Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Földrajz alapszak

Információk:

Mintatanterv
Tantárgyleírások

A képzés célja:

A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: geográfus (BSc)

Specializáció: Geoinformatikus specializáció

A képzési forma és idő: nappali tagozat, 6 félév, szemeszterenként 15 oktatási hét, átlagosan heti 25 óra.

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat legalább 6 hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény, kreditértéke nulla. A szakmai gyakorlatot mintatanterv szerint a 4. szemeszter után kell teljesíteni.