Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 01. 09.
Agnes Mile
Hagyományokkal Mária Terézia óta, felkészüléssel az űrbányászatra

Oktatási programjaink  a Bányászati és Geotechnikai Intézetben

A Bányászati és Geotechnikai Intézet fő oktatási feladata, hogy az alapképzésben (B.Sc.) és a mesterképzésben (M.Sc.) mérnököket képezzen a bányászati és geotechnikai szakterület számára. Célunk az, hogy hallgatóink a szilárd ásványi energiahordozók és nyersanyagok (szén, lignit, ércek, nemesfémek, ásványbányászati termékek, építőanyagok, stb.) kitermelésében valamint a geotechnikában jártas mérnökökké válhassanak. Ezt a célkitűzést a gazdasági realitások is igazolják, mert Magyarországon az ásványi anyag termelés még gazdasági recesszió idején sem csökkent az évi 40-50 millió tonnás szint alá.

Az oktatás fő tématerületei – a mérnöki alaptárgyak mellett – a következők:

 • ásványi lelőhelyek értékelése, építőanyagok, energiahordozók és energiaforrások,
 • bányanyitás és bányaépítés, bányászati technológiák és gépeik, műszaki ábrázolás és géptan,
 • szivattyúk, kompresszorok üzemtana,
 • geomechanika, kőzetmechanika, bányabiztonság,
 • gépek karbantartása és diagnosztikája, gépészeti szerkezetek optimális méretezése, valamint
 • zaj és vibráció.

Ezekkel a bánya- és geotechnikai mérnök képzés mellett a Műszaki Földtudományi Kar más szakjain, szakirányain folyó oktatást, továbbá a doktori képzést is segítjük.

robb Építési kőanyag kitermelése robbantással

A magyarországi bányamérnök képzés mintegy negyed évezrede kezdődött Selmecbányán. Diákhagyományaink is onnét erednek és ma is élnek. Napjaink magyar bányamérnökei kevés kivétellel a selmeci iskola utód intézményeiben, 1920-tól Sopronban, majd 1959. óta Miskolcon szerezték meg oklevelüket. Hosszú időn keresztül ugyanazok a tanárok tanították nemzedékeiket, ezért sok egykori (ma is élő vagy már eltávozott) tanítvány és tanszéki kolléga is a szívén viselte és viseli az újabb és újabb mérnök nemzedékek képzését.

Végzett mérnökeink a képzés sokrétűségének eredményeképpen a gazdasági élet számos területén találhatnak munkalehetőséget. A bányászati, mélyépítési, földmérési, vízépítési munkák mellett környezetvédelmi feladatok megoldásából is részt vállalhatnak, valamint önkormányzati szakigazgatási tevékenységben is szerepet kaphatnak. Az egykori hallgatóink főbb tevékenységi körei a következők:

 • bányászati kutatás és termelés,
 • ásványvagyon kutatási eredmények értékelése és alkalmazása,
 • geodéziai mérések, térképezési és térinformatikai tevékenység,
 • ásványi erőforrások és lelőhelyek gazdasági értékelése,
 • szilárd ásványi nyersanyagok kitermelése és előkészítése piaci értékesítésre,
 • a nyersanyag kitermelés és -feldolgozás környezeti hatásainak vizsgálata, a környezeti károk elhárítása,
 • kőzetmozgások mérése és értékelése,
 • ipari robbantási munkák,
 • ipari létesítmények szellőztetése és klimatizálása,
 • földmunkák tervezése és kivitelezése

Dr. Molnár József