Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 03. 07.
Jubileumi oklevélátadó ünnepség

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara (2000. január 1. előtt Bányamérnöki Kar) minden évben arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományoz azon volt hallgatóinak, akik 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték oklevelüket.
Karunk a jubileumi oklevél adományozásával tiszteletét és elismerését kívánja kifejezni végzett hallgatóinak azért a munkáért, amellyel hozzájárultak a műszaki haladáshoz és gazdagították az országot.
A díszoklevél adományozására a Kari Tanács évente tesz javaslatot, átadására egyetemi ünnepség keretében, minden év augusztusában kerül sor.

2019. ÉVI FELHÍVÁS

Felhívás!

 A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara felhívást intéz az Alma Mater egykori hallgatóihoz, akik 1949-ben, 1954-ben, 1959-ben, illetve 1969-ben (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bányamérnöki Karán vagy a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy részükre, jogosultságuk alapján, a rubin-, a vas-, a gyémánt-, vagy aranyoklevél kiállítása érdekében szükséges intézkedéseket meg tudjuk kezdeni.

Felhívjuk egykori hallgatóink figyelmét, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) I. kötetének 101/A.§-a szerint: „A  jubileumi oklevél adományozására az érintett írásbeli kérelme alapján kerülhet  sor, mely kérelmet a képzés szerint illetékes kar dékáni hivatalába lehet benyújtani. Az adományozásról az illetékes kar tanácsának véleménye alapján a Szenátus dönt.”

Kérünk minden érintettet, hogy 2019. április 30-ig küldje meg a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Dékáni Hivatala részére az mfkhiv@uni-miskolc.hu e-mail címre az alábbiakat:

  1. nevét, elérhetőségét (lakcím, telefonszám, e-mail cím),
  2. személyazonosító igazolványának fénymásolatát,
  3. oklevelének fénymásolatát,
  4. a kiadványban megjelentetni kívánt rövid szakmai életrajzát (maximum egy A/4 oldal, a kiadvány korlátozott terjedelme miatt) és
  5. egy darab igazolványképet.

Felhívjuk minden érintett szíves figyelmét arra, hogy a fenti határidőn túl érkező kérelmeknek csak a következő évi ünnepségen tudunk eleget tenni.

 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

Dékáni Hivatal

3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36/46/565-051

e-mail: mfkhiv@uni-miskolc.hu

 

Prof. Dr. Szűcs Péter

dékán

 

2018. évi Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség

A 2018. augusztus 31-én megrendezett Jubileumi Oklevélátadó Ünnepségről készült fotók ide kattintva érhetőek el.

 

2017. évi Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség

A 2017. szeptember 1-jei jubileumi oklevélátadó ünnepség videója itt érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=bSND0bhgczo

Az ünnepségről készült fotók ide kattintva érhetőek el.

 

2016. évi Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség

A 2016. augusztus 26-i arany- és gyémántdiploma átadási ünnepség videója itt érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=ydGDML_9OPQ

Az ünnepségről készült fotók ide kattintva érhetőek el.

 

2015. évi Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség

Az ünnepségről készült fotók ide kattintva érhetőek el.

 

2014. évi Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség