Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 10. 02.
Alkalmazott Földtudományi Kutató Intézet

Az Intézet jogelődjét a Magyar Tudományos Akadémia 1957-ben alapította MTA Olaj-bányászati Kutatólaboratórium néven, hogy alapkutatási hátteret teremtsen a hazai és nemzetközi szénhidrogén-bányászat számára. Az Intézet 1998-tól az ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet elnevezéssel működött.

Az Intézet mind a kutatásban, mind az oktatásban, szoros együttműködésben tevékenykedik a Műszaki Földtudományi – korábban a Bányamérnöki – Kar tanszékeivel.

Alaptevékenységének megfelelően kutatási-fejlesztési feladatai és kiemelkedő eredményei az alábbi területekhez kötődnek:

  • Szénhidrogének feltárását, kitermelését, föld alatti tárolását és szállítását megalapozó rezervoármechanikai, fizikai-kémiai és kolloidkémiai kutatások.
  • Szilárd ásványi nyersanyagok biztonságos és hatékony kitermelését és felhasználását célzó, valamint a műszaki földtant, hidrológiát és környezettudományt támogató kémiai kutatások.
  • Speciális műszerek és berendezések kifejlesztését, gyártását megalapozó kutatások, továbbá ipari technológiák méréstechnikai, folyamat- és termelés-irányítástechnikai, informatikai rendszereinek kiépítését, üzemeltetését támogató alkalmazott kutatások és fejlesztések.

Az Intézet félévszázados tevékenysége nagymértékben hozzájárult a bányászati kémiának, mint új interdiszciplináris tudományágnak a megalapozásához, amely egységes keretet biztosít a föld- és bányászati, valamint a kémiai és vegyészmérnöki tudományok ismeretanyagának integrálására.

Elérhetőség:
Cím: 3515, Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.
Telefon (intézeti): (+36) 46 565 255
Telefon (egyetemi): (+36) 46 363 349
E-mail: Office@afki.hu
Honlap: http://www.afki.hu/index.php