Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Olaj- és gázmérnöki mesterszak

#Mesterképzések   #műszaki   #nappali  
Képzés célja
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel. Rendelkeznek továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására.
Képzési idő
4 félév
Szerezhető végzettség
okleveles olaj- és gázmérnök / Oil and Natural Gas Engineer
Felvételi követelmények
Teljes kreditérték beszámításával a műszaki földtudományi alapképzési szakon szerzett oklevél vehető figyelembe.

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, amely teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

A nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkezőknek kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a kar részére a honlapról letölthető nyomtatvány segítségével. A kar a kérelem alapján megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a felvételizőnek a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

Amennyiben a jelentkező csak a szak képzési és kimeneti követelményében előírt minimális szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvételt nyerhet, de a szükséges és a minimális kreditszám különbözetét a mesterképzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szereznie. Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt.
Bővebb leírás

A kőolaj és a földgáz Magyarország, az EU és az OECD országok primerenergia felhasználásának 2/3-ad részét fedezi. Az olaj- és gázmérnökök ennek a két, kiemelkedően fontos energiahordozónak a feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához kapcsolódó tevékenységeket végzik. Az olajmérnöki szakirányon végző mérnökök elsősorban az olaj-, víz- és gázkutak mélyfúrással való létesítése, termelése, fluidumtároló rétegek művelése és rezervoármechanikája szakterületeken jelentkező mérnöki tevékenységek végzéséhez szükséges szakismeretekkel rendelkeznek. A gázmérnöki szakirányon végző mérnökök a földgáztermeléshez, szállításhoz és tároláshoz, továbbá a földgázellátáshoz és földgázfelhasználáshoz szükséges szakismereteket sajátítják el. A fejlődési trendek alapján látható, hogy a kőolaj és a földgáz a 21. század legfontosabb, mással nem helyettesíthető energiahordozói, ezért a kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz.

 
Választható specializációk:
  • olajmérnök
  • gázmérnök

 

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: egybefüggő 4 hét.

 

Letölthető dokumentumok:

 

A szakon oktatott tantárgyak követelményeit (tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték, órára lebontott tantárgytematika, minta zárthelyi, vizsga tételsora) a tantárgyi kommunikációs dossziék részletezik, melyek az adott tantárgyat gondozó Intézet honlapján találhatók meg (ajánlott tantervben: "tárgyat gondozó intézet"). 

 

Szakfelelős