Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Az Egyetemért - A Városért díjjal ismerték el Prof. Dr. Szűcs Péter tevékenységét

2023. május 16., 10:50
Cimkék:miskolc város napja, kitüntetés
Közéleti tevékenységének elismeréseként Az Egyetemért – A Városért díjat vett át Prof. Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, a Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet tanszékvezető egyetemi tanára a Miskolc város napján tartott ünnepi közgyűlésen, 2023. május 11-én

A díj átadásakor elhangzott méltatásban elhangzott:

„Prof. Dr. Szűcs Péter sok éves oktatói, nemzetközileg is elismert szakmai és tudományos, valamint közéleti tevékenységével évről-évre hatékonyan szolgálja a Miskolci Egyetemet és Miskolc városát. Munkássága hazai és nemzetközi szinten is elismerésnek örvend, továbbá kötődik Miskolc városához.

Prof. Dr. Szűcs Péter 1964-ben született Abaújszántón. Jeles érettségivel végzett fizika tagozaton Miskolcon a Kilián György Gimnáziumban 1982-ben. Gimnazistaként 1981-ben és 1982-ben holtversenyben első helyezést ér a városi fizika versenyen tagozatos kategóriában.

Egyetemi tanulmányait 1983 szeptemberében kezdte meg a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán. A végzésig öt díjazott TDK dolgozatot készített. Tanulmányai utolsó három évében Népköztársasági ösztöndíjas volt. 1985-ben a Tanulmányi Emlékérem Bronz Fokozatát kapta meg, majd ezt követően három alkalommal adományozták számára a Tanulmányi Emlékérem Arany Fokozatát. 1988-ban geofizikus-mérnök szakirányon kitüntetéses bányamérnöki diplomát szerzett.

A Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszékén MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjasként kezdte meg munkáját 1988-ban. A Geofizikai Tanszéken összesen hét évet töltött el, ahol szakterületévé az olajipari mélyfúrási geofizika vált. 1989-ben tanársegédi kinevezést kapott. 1993-ban „summa cum laude” minősítésű Dr. Univ. fokozatot szerzett mélyfúrási geofizikai inverzióval foglalkozó disszertációjával. A Geofizikai Tanszéken 1995 júliusában adjunktusi kinevezést kapott. 1995 októberében tudományos munkatársként átkerült az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumának Rezervoármechanikai Osztályára. 1996 tavaszán PhD tudományos fokozatot szerzett a Miskolci Egyetemen. Ezt követően tudományos főmunkatársi kinevezést kapott. 1998. július 1-től 2010. augusztus 31-ig a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszéken dolgozott egyetemi docensként. Ugyanitt 2010 júliusától intézeti tanszékvezetői feladatokat is ellát. A köztársasági elnöki kinevezés után 2010. szeptember 1-től egyetemi tanári beosztásban dolgozik.

Jelenlegi kutatási területei a hidrogeológiai modellezés megbízhatósági kérdéseihez, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelméhez, az ásvány- és gyógyvíz, valamint hévíz készletek feltáráshoz és hasznosításához kapcsolódnak. Számos tárgy jegyzője és előadója a BSc, MSc és doktori képzésben. Szakvezetője a Hidrogeológus mérnök mesterképzés szaknak. Három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült két alkalommal az 1998-2001 és a 2004-2007 időszakokban. Széchenyi István Ösztöndíjban részesült 2001-től 2004-ig. 2009 tavaszán megszerzi a „Hidrogeológiai és vízbányászati modellek megbízhatóságának növelése” című értekezése sikeres megvédésével az MTA doktora címet. 2009 júniusában sikeresen zárja a habilitációs eljárást a Miskolci Egyetemen, és megszerzi a Dr. habil. címet.

Prof. Dr. Szűcs Péter közel három évet töltött több ösztöndíjprogram keretében neves külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben. Ezek közül kiemelhető, hogy két alkalommal az USA-ba szóló Fulbright kutatóösztöndíjat nyert el. 2006 tavaszán a leggyakoribb értékek módszerét alkalmazó publikációi alapján a kaliforniai Stanford University-től egy két hónap hosszúságú vendég professzori meghívást kapott. Számos hazai és nemzetközi felszín alatti vizekkel foglalkozó kutatási projektben vett részt, amelyek közül több esetben szakmai vezetői feladatokat látott el.  2012-től 2022-ig volt a vezetője a felszín alatti vizek kutatásával foglalkozó MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoportnak. Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a Magyarhoni Földtani Társulatnak, a Magyar Geofizikusok Egyesületének, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az „International Association of Hydrogeologists” és az „EFG Panel of Experts on Hydrogeology” nemzetközi szervezeteknek. Az MTA Földtani Tudományos bizottság tagja 2011-től, a Hidrogeológiai Albizottság titkára 2012-től, majd elnöke 2015-től 2019-ig. Az MTA X. Osztály Földtudományok Doktori Bizottság titkára 2012-től 2018-ig, majd tagja. Az MTA Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság elnöke 2018-tól.  Szerkesztőbizottsági tagja hat szakmai folyóiratnak, amelyek közül kiemelhető a Hidrológiai Közlöny és a Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences.

Prof. Dr. Szűcs Péter szakmai pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült. Publikációs tevékenységének elismeréseként 1997-ben, 1998-ban és 2001-ben összesen három alkalommal kapta meg az MTA Földtudományok Osztályának Szádeczky-Kardoss Elemér Díját. 2007-ben az MTA Földtudományok Osztályának megosztott MOL Tudományos Díját, míg 2008-ban a Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor Szakirodalmi nívódíját kapta meg. A Miskolci Egyetem 2013-ban Pro Universitate díjban, majd 2020-ban Signum Aureum Universitas Miskolcinensis díjban részesítette. A Felszín Alatti Vizek Alapítvány 2014-ben Ezüst Pohár díjban részesítette. Dr. Schafarzik Ferenc Emlékérmet kapott a Magyar Hidrológiai Társaságtól. A hidrogeológia és a vízgazdálkodás területén végzett, nemzetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült 2019-ben.

Prof. Dr. Szűcs Péter tudományos dékánhelyettesi kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán 2009-ben, 4 évre szóló megbízatással. 2013. július 1-től dékánként vezette a Műszaki Földtudományi Kart 2020. augusztus 31-ig. 2020. szeptember 1-től a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese.

A hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagjaként vesz részt. Tagja az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának. A tudományos utánpótlás képzésében jelentős szerepet játszik Miskolcon a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola vezetőjeként és törzstagjaként, a Földtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság elnökeként, valamint a BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Habilitációs és Doktori Tanácsa tagjaként. Aktívan részt vesz az MTA által kezdeményezett Nemzeti Víztudományi Kutatási Program megvalósításában. 2021. októberében a Kassai Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Az MTMT-ben naprakészen vezetett publikációs tevékenysége igen széleskörű. Összes publikációnak száma 598. Az ezekre kapott független idézetek száma 643. Első szerzője 110 teljes tudományos közleménynek.  A Hirsch indexe 15.”