Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 04. 12.
Gyakran Ismételt Kérdések

 

TANULMÁNYI ÜGYINTÉZÉS

Hol kérhetek hallgatói jogviszony igazolást?

Hallgatói jogviszony igazolás a Hallgatói Központban kérhető. A Hallgatói Központ munkatársaihoz fordulhat az alábbi esetekben is:

 • Diákigazolvány igénylése, érvényesítése
 • Diákhitel igénylése
 • Ösztöndíjak, támogatások
 • Állami ösztöndíj, képzési szerződés
 • Igazolások kiadása
 • Abszolutórium
 • Oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv

 

Nincs már hely a kurzuson, amit fel szeretnék venni, ki tud segíteni?

Létszámbővítésben a tárgy oktatója, vagy a tárgyat gondozó intézet ügyintézője tud segíteni.

Ásványtani – Földtani Intézet
Szászné Kovács Katalin
A/3. III. em. 318.

Bányászati és Geotechnikai Intézet
Szegediné Körmöndi Lilla
A/4. II. em. 242.

Földrajz – Geoinformatika Intézet
Oroszné Gyopár Éva
A/4. III. em. 302.

Geofizikai és Térinformatikai Intézet
Kisfalusi Sándorné (Zsuzsa)
A/4. fsz. 25. vagy  A/2. II 204.

Környezetgazdálkodási Intézet
Csanálosi Ádámné (Éva)
A/4. fsz. 37.

Kőolaj és Földgáz Intézet
Galvácsné Szarka Éva
A/2. mfsz. 4.

Nyersanyagel. és Környezeti Eljárástech. Intézet
Sultz Norbertné (Tünde)
A/4. II. em. 202.

 

Óraütközésem van, mit tehetek?

A kari órarend úgy kerül kialakításra, hogy a mintatanterv szerint haladóknak kötelező tárgyaik esetén ne legyen óraütközése, vagy az többféle módon is elkerülhető legyen. A Hallgató az óraütközést megszüntetheti kurzuscserével, a kötelező tárgyak kurzusainak átszervezésével vagy esetlegesen nem kötelező tárgy kurzusának leadásával.

Amennyiben az óraütközés nem oldható fel, a hallgató kedvezményes tanulmányi rendet igényelhet az egyik tárgyra vonatkozóan, mellyel tanulmányi és egyéb foglalkozások látogatása alól kaphat felmentést. A kérelmet a szorgalmi időszak első hetének utolsó napjáig kell benyújtani a kar Dékáni Hivatalába. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató kedvezményes tanulmányi rendet kér, és amennyiben lehetséges, az abban foglaltakat dokumentumokkal kell alátámasztani.

A nyomtatvány innen letölthető.

 

 

BEIRATKOZÁS, TÁRGYFELVÉTEL, VIZSGAJELENTKEZÉS

Hogyan tudok beiratkozni, illetve a félévre bejelentkezni?

Beiratkozni a Miskolci Egyetemmel létesített hallgatói jogviszony kezdetekor, a tanulmányok megkezdésekor szükséges.

Ezt követően minden képzési időszakra (őszi és tavaszi szemeszter) annak megkezdése előtt be kell jelentkeznie vagy be kell jelentenie tanulmányai folytatásának szünetelését. Erre a Neptun rendszerben, az Ügyintézés -> Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt van lehetősége.

Az itt elért felületen az aktuális félév sorában a Beiratkozás gombra kell kattintani, ahol kiválaszthatja, hogy Aktív vagy Passzív félévre kíván beiratkozni. Miután kiválasztotta a megfelelőt a Nyilatkozom gombbal tudja érvényesíteni a választását. A hallgató köteles a Neptunban szereplő személyi adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni, valamint az általa módosítható adatokat aktualizálni.

Az aktuális félévre történő bejelentkezésre kizárólag akkor van lehetőség, amennyiben nincs lejárt határidejű, aktív státuszú befizetési kötelezettsége a Neptun rendszerben (ezt a Pénzügyek -> Befizetés menüpont alatt, a „Minden félévet” kiválasztva tudja ellenőrizni)!

A beiratkozási, bejelentkezési határidő meghosszabbítását – indokolt esetben – a hallgató a szorgalmi időszak kezdetétől számított tizenöt napig kérheti.

