Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszak

#Mesterképzések   #műszaki   #levelező  
Képzés célja
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik képesek a külszíni és mélyművelésű bányászati tevékenység, speciális felszínközeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és az alagútépítés során jelentkező földtani, geotechnikai, műszaki, technikai, gazdasági feladatok megoldására. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak az ásványi nyersanyag kitermelés területén termelésirányítói, tervezői, szakértői, hatósági feladatok ellátására, szűkebb szakterületükön kutatás-fejlesztésre.
Képzési idő
4 félév
Szerezhető végzettség
okleveles bánya- és geotechnikai mérnök / Mining and Geotechnical Engineer
Felvételi követelmények
Teljes kreditérték beszámításával a műszaki földtudományi alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű bánya- és geotechnikai alapképzési szakon szerzett oklevél vehető figyelembe.

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, amely teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

A nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkezőknek kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a kar részére a honlapról letölthető nyomtatvány segítségével. A kar a kérelem alapján megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a felvételizőnek a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

Amennyiben a jelentkező csak a szak képzési és kimeneti követelményében előírt minimális szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvételt nyerhet, de a szükséges és a minimális kreditszám különbözetét a mesterképzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szereznie. Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt.
Bővebb leírás

Az ipari igényeket követve a bányászati területen elsősorban a külfejtéses bányászathoz kapcsolódik az oktatás, de fontos ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók a mélyműveléses bányászat és alagútépítés témaköréből is. Mindezek különleges feladatai közé sorolhatók az ipari robbantástechnikai, a bányamérési, a nyersanyagelőkészítési valamint a geotechnikai feladatok, mely területeken az utánpótlásra folyamatosan szükség van. Az itt tanultakat nem csak a bányászatban lehet kamatoztatni, hiszen minden építkezés, út- és vasútépítés, közmű létesítés, vízrendezés, árvízvédelem, külfejtés, rekultiváció, stb. jelentős földmunkával, ezáltal geotechnikai feladatokkal is jár és emellett a települések geotechnikai okokra visszavezethető veszélyeztetése (pinceomlások, löszfalak és egyéb természetes rézsűk omlásai, suvadások, rogyások, lejtőcsúszások, sárfolyások, stb.) is mindennapi feladatok elé állítja végzett hallgatóinkat, ahol a bekövetkező károk megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására, a problémák megoldására szintén jól képzett szakemberekre van szükség.

 

Választható specializációk:

  • Bányászat és geotechnika
  • Nyersanyag-előkészítés

 

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: egybefüggő 4 hét

 

Letölthető dokumentumok:

 

A szakon oktatott tantárgyak követelményeit (tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték, órára lebontott tantárgytematika, minta zárthelyi, vizsga tételsora) a tantárgyi kommunikációs dossziék részletezik, melyek az adott tantárgyat gondozó Intézet honlapján találhatók meg (ajánlott tantervben: "tárgyat gondozó intézet"). 

 

Szakfelelős