Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 01. 18.
PhD képzés

 

A Műszaki Földtudományi Karon vagy más műszaki és természettudományi karon MSc szintű diplomát szerzett, kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereknek lehetőségük van a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában tovább folytatni tanulmányaikat, egyénre szabott oktatási és kutatási programok keretében. A doktori képzés nappali, levelező és egyéni felkészülési formában folyhat. 2016 szeptember 1-től kezdődően a képzés két fő részből áll: (1) a képzési és kutatási és (2) a kutatási és disszertációs időszakból (2+2, összesen 4 év), ez utóbbi alatt hallgató elkészíti az értekezést, majd következik annak benyújtása és megvédése. Ezután kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és az oklevél átadására.

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a területeken tevékenykedik, melyek megfelelnek a Műszaki Földtudományi Kar képzési profiljának. A tématerületek kari intézetekhez kapcsolódnak, így azok oktatási-kutatási programjának összeállításában, továbbá a kutatási témák meghirdetésében az intézeteké a meghatározó szerep.

Kutatási tématerületek:

  • Geotechnikai rendszerek és eljárások;
  • Fluidumtermelő és szállító rendszerek;
  • Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés;
  • Alkalmazott geofizikai kutatások;
  • Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások;
  • Természet- és társadalomföldrajz.

Ide kattintva érheti el a Doktori Iskola oldalát.