A hallgató aktuális félévének utólagos passziválását a szorgalmi időszak megkezdését követő tizenöt napon belül kérheti a Neptun rendszerben beadott kérelem formájában. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tantervben foglalt tanulmányi követelménynek sem.

 

Hányszor vehetek fel egy tárgyat?

Egy tantárgy – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt korlátlan számú alkalommal vehető fel.

 

Nem sikerül a kurzus, illetve tárgyfelvétel

Ha sikertelen a tárgyfelvétel, kérjük, figyelmesen olvassa el a megjelent üzenetet, és annak megfelelően járjon el!

Ha a hibaüzenet szerint nem teljesül a tárgy előkövetelménye, de ez nem így van, akkor a Dékáni Hivatal tanulmányi ügyintézőjét szükséges felkeresnie (A/1. épület, 224.).

Ha Ön szerint nincs meghirdetve a tárgyból kurzus, amelynek indulnia kellene, vagy a létszám bővítésére lenne szüksége, akkor az illetékes intézetet kell megkeresnie.

Fontos!

2013. február 1-jétől kezdődően 3.000 Ft-ot kell fizetni tárgyanként a

3. és minden további tárgyfelvételért azoknak, akik a képzésükön 2012. szeptember 1-je előtt létesítettek jogviszonyt az egyetemmel

2. és minden további tárgyfelvételért azoknak, akik 2012. szeptember 1-je után létesítettek jogviszonyt az egyetemmel.

A Neptun rendszer bármely tantárgyat felvenni csak akkor engedi, amennyiben NINCS lejárt befizetési határidejű Aktív státuszú (azaz befizetetlen) tétele. Ha van ilyen tétele, akkor a Neptun hibaüzenetben tájékoztat. A kiírt tételeket az alábbiak szerint van lehetősége ellenőrizni:

Belépés után a Pénzügyek -> Befizetés menüpontot válassza ki, a „Félévek” szűrőmezőt állítsa Minden félév-re, a “Státusz” szűrőmezőt pedig Aktív-ra. A „Listázás” gomb megnyomásával a befizetésre kiírt tételek megjeleníthetők.

 

Nem sikerül a vizsgajelentkezés

Sikertelen vizsgajelentkezés alkalmával a Neptun rendszer minden esetben hibaüzenet formájában tájékoztat a fennálló hibáról! Kérjük, figyelmesen olvassa el a megjelent üzenetet, és annak megfelelően járjon el! A vizsgákra történő jelentkezés során tapasztalható hibaüzenetek:

Jelenleg nincs vizsgaidőszak!
A karon még nem állították be az adott képzéshez tartozó vizsgaidőszakot. Minden hallgatót a vizsgaidőszakot megelőzően Neptun-üzenetben tájékoztatunk a vizsgaidőszakkal kapcsolatos folyamatokról, fontos dátumokról.

A vizsgaalkalom teljesen betelt. Nem jelentkezhet!
A jelentkezettek száma elérte a megadott limitet, más vizsgaidőpontra kell jelentkeznie. Előfordulhat, hogy a vizsgaalkalomhoz megadtak várakozó listát. Ebben az esetben Önnek kell figyelnie, hogy végül bekerül-e ténylegesen a limit által megadott vizsgázók közé.

Még nem fizetett IV díjat
Amennyiben sikertelen volt a vizsgája, a következő vizsgaalkalomra csak akkor jelentkezhet, ha már a Neptunba is beírták az elégtelent, és Ön befizette a Neptunon keresztül az IV (ismételt vizsga) díjat.

Ebben a félévben ebből a tárgyból többször nem vizsgázhat!
A Miskolci Egyetem Hallgatói Követelméyrendszerében foglaltak alapján egy tárgyból egy félévben maximum három alkalommal lehet vizsgázni. Ezek felhasználását követően újabb vizsgalehetőséghez dékáni méltányossági engedély, illetve rektori engedély szükséges.

A Neptun rendszer bármely vizsgára a jelentkezést csak akkor engedi, amennyiben NINCS lejárt befizetési határidejű Aktív státuszú (azaz befizetetlen) tétele. Ha van ilyen tétele, akkor a Neptun hibaüzenetben tájékoztat.

Az IV és a különeljárási díjak, költségtérítések zavartalan befizetése érdekében, kérjük, hogy a gyűjtőszámlára történő befizetéssel időben gondoskodjon a Neptunban megfelelő egyenlegről! Banktól függően az átfutási idő a tapasztalatok szerint 2-4 nap.

