Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Földtudományi mérnöki mesterszak (angol és magyar nyelven)

Információk:

A képzés célja geológus- és geofizikus-mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földtani közeg, az ásványi nyersanyagok kutatásához, az azokkal való gazdálkodáshoz, valamint a környezetvizsgálatok elvégzéséhez, környezetszennyezések lehatárolásához szükséges földtani és geofizikai ismeretekkel, s az ezen feladatokhoz kapcsolódó mérnöki módszerek magas szintű ismeretével. Képesek továbbá a kreatív irányításra, a kutatások tervezésére és új módszerek kifejlesztésére. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatásfejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra és PhD képzésben való részvételre.

A szakképzettség várható magyarországi hasznosítási területét azok a vállalatok és gazdasági társaságok, szakmai kutató intézetek és szakhatóságok jelentik, amelyek ásványi nyersanyagok gazdálkodásával, ennek tervezésével és szabályozásával foglalkoznak. A földtudományi ismeretek mellett kapott erős mérnöki képzés az alkalmazott földtudományi irányok és technológiák kutatására, művelésére, felügyeletére szakosodott intézményeket teszi az itt végzett hallgatók fő felvevő piacává. Ezek például a fosszilis energiahordozókat, fémes és nem-fémes ásványi nyersanyagok kutatását itthon és a közeli regionális környezetben végző más hazai és külföldi tulajdonú gazdasági társaságok (pl. MOL, Rotaqua KFT, TXM, Toreador, Carpathian Gold, Magyar Mining, Whitehorse KFT, Whitecoal KFT stb), környezettechnológiai tervező és kivitelező társaságok (pl. Golder Associates Hungary, Mecsek-Öko Zrt, Mecsekérc Zrt, Mott McDonalds) továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, MÁFI, MÁELGI, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok, önkormányzatok.

A földtani-geofizikai kutatásra képzett szakemberek a korábbi évtizedekben (főleg a KGST együttműködés keretében) számos nemzetközi kutatási feladat megoldásában nagy számban vettek részt, illetve vezették azokat (Kína, Kuba, Mongólia, Vietnám, arab országok, stb.). A 90-es éveket követően a földtani szakma globalizálódásával hallgatóink a világ számos más országában kaptak és kapnak munkát a hazai lehetőségeken kívül (Kanada, Izland, Németország, Szlovákia, Románia, Norvégia). Ez az igény ma még fokozottabb, a lehetőség a következő időkben is várhatóan növekszik. Ugyanígy várható nemzetközi hallgatói érdeklődés az említett országokból, illetve más európai országokból.