Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 02. 21.
Minőségbiztosítás

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara kiemelt feladatnak tekinti a minőségbiztosítást, mind az oktatás minőségének biztosításában, mind a fejlesztésekben betöltött szerepét tekintve, a minőségbiztosítás a Kar stratégiájának szerves része.

A Kar minőségbiztosításért felelős vezetőit és bizottságát a Dékán javasolja, jelöli ki, és a Kari Tanács hagyja jóvá.

A Műszaki Földtudományi Kar minőségbiztosítási szervezetének jelenlegi tagjai a következők:

Kari Minőségbiztosítási vezető: Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens, oktatási-tanulmányi dékánhelyettes

 

Minőségbiztosítási Bizottság összetétele:

Elnök: Siskáné Dr. Szilasi Beáta (Földrajz-Geoinformatika Intézet)

Társelnök: Dr. Mádai Ferenc (Ásványtani és Földtani Intézet)

Tagok:

  • Dr. Bokányi Ljudmilla (Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet)
  • Dr. Virág Zoltán (Bányászati és Geotechnikai Intézet)
  • Kovácsné dr. Federer Gabriella (Kőolaj és Földgáz Intézet)
  • Dr. Vass Péter (Geofizikai és Térinformatikai Intézet)
  • Tóth Márton (Környezetgazdálkodási Intézet)

A Műszaki Földtudományi Kar minőségbiztosítási rendszerének elemei:

  • OMHV: Minden szemeszterben kiválasztásra kerülnek azok az előző félévben oktatott tárgyak, amelyekkel kapcsolatosan elégedettség mérése történik, kurzusértékelés formájában.
  • DPR: A már végzett hallgatók alkothatnak véleményt arról, hogy a munkaerőpiacról visszatekintve hogyan ítélik meg az itt szerzett tudást és tapasztalatot, valamint milyennek értékelik az igénybevett szolgáltatásokat, és információt nyújtanak a munkaerőpiaci folyamatokkal kapcsolatos tapasztalataikról.
  • Motivációs felmérések: Bejövő motiváció: az újonnan felvett hallgatók véleményét kérdezzük meg az intézménybe kerülésük utáni első tapasztalatokról, és a gólyatábori élményekről. Közbülső-és kimenő motiváció: a hallgatókat és a végzősöket kérdezzük meg az intézményi tapasztalataikról.

Az eredmények beépítésre kerülnek a Kar szervezeti önértékelésébe.

Kurzusértékelés – 2017/18. tanév II. félév