 

Utólagos tárgyfelvétel/tárgyleadás/kurzuscsere folyamata

A hallgatónak a regisztrációs héten kell beiratkoznia/bejelentkeznie, és ezzel egy időben a tárgyakat felvennie. A szorgalmi időszak 15. napjáig kérelemmel élhet utólagos tárgyfelvételre/ tárgyleadásra/kurzuscserére vonatkozóan a Neptun rendszerben.

A határidőn túli tárgyfelvétel/tárgyleadás/kurzuscsere díja tantárgyanként 2.000 forint, mely befizetését követően kerül csak sor a kért módosítás elvégzésére. A tételt a Neptun rendszerben a hallgató írja ki és teljesíti, a Dékáni Hivatal tanulmányi ügyintézője pedig ennek leellenőrzését követően elvégzi a kért módosítást.

 

 

ALÁÍRÁS PÓTLÁSA, GYAKORLATI JEGY/VIZSGAJEGY PÓTLÁSA, JAVÍTÁSA

Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból?

Sikertelen vizsga esetén ugyanabban a vizsgaidőszakban egy javítóvizsga tehető, a sikertelen javítóvizsga pedig egy alkalommal megismételhető (ismétlő javítóvizsga). Az ismétlő javítóvizsga, valamint ugyanabból a tantárgyból a későbbi képzési időszakban megkísérelt minden további vizsga díjköteles. A díjköteles vizsgákra csak a vizsgadíj Neptun rendszerben történő befizetése után lehet jelentkezni, melyek az alábbiak:

Vizsgával kapcsolatos díjak

 • Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő harmadik vizsga: 1 500 Ft
 • Ugyanazon tárgyból letételre kerülő negyedik vizsga: 2 500 Ft
 • Ugyanazon tárgyból letételre kerülő ötödik vizsga: 3 500 Ft
 • Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hatodik vizsga: 4 500 Ft
 • Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hetedik és minden további vizsga: 5 950 Ft
 • Sikeres vizsga, gyakorlati jegy javítása (egyszeri lehetőség): ingyenes

Amennyiben a rendelkezésére álló pótlási lehetőségeket az adott vizsgaidőszakban kimerítette, vagy önhibáján kívül nem tudta kihasználni, akkor az adott vizsgaidőszakban egyetlen tárgyból és csak egy alkalommal dékáni méltányosságot kérhet.

Fontos!

A Miskolci Egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a tanulmányait 2012. szeptember 1. napját követően megkezdett hallgatónak a jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt (azaz összesen hat elégtelent szerzett). E határozat meghozatala során méltányosság nem gyakorolható.

A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetében ilyen korlátozás nincs érvényben.

 

Mi az a CV?

Amennyiben egy tantárgyból a hallgató a félévközi követelményeket teljesítette (aláírást szerzett), azonban vizsgája sikertelen volt, akkor a következő félév során elegendő csak vizsgakurzust (CV-s kurzust) felvennie.

Az a hallgató, aki a félévközi követelményeket nem tudta teljesíteni, vagy a következő három félévben – mesterképzés esetében a következő két félévben – a CV kurzust nem tudta teljesíteni, akkor a tantárgyat újra fel kell vennie abban a félévben, amikor azt a kar meghirdeti.

 

Ha sikerült a vizsgám, javíthatok?

Ha sikeres vizsgajegyet/gyakorlati jegyet szeretne javítani, minden vizsgaidőszakban egy-egy alkalommal díjmentesen van rá lehetősége. A javításra vonatkozóan a Dékáni Hivatal állít ki engedélyt, melyet a javítás alkalmával az oktatónak szükséges átadni. Fontos, hogy a javító vizsgán megszerzett érdemjegy lesz érvényes a félévi átlagszámításánál akkor is, ha az rosszabb a korábbinál!

 

Dékáni méltányossági kérelem aláírás/gyakorlati jegy és vizsgajegy pótlásra vonatkozóan

Aláírás/Gyakorlati jegy pótlása esetén: Amennyiben a félév során az aláírás/gyakorlati jegy  megszerzésének feltételeit nem teljesítette, lehetősége van egy alkalommal díjmentesen, illetve további egy alkalommal dékáni méltányossági engedéllyel pótolni. Amennyiben aláírás/gyakorlati jegy  pótlásra vonatkozó kérelme engedélyezésre került, a Neptun rendszerben az “Aláírás/gyak. jegypótlás és dékáni méltányosság (4500 HUF)” tételt szükséges kiírni, illetve befizetni.

