Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 06. 25.
Agnes Mile
Az egyetemi kiválóság egy lábbal a Földön jár…

A Miskolci Egyetem  10 másik magyar egyetemmel együtt bekerült a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programba”, melyet a magyar kormány 2017-ben az „Új Nemzeti Kiválósági Program” keretében indított el.

E programnak köszönhetően összesen 900 millió forint támogatást  nyertünk el 2 milliárd forint feletti önrész mellett két kiemelt tématerületi programunk megvalósítására a 2018-as évben.

A projekt két lába közül az egyik a műszaki karokkal együtt a Műszaki Földtudományi Kar számára hazai pálya :

Természeti erőforrások optimalizálása korszerű technológiákra alapozva: energetikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és smart technológiákkal kapcsolatos kutatások

Ennek Prof. Dr. Szűcs Péter, az MFK dékánja a vezetője, aki a három műszaki karon a program keretében végzendő munkát fogja össze.

A másik tématerület munkáit a Bölcsészettudományi Kar dékánja koordinálja: Creative Region: társadalmi és kulturális innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkózás szolgálatában

Amennyiben a Miskolci Egyetem 2018-ban teljesíteni fogja a kiválósági programban vállalt indikátorokat, akkor komoly esély mutatkozik arra, hogy egyetemünk a Kiválósági Program 2019. és 2020. évi folytatásában is részt vehet majd.

A Miskolci Egyetem ezzel egyúttal regionális „missziós” küldetést is teljesít – integrálva mindazon korábbi kutatási eredményeket,  kifejlesztett módszereket, amelyek a helyi közösségek, a helyi kultúra, a helyi társadalmi csoportok és a helyi identitás megerősítését szolgálják, és a regionális gazdaság fejlődésének katalizátorai.

Forrás: uni-miskolc.hu

Földessy János