Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 01. 22.
Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök (angol nyelven)

Információk:

Szakvezető: Dr. Turai Endre intézetigazgató, egyetemi docens (gfturai@uni-miskolc.hu)

Oktatott szakmai ismeretek: Az angol nyelven oktatott, egységes, szakirány nélküli (az ipari igényeknek megfelelően „integrált”) mesterszak célja, hogy a hallgató a szénhidrogén nyersanyagkutatás területén mind a földtani, mind a geofizikai, valamint a termelési, rezervoár területeken alapos képzést kapjon. A szénhidrogén kutatásra összpontosító földtani és geofizikai ismeretek aránya nagyjából, azonos kiegészítve a geológiai-geofizikai tervezéshez, kiértékeléshez legszükségesebb olajmérnöki ismeretekkel.

A szakterületek integrálását mutatja az is, hogy mindegyik félévben van olyan tantárgy, amelyik a különböző szakterületek együttes használatát igényli. Ilyen a Wellsite geology, a Core analysis, valamint a harmadik félében a 8 kredites integrált projekt feladat, amely egy megkutatott terület komplex szénhidrogén földtani kiértékelését igényli csoportmunkában.

A szak specialitása, hogy a földtani-geofizikai szakismeretek mellett nagy hangsúlyt fektet a kutatás tervezési és menedzsment feladatok oktatására is. A képzés során a hallgatók elsajátítják a szénhidrogén iparban világszerte alkalmazott modellező szoftverek alkalmazását is.

A képzés szerkezetéről, tartalmáról részletes információk a http://mfk.uni-miskolc.hu/wp/en/?page_id=73 lapról érhetők el.

Elheyezkedési lehetőségek: elsősorban olajvállalatok, valamint szénhidrogén kutatással foglalkozó vállalatok, szolgáltató cégek