A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen tíz munkanapon) van lehetőség!

Sikertelen vizsga esetén ugyanabban a vizsgaidőszakban egy javítóvizsga tehető, mely egy alkalommal megismételhető (ismétlő javítóvizsga). Amennyiben az adott félévben sem a javítóvizsga, sem az ismétlő javítóvizsga nem volt sikeres, úgy az újabb vizsgajelentkezéshez szükséges dékáni méltányossági engedély! Amennyiben vizsga pótlásra vonatkozó kérelme engedélyezésre került, a Neptun rendszerben a “Dékáni méltányosság (3000 HUF)” és külön az “Ismételt vizsgadíj” tételeket szükséges kiírni, illetve befizetni.

Az engedélyek átvételének előfeltétele minden esetben az adott eljárási díj Neptunon keresztül történő teljesítése! Kérjük, a szükséges tételt kizárólag akkor teljesítse a Neptunban, amennyiben már tájékoztatást kapott arról, hogy a kérelme engedélyezésre került!

Minden vizsgaidőszakban összesen két tárgyból (egy vizsgajegy és egy aláírás/gyakorlati jegy pótlására vonatkozóan) kérhető dékáni méltányossági engedély!

 

DIÁKIGAZOLVÁNY

Mit kell tudni a diákigazolványról?

Új diákigazolványt kell igényelnie első hallgatói jogviszony létesítésekor, ha elveszett, vagy ha megrongálódott az igazolvány, illetve ha adatváltozás történt. Adatváltozásnak minősül a tagozatváltozás, a karváltás, a névváltozás és a lakcímváltozás. Szakváltozás esetén is új diákigazolványt kell igényelni. A 2016. január 1. után benyújtott diákigazolvány igénylések esetében az igazolványok kiállítása díjmentes.

Minden, diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdésben a Hallgatói Központ munkatársai tudnak segíteni!

 

Hogyan igényelhető állandó diákigazolvány?

Először el kell mennie az okmányirodába vagy kormányablakba, ahol fényképet készítenek Önről és aláírás mintát is kell adnia. Az okmányirodában megkapja a „NEK azonosító”-ját, amely elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány igényléséhez. A NEK azonosítót tartalmazó adatlapot gondosan őrizze meg!

Győződjön meg arról, hogy Önnek már van „Oktatási azonosító“-ja a Neptun rendszerben!

A Saját adatok/Személyes adatok menüpontban a „Személyes adatok” fülön az “Oktatási azonosító” mellett egy 11 jegyű számot kell látnia. Amennyiben a mező üres, úgy még nincsen azonosítója, így nem tudja elkezdeni a diákigazolvány igénylését.

Az összes – NEK adatlapon is található – személyes adatának karakterre egyeznie kell a Neptun rendszerben található adatokkal, ha például az édesanyjának 2 utóneve van és csak az egyik van rögzítve a Neptunban, akkor hibás lesz az igénylése! Ugyanígy, ha a nevében kötőjel szerepel, de az nincs rögzítve a Neptunban, hibás lesz az igénylés! A javításra visszaküldött igénylések nem készülnek el időben.

Igénylést a Neptunban most először nyilvántartásba vett ( aktív, beiratkozott) hallgatók legkorábban csak a szorgalmi időszak első napjától tudnak indítani.

Igénylést indítani két módon lehet:

Elektronikusan: A Neptunba belépve az Ügyintézés -> Diákigazolvány igénylés menüpont alatt indíthatja igénylését.

Személyesen: A NEK azonosítót tartalmazó papírral a Hallgatói Központot is felkeresheti.

Amennyiben mindent a leírt módon csinált, akkor nincs más dolga, csak várni kell, hogy az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal postázza Önnek. Az elkészült igazolvány matrica nélkül nem érvényes, azt a Hallgatói Központban igényelheti.

 

Hogyan igényelhető ideiglenes diákigazolvány?

