Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 01. 07.
Mesterképzés

Figyelem!  Részletes információk elérhetőek a 2021-es felvételi eljárással kapcsolatban a illetve a felvi.hu oldalon.

A Műszaki Földtudományi Kar főként a három alapszakára épülő mesterszakokat kínálja a hallgatóknak, melyek segítségével a már alapképzésben megszerzett gyakorlati ismereteket fejleszthetik tovább az elméleti tudásanyag bővítésével. A mesterszakok interdiszciplináris – természettudományi és műszaki – jellege miatt bizonyos határokon belül lehetőség van a nem földtudományi mérnökként vagy környezetmérnökként végzettek felvételére is. Mesterképzésre már meglévő, legalább alapszakos diplomával lehet jelentkezni. A képzés ideje egységesen 4 félév.

A felvételi minden esetben szóbeli, a végeredménybe a felvételi eljáráshoz feltöltött BSc vagy MSc szintű mérnöki diploma eredménye, a szóbeli felvételi elbeszélgetés eredménye és a többletpontok számítanak be. Amennyiben a felvételiző nem éri el a korábbi tanulmányokból minimálisan beszámítható 80 kreditet a természettudományos-, a gazdasági és humán-, valamint szakmai ismeretekből, akkor a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie. A legalább 50 beszámítható kredittel nem rendelkező hallgató nem vehető fel a mesterképzésbe. A hiányzó kreditek pótlására a kar egyéni tantárgyfelvételi lehetőséget biztosít részismeretek megszerzése keretében.

Az oktatott MSc szakok, illetve szakirányok és modulok országos viszonylatban is egyedülállóak. A képzés során igen nagy hangsúly helyeződik az ipari igényeknek megfelelő szakemberek képzésére. Ezt nem csak a döntően 4 hetes kötelező szakmai gyakorlat mutatja, hanem az is, hogy az ipari kapcsolatok véleményére és segítségére nagymértékben támaszkodik az oktatás. A kiváló szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel rendelkező ipari kollégák rendszeres meghívott előadók egyes tantárgyak keretében. A 2014-ben alapított MOL Intézeti Tanszék is kiváló példája az ipar és az oktatás együttműködésének, hiszen ez a tantervek kidolgozásában, folyamatos felülvizsgálatában és a tanórák megtartásában is megnyilvánul. Ez által az oktatási egységek arányai, azok tartalma a szakma által támasztott igényeknek megfelelő. Az oktatás során a hallgatók olyan gyakorlati problémákkal szembesülnek, illetve kapnak rá megoldást, melyek a munkába állásuk után szakmai előnyt biztosítanak számukra. A cégek részéről már a szakmai gyakorlati helyek egyeztetésénél megjelennek a munkaerő piaci igények, ugyanis közel annyi gyakorlatos hallgatót fogadnak, ahány új munkavállalóra a következő években szükségük lesz.

Az MSc végzettségű hallgatóink, többek között a speciális ismereteket hordozó szakoknak köszönhetően, az átlagostól magasabb mérnöki fizetésre számíthatnak. A munkaerő piaci igények egyre nagyobb mértékben igénylik az angolul jól beszélő munkavállalókat. Az akkreditálás alatt álló új szakunkkal együtt immár öt mesterképzési programunk érhető el angol nyelven történő oktatással is. A végzettek előtt így szélesre tárul a lehetőség a nemzetközi színtéren történő munkavállalásra is. Mérnökeink a világ számos pontjára jutottak el munkavállalóként. Volt hallgatóink dolgoztak, illetve ma is dolgoznak Európa országaiban, Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és Amerikában is. Ez jelenthet egy sűrűn lakott nagyvárost is, de akár egy több száz kilométer távolságban lakatlan sivatagi területet is. Mindenki megtalálhatja saját maga részére a kalandos, vagy éppen a biztos megélhetést jelentő munkahelyet. Végzős hallgatóink sok esetben már aláírt munkaszerződéssel a kezükben veszik át MSc diplomájukat az egyetem rektorától. Számos volt hallgatónk tölt be vezetői pozíciót hazai és nemzetközi szakmai cégeknél, akiket az Alma Mater-hez és a selmeci hagyományokhoz fűződő erős kötelékek önzetlen szakmai együttműködésre ösztönöznek.

A képzések az alábbi mesterszakokon folynak:

Bánya-és geotechnikai mérnöki mesterszak

Földtudományi mérnöki mesterszak

Geográfus mesterszak

Hidrogeológus mérnöki mesterszak (angol és magyar nyelven)

Környezetmérnöki mesterszak

Olaj- és gázmérnöki mesterszak

Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)

Szénhidrogénkutató földtudományi mérnök (angol nyelven)