Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 11. 18.
Hegedűs András
Kari TDK 2021

A Műszaki Földtudományi Kar 2021-es Tudományos Diákköri Konferenciája a csatolt programmal vár minden érdeklődő hallgatót és munkatársat.

The 2021 Scientific Students Association Conference of the Faculty of Earth Science and Engineering invites every students and staff members interested in the attached topics.

FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ / EARTH SCIENCE SESSION

Geofizika alszekció / Geophysics subsession
Ideje / date:    2021. november 29. 9 óra
Helye / Venue:    Csókás terem (A/2 213. terem)

Földrajz, ásványtan és geokémia alszekció / Geography, mineralogy and geochemistry subsession
Ideje / date:    2021. november 29. 9 óra
Helye / Venue:    VIII. előadó (A/1 115-116. terem)

MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION

Bányászat, víz és energiahordozók alszekció / Mining, water and energy sources subsession
Ideje / Date:    2021. november 29. 14 óra
Helye / Venue:    A/1. 312. terem

Hulladékhasznosítás alszekció / Recycling subsession
Ideje / date:    2021. november 30. 8 óra
Helye / Venue:    A/3. 312. terem