Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
GE ösztöndíjat nyert a Kar másodéves B.Sc. hallgatója

Az amerikai General Electric Foundation Scholar-Leader egyetemi ösztöndíj programja 2003 óta működik Magyarországon, mely másodéves BSc képzésben részt vevő közgazdasági, menedzsment, mérnöki és műszaki területen tanuló tehetséges hallgatókat támogat.Az öt díjazott között szerepelt Glonczi Gyula másodéves műszaki földtudományi alapszakos hallgatónk is, egyedüliként a Miskolci Egyetemről. (more…)

Kiváló olaj- és gázmérnök jelöltek

A Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriuma kiemelkedő színvonalú diplomamunkájáért és a védés során tanúsított felkészültségének elismeréséül  díjat adományozott Pákozdi Gábor, Galyas Anna Bella  és Lengyel Tamás végzős MSc hallgatóknak  (more…)

Innovatív technológiák a fluidumbányászatban konferencia zajlott Miskolcon

Június 18-án széles szakmai spektrumot átfogó konferenciára került sor Miskolcon, melynek egyik társszervezője a Kar Kőolaj és Földgáz Intézete volt. (more…)

Pályázateső utánkövetése: NoRM

A pályázatok maguk újabb pályázatot generálnak. A Kar – a korábbi Interreg pályázatok során létrehozott telkibányai oktatópark infrastruktúra felhasználásával  partnere  lett az EIT KIC keretek között benyújtott Network of Research Mines hálózat pályázatnak.   (more…)

HEVES KARI PÁLYÁZATESŐ A H2020-ON

Az EU a Horizon 2020 jelszó alá csoportosította oktatással, kutatás-fejlesztéssel, innovációval, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos pályázatait.  A karról eddig benyújtott kilenc nemzetközi pályázathoz a lehetőségek feltárásában, a beadandó pályázatok adminisztratív munkáinak elvégzésében már hathatós segítséget nyújtott az egyetemen központilag létrehozott H2020 koordinációs iroda.

(more…)

Akadémiai díjasainknak gratulálunk!

2015. május 5-én a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésén megosztott Akadémiai Díjban részesült kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézetének három kutatója: (more…)

Kiemelt oldalak
Kutatás

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara az elmúlt másfél évtizedes infrastrukturális fejlesztések és a nemzetközi oktatási és kutatási együttműködésekben egyre intenzívebben résztvevő oktatói és kutatói révén magas szintű eredményekkel rendelkezik. (more…)

Oktatás

Hazánkban a műszaki földtudományok legszélesebb spektrumú oktatása Karunkon folyik. Számos szakon, szakirányon országos szinten egyedi oktatási területekkel rendelkezünk.

Az utóbbi évek jelentős beruházásai és szakképzési támogatásai eredményeképpen az oktatásnak nemzetközi szinten mérve is kiemelkedő infrastrukturális háttere van a Műszaki Földtudományi Karon. Mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatás feltételei adottak. A jelenlegi kari képzési oktatási profil az alábbiak szerint jellemezhető. (more…)

Dékáni köszöntő

Az alábbi sorokban olvashatják Prof. Dr. Szűcs Péter a Műszaki Földtudományi Kar jelenlegi dékánjának köszöntő sorait. (more…)