Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 12.
Küldetésnyilatkozat

A Műszaki Földtudományi Kar, a Föld és Környezettudomány területén, multidiszciplináris témakörökben, több tudományterületen, részben a természettudományok, részben a műszaki tudományok területéhez kapcsolódva oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs, szakmai továbbképzési, tudományos képzési feladatokat, szakmai-tudományos közéleti tevékenységet lát el regionális, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

A Kar tradicionális feladata a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás hosszú távú biztosításának igényét és lehetőségét figyelembe véve, a szilárd, folyékony és gáznemű nyersanyagforrások (első sorban a primer, másrészt a szekundér) felkutatása, kitermelése és előkészítése, azokkal való gazdálkodás, a kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése, fejlesztése, rendszerezése, átadása és a gyakorlati alkalmazások elősegítése.

Kiemelt feladat a konvencionális és nem konvencionális primer energiaforrások feltárása és hasznosítása, különleges energiaforrások és hasznosítási lehetőségeik kutatása, továbbá a természeti nyersanyagforrásként felelhető ipari ásványok-kőzetek, építőanyagok kutatása, termelése és minőségi termékek előállításának elősegítése, a kapcsolódó ismeretek oktatása és fejlesztése.

A természeti erőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenység során kiemelt feladatot jelent a földalatti vízkészletek felkutatása, védelme, szükség szerinti kitermelése, regionális és globális szintű vízkészlet-gazdálkodás.

A természeti környezet megőrzésének elősegítése érdekében a termelés és fogyasztás folyamatában, a környezeti hatások, a keletkező károk feltárása és megszüntetése, az ehhez kapcsolódó földtani-, geotechnikai-, geotechnológiai, folyamatok és eljárások oktatása, kutatása és tervezése, kockázatelemzés, továbbá a termelés és fogyasztás során keletkező maradványanyagok hasznosításához, tárolásához és kezeléséhez szükséges ismeretek fejlesztése és átadása.

A fentieken túlmenően a Kar feladata továbbá, a nem nyersanyagkutatás és termelés céljait szolgáló földtani, alkalmazott földtani kutatások végzése, geodéziai, geoinformatikai és geofizikai módszerek és eljárások fejlesztése és alkalmazása, hasznosítható földtani szerkezetek felkutatása, nem bányászati célú földalatti létesítmények tervezése, kivitelezése és működtetése.

A földtudományok további, a kar által művelt területe a földrajz-geográfiai, amely a természeti erőforrások, természeti értékek, természeti-társadalmi-gazdasági adottságok, a lejátszódó folyamatok és ezek hatásának elemzését végzi.

Ide kattintva tekintheti meg a Műszaki Földtudományi Kar középtávú stratégiáját 2014-től 2020-ig.