TU Freiberg kutatói. A pályázat célja a miskolci kutatócsoport hathatós tudományos támogatása és felzárkóztatása a kutatási élvonalba az indium, germánium és ritkaföldek terén végzett kutatások körében.

Az AVALORE az ERA-MIN kutatási hálózat pályázati kiírására készült, hat ország kilenc szervezetét tömörítő pályázat, koordinátora a Miskolci Egyetem (Dr. Zajzon Norbert egy. docens). A projekt célja olyan technológia laborszintű kidolgozása, amely során karbonátos mangánércek hidrometallurgiai feldolgozását erőművek füstgázának kéndioxidjával végzik.

Az EUROCKLABS pályázat szintén az ERA-MIN kiírásra született, a TU Freiberg koordinálásával. A pályázat célja a földalatti oktató- és kutatóhelyek európai hálózatának létrehozása. Miskolc részéről a projektet Dr. Németh Norbert egy. docens koordinálja.

A közép-európai térségre kiírt kétkörös Interreg felhívás első körére nyújtottuk be a RAMIHCE pályázatot, melynek célja, hogy hathatós támogatást nyújtson a közép-európai KKV-knak a nyersanyag kitermelő, újrahasznosító iparágak területén. A konzorciumban 7 közép-európai ország 9 intézménye fog össze, sikeres továbbjutás esetén vezető partnere a Miskolci Egyetem lesz.Ezekről a tervekről bővebben beszámolunk, amennyiben a pályázatainkat elfogadják.

Mindezek a kutatási elképzelések, tervek túlnyomó részben a 2012-2015 időszak két nagy kari kutatási programja, a CRITICEL és a KÚTFŐ projektek létrehozta alapokon születtek, jól láthatóan példázva a kutatási befektetések többszörös megtérülését kutatási témák, nemzetközi és hazai kapcsolatok, illetve a kutatás minősége területén.