Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
Miskolci Öregdiákok 2. – Komjáthy Attila a Jet Propulsion Laboratory (USA) tudományos főmunkatársa

A  kaliforniai Pasadenában székelő Jet Propulsion Laboratory a NASA intézményeként, a California Institute of Technology-hoz kapcsoltan az űrkutatás evilági vezető intézménye. Itt dolgozik volt diákunk, Komjáthy Attila, 1989-ben végzett bányamérnök, aki a végzés utáni rövid gyakornoki időszak után (melyet a Geodéziai és Bányamérnöki Tanszéken töltött) kanadai ösztöndíjjal folytatta tanulmányait a kanadai New Brunswickban, s itt szerzett PhD fokozatot is a GPS rendszerek témakörében.

(more…)

Ásványtani időutazás ércbányászatunk fénykorába – 240 év után magyarul is megjelentek Born Ignác Úti levelei

Born Ignác (1742–1791), az ásványtan és a montanisztika (bányászat és kohászat) kiemelkedő szakembere, 1770-ben járta be a Bánság és Erdély bányavidékeit, illetve a Nagybánya környéki bányákat. Tapasztalatai további magyarországi érclelőhelyek, köztük Selmec vidékének leírásával kiegészítve 1774-ben, német nyelvű levelek formájában jelentek meg. A mű az egykorú angol, francia és olasz nyelvű kiadások után végre 240 év elteltével, magyar nyelven is megjelent, Fuchs Péter bányamérnök kollégánk avatott fordításában, Papp Gábor és Weiszburg Tamás szerkesztésében. (more…)

Indul a Miskolc-Brüsszel közvetlen járat – INTRAW nyitó konferencia

INTRAW – Nemzetközi együttműködés a nyersanyagokért. Ez a címe a 2015.02.01-én indult HorizonH2020 projektnek, melynek brüsszeli nyitó értekezletén dr. Hartai Éva egyetemi docens és dr. Gombkötő Imre egyetemi docens vett részt a Kar képviseletében. (more…)

Miskolci öregdiákok – Magyar vulkanológust exportáltunk Új-Zélandba

Magyar vulkanológusként tudományos elismerést szerezni Új-Zélandban valami olyasmi, mint hűtőszekrényt eladni eszkimóknak, vagy homokot exportálni Szaúd Arábiába. Ez a bravúr sikerült Kereszturi Gábornak (most már dr Gabor Kereszturi) a karunkon diplomázott geográfusnak, aki sikeresen szerzett fokozatot a Massey Egyetemen.

(more…)

Olaj- és gázmérnök hallgatók díjnyertes szakdolgozatai

A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetében 2015. január 6-án és 7-én megtartott Olaj- és gázmérnök szakos, illetve -szakirányos záróvizsgák eredményei alapján az Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriuma arany fokozatú diplomamunka díjat adományozott Kuttor Ákos végzős MSc hallgatónak, ezüst fokozatú szakdolgozat díjat adományozott Radványi Róbert Krisztián végzős BSc hallgatónak. (more…)

Ha március, akkor Ásványfesztivál

Immáron harmincharmadik alkalommal rendezzük meg 2015. március 7-8. között a Miskolci Egyetemen Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiválját. Jelentőségét nemcsak a kiállítók stabil 100 feletti és a látogatók 3-5 ezres létszáma jelzi, hanem az a tény is, hogy évenként a börzéhez más és más rendezvényeket is társítunk. Ezek között mindig vannak reprezentatív, tematikus kiállítások, illetve tudományos és népszerűsítő előadások, esetenként előadóülések. Számos esetben új könyvek megjelenését is erre az alkalomra időzítettük. (more…)

Kiemelt oldalak
Kutatás

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara az elmúlt másfél évtizedes infrastrukturális fejlesztések és a nemzetközi oktatási és kutatási együttműködésekben egyre intenzívebben résztvevő oktatói és kutatói révén magas szintű eredményekkel rendelkezik. (more…)

Oktatás

Hazánkban a műszaki földtudományok legszélesebb spektrumú oktatása Karunkon folyik. Számos szakon, szakirányon országos szinten egyedi oktatási területekkel rendelkezünk.

Az utóbbi évek jelentős beruházásai és szakképzési támogatásai eredményeképpen az oktatásnak nemzetközi szinten mérve is kiemelkedő infrastrukturális háttere van a Műszaki Földtudományi Karon. Mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatás feltételei adottak. A jelenlegi kari képzési oktatási profil az alábbiak szerint jellemezhető. (more…)

Dékáni köszöntő

Az alábbi sorokban olvashatják Prof. Dr. Szűcs Péter a Műszaki Földtudományi Kar jelenlegi dékánjának köszöntő sorait. (more…)