Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

LÓCZY-ÖSZTÖNDÍJ

2023. május 16., 11:20
Cimkék:Lóczy ösztöndíj, pályázat
Pályázati felhívásPályázati felhívás

Lóczy-ösztöndíj

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága támogatásával

 

A pályázat célja

A Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a bányászati ágazat és szakigazgatás megfelelő szintű utánpótlásának biztosítása és a tudományos kutatások színvonalának fenntartása érdekében ösztöndíjprogramot indított. Az ösztöndíjprogram keretében a nyertes pályázók lehetőséget kapnak a szakdolgozatukhoz, illetve egyéb tudományos munkájukhoz kapcsolódó kutatások elvégzésére, illetve a releváns ismeretek testközelből való elsajátítására.

A Lóczy ösztöndíj időtartama, összege

Az ösztöndíj időszaka egy félév, azaz öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. Őszi félévben: szeptembertől- januárig (5 hó) tavaszi félévben: februártól-júniusig (5 hó). Az ösztöndíjra több egymást követő félévben is lehet pályázni.

A nyertes pályázó az ösztöndíj időszakára havi nettó 100.000,-Ft ösztöndíjban részesül.

Jelentkezési feltételek

Azon hallgató pályázhat, aki

a.)        a Kar alap- vagy mesterképzésben részt vevő, aktív hallgatói státusszal rendelkező, nappali vagy levelező munkarendű, állami (rész) ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésben részt vevő hallgatója, és

b.)        legalább 2 lezárt félévvel, és ebben a két lezárt félévben legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal és a mintatanterv szerint haladva legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, és

 1.  vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt a kijelölt SZTFH mentorral egyeztetett ütemterv alapján a szakdolgozatához, illetve kutatási munkájához kapcsolódó kutatási feladatokat ellátja, kutatási eredményeiről legalább egy, az SZTFH mentor által jóváhagyott publikáció-tervezetet készít, lehetőség szerint eredményeit szakmai konferencián (pl. TDK) is előadja, és
 2. vállalja, hogy az SZTFH által kijelölt mentorral folyamatosan – a mentor kérése szerint személyesen vagy online formában - kapcsolatot tart, melynek konkrét időbeosztását a hallgató köteles minden hónap 5. napjáig egyeztetni az SZTFH mentorral, vállalja továbbá, hogy a személyes megjelenést saját költségén biztosítja (a személyes megjelenési kötelezettség nem haladhatja meg a havi két alkalmat), és
 3. vállalja, hogy az általa bemutatott szakdolgozati, illetve kutatási téma és terv illeszkedik az SZTFH releváns tevékenységéhez. A kiválasztásnál az alábbi szakterületek előnyt élveznek: a fenntartható ásványvagyon gazdálkodás, a megújuló energiaforrások, szénhidrogén kutatás, innovatív nyersanyag kutatási módszerek, vízgazdálkodás és kritikus ásványi nyersanyagok.
 4. vállalja továbbá, hogy a Bíráló Bizottság előtt az Egyetem székhelyén, vagy on-line formában a pályázat elbírálásához szükséges személyes beszélgetésen részt vesz, megjelenik, 
 5. tudomásul veszi, hogy amennyiben a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható, azaz az ösztöndíjat elveszíti, és
 6. tudomásul veszi, hogy vállalásai be nem tartása esetén az ösztöndíj folyósítása megszüntetésre, azaz az ösztöndíja elvesztésre kerül és a hallgató a további pályázati lehetőségből is véglegesen kizárásra kerül.

Az ösztöndíjasok maximális létszáma: 5 fő/félév.

A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj pályázatok elbírálása a Bíráló Bizottság feladata. A Bizottság a pályázatot pontszámokkal értékeli, az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:

a.) a pályázó tanulmányi eredménye

b.) személyes beszélgetés eredménye

 1. sikeres részvétel az ösztöndíj program korábbi félévében.

súlyozott tanulmányi átlag

pontszám

5.00-4.81

10

4.80-4.61

8

4.60-4.41

6

4.40-4.21

4

4.20-4.00

2

személyes beszélgetés

max. 30

sikeres ösztöndíjas félév

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztásnál az alábbi szakterületek előnyt élveznek: a fenntartható ásványvagyon gazdálkodás, a megújuló energiaforrások, szénhidrogén kutatás, innovatív nyersanyag kutatási módszerek, vízgazdálkodás és kritikus ásványi nyersanyagok.

A Bíráló Bizottság döntése ellen az Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához a hallgató fellebbezéssel élhet kizárólag a pályázati kiírás eljárási szabályainak megsértése esetén vagy adminisztrációs hibára hivatkozva. Az előbbieken kívül a személyes beszélgetés eredményére vonatkozóan jogorvoslat nem nyújtható be és a pályázat eredménye nem támadható meg.

A pályázat benyújtása

Az ösztöndíjra jelentkezési lap benyújtásával lehet, ami tartalmazza:

 1. a pályázó nevét, Neptun kódját
 2. szak/specializáció megnevezését
 3. teljesített tanulmányi kreditjeinek számát és súlyozott tanulmányi átlageredményét.
 4. nyilatkozatát arról, hogy a pályázat fenti feltételeit elfogadja.

A jelentkezési lap elérhető: https://mfk.uni-miskolc.hu/letoltheto-dokumentumok

A jelentkezési lapot kinyomtatva és aláírással ellátva kell leadni itt:

Dr. Vágó János, A/4. épület 3. emelet 304.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.