Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 02. 21.
Kiválósági Központ

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara közel egy évtizede a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodást szolgáló oktatási és kutatási tevékenységet tekinti alapvető küldetésének. A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV -2010-0001 projekt keretében lehetőség nyílt az egyetem más karainak oktatóival és kutatóival együttműködve intenzív kutatómunkát folytatni az Európai Tanács célkitűzéseinek a megvalósítására. Az Európai Unió Tanácsa 2006-ban a fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájában pontosan megfogalmazta a célkitűzést. A dokumentum szerint a fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a jelenlegi nemzedékek szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne veszélyeztesse a jövő nemzedékek saját szükségleteinek kielégítésére való képességét. Az előző célkitűzés összhangban van az Európai Uniónak a Szerződésben foglalt átfogó célkitűzésével, amely az Unió összes politikáját és fellépését irányítja. Lényege a Földnek az élet sokféleségét fenntartó képességének megőrzése, és a demokrácia, a nemek közötti egyenlőség, a szolidaritás, a jogállamiság elvein és az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul, beleértve a mindenki számára biztosított szabadságot és esélyegyenlőséget.
Célja az életminőség és a jólét folyamatos javítása a közösség országaiban a jelen és a jövő nemzedékei számára. A fenntartható fejlődés ennek érdekében elősegíti a dinamikus gazdasági fejlődést, a teljes foglalkoztatottságot, a magas szintű oktatást, az egészségvédelmet, a szociális és területi kohéziót, valamint a környezetvédelmet egy békés, biztonságos és a kulturális sokféleséget tiszteletben tartó világban.

A Kar által vezetett Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ Tudományos Műhelyei nemzetközi szinten elismertek:

  1. Nyersanyag-gazdálkodás (primer és szekunder nyersanyagok kutatása, bányászat, előkészítéstechnika fejlesztése, ipari és bányászati hulladékok feldolgozása, fémtartalmú fogyasztási hulladékok feldolgozása, hulladékgazdálkodás, jogi környezet vizsgálata)
  2. Energiagazdálkodás (biomassza, geotermia, megújuló gázok, szén-dioxid tárolás, biomassza társadalomtudomány)
  3. Geoinformáció Feldolgozás (inverziós módszerek, spektrális és geoelektromos módszerek, numerikus földtani módszerek fejlesztése, numerikus ásvány-kőzettani módszerek fejlesztése, geodéziai és térinformatikai módszerek, geoinformáció közgazdasági vonal)
  4. Vízkészlet-gazdálkodás és Fenntartható Talajhasználat  (innovatív vízgazdálkodás, felszín alatti vízkészletek védelme, hidrodinamikai és transzport modellezés, vízkutatás geofizikai módszerei)

A Kiválósági Központ létrejöttét segítő projektről részleteket az alábbi linken találhatnak.

További információk:
Stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI)
K+F struktúra
Kivalósági Kozpont laboratóriumainak igénybevétele
Műszaki Földtudományi közlemény
Kiválósági Központ eredményei 2013