Amennyiben ideiglenes igazolásra (ez váltotta fel az ún. ideiglenes diákigazolványt) van szüksége, úgy azt a Neptunban aktív, beiratkozott hallgatóként legkorábban a szorgalmi időszak első napjától tud igényelni, miután a fent leírt módon elindította (és feldolgoztuk) az állandó igénylését. Az ideiglenes igazolás a rajta feltüntetett időpontig érvényes. Amennyiben az igénylés nem személyesen, hanem meghatalmazott útján történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)

 

Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

Régebbi típusú állandó diákigazolvány: kék színű plasztikkártya, mely kizárólag matricával együtt érvényes.

Új típusú állandó diákigazolvány: barna- narancssárga és fehér színű plasztikkártya, mely kizárólag matricával együtt érvényes.

Ideiglenes Igazolás: igazolásra a részképzésben részt vevő hallgatók esetében, valamint arra az esetre lehet szükség, amíg elkészül az állandó diákigazolvány. Irodánkban igényelhető hivatalos igazolás.

Az állandó igazolvány érvényessége a hallgatói jogviszony megszűnését (végzés esetén) követő március 31-ével, illetve október 31-ével szűnik meg, az igazolás érvényességi időtartama 60 nap. Az érvényesítő matrica mindig az adott szemeszterre (félévre) szól.

 

 

PÉNZÜGYEK

Mit kell tudni a gyűjtőszámláról?

A működési folyamat szerint átutalással, egy azonosítható folyószámlájáról lehet a gyűjtőszámlán keresztül a Neptun egyenleget feltölteni. Ezt egy összegben is meg lehet tenni, nem kell annyi utalást kezdeményezni, amennyi a kiírt tételek száma. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés, VIBER utalás) utalási formát elutasítunk.

A gyűjtőszámla adatai:

 • Számla megnevezése: Neptun gyűjtő számla
 • Számlaszám: 10102718-51382100-02005007 (HU78 1010 2718 5138 2100 0200 5007)
 • A számlát vezető pénzintézet: Budapest Bank

A közlemény rovat: NK-NEPTUNKÓD(szóköz) NÉV

Az NK– (a kötőjel is szükséges) nélkül nem kerül a hallgatóhoz az utalás, az összeg hibalistára kerül. A NEPTUNKÓD helyére annak a hallgatónak a neptunkódját, a NÉV helyére pedig a nevét kell helyettesíteni, akinek az összeget jóvá kell írni! Amennyiben hibás utalás történik, és a becsült beérkezési idő utáni egy hétig a hallgató nem keresi a beutalt összeget, úgy az összeget a hibalistáról visszafordítjuk a forrás számlaszámra. Az újbóli utalás költsége a hallgatót, vagy az utalást végzőt terheli, emellett számolni kell az időveszteséggel is.

FONTOS!

Lejárt tartozás mellett a hallgató

 • nem jelentkezhet vizsgára,
 • nem vehet fel tárgyakat,
 • nem regisztrálhat be a következő félévre,
 • késedelmi díj kerül kiírásra, stb.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, van-e lejárt tartozása! Az ellenőrzéshez a Pénzügyek -> Befizetések menüpontban a szűrést állítsa be a következők szerint:

 • Félévek: minden típus
 • Státusz: aktív

A banki átutalás elindítását követően – munkaszüneti napokat is figyelembe véve – általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg. A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége! Amikor az átutalt összeg beérkezett a gyűjtőszámlára, akkor a Pénzügyek -> Befizetések menüpontban a gyűjtőszámla egyenleg nevű sorban megjelenik az összeg. Amennyiben az 0 Ft, vagy a sor üres, akkor még az átutalás nem érkezett be.

 

Hogy tudok tételt kiírni?

Számos pénzügyi tételt (pl.: ismételt vizsgadíj, szolgáltatások díjai) a hallgatónak saját magának kell kiírnia a Neptunban. Tétel kiírásához lépjen a Pénzügyek -> Befizetések menüpontba, majd nyomja meg a Tételkiírás gombot. A felugró ablakban a fizetési jogcímek legördítésekor választhat, hogy ismételt vizsgadíjat, vagy egyéb más szolgáltatási díjat akar-e kiírni. Szolgáltatási jogcím esetén a félév megadása utána választhatja ki a szolgáltatás típusát.

 

Hogyan tudom a gyűjtőszámlára befizetett pénzt visszautalni?

