Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 07.
Dékáni köszöntő

Az alábbi sorokban olvashatják Prof. Dr. Szűcs Péter a Műszaki Földtudományi Kar jelenlegi dékánjának köszöntő sorait.

A világ népességének egyre növekvő ásványi nyersanyag, energia és víz igényeinek kielégítésében, a környezetvédelmi problémák egy jelentős részének kezelésében kiemelkedő szerepe van a földtudományoknak. Ennek megfelelően a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara optimistán tervezi jövőjét az oktatás és a kutatás területein. Ennek az optimizmusnak az alapja az a történelmi múlt és szakmai tradíció, amellyel a Kar rendelkezik. A Műszaki Földtudományi Kar, amelynek története 1735-ig vezethető vissza, a világ egyik legrégebbi intézményének tekinthető a bányászati és földtudományi felsőfokú képzés területén. A majdnem három évszázados múlt alatt számos alkalommal kellett a Karnak megújulnia a változó körülmények miatt. A finanszírozási lehetőségek megváltozása miatt jelenleg is fontos változások előtt áll a Műszaki Földtudományi Kar. Az angol nyelvű oktatási kínálatunk kiszélesítésével, valamint a különböző nemzetközi kutatási programokban való részvétel növelésével továbbra is szeretnénk fenntartani meghatározó szerepünket a közép-európai bányászattal és műszaki földtudományokkal foglalkozó intézmények között.

Az utóbbi évek sikeres pályázati tevékenysége eredményeképpen tovább erősödött a Műszaki Földtudományi Kar kutatási tevékenységét (az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók, a felszín alatti vizek feltárása és hasznosítása, a földtani kutatás, a környezetvédelem, valamint a hulladékgazdálkodás és a geoinformáció feldolgozás területeit) lefedő és kooperációs módon működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ. A fejlesztések és a beruházások eredményeként nemzetközi viszonylatban is figyelemreméltó integrált laboratóriumok segítik a magas szintű kutatási tevékenységet és a gyakorlat orientált oktatást.

Érdemes tehát a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karára jönni tanulni vagy kutatásokat végezni. Bízunk abban, hogy a hazai hallgatóság mellett mind több külföldi diákot is üdvözölhetünk az Egyetemvárosban Miskolcon, ahol egy gyönyörű parkos környezetben egymás mellett találhatóak meg az oktatási épületek, a laboratóriumok, a központi könyvtár, a kollégiumok, az egyetemi menza, a bevásárlóközpont és a sportlétesítmények. Emellett a selmeci eredetű diákhagyományok ápolása felejthetetlen élményekkel gazdagítja az itt tanulók és dolgozók életét.

Vivat Academia! Vivat Professores!

Prof. Dr. Szűcs Péter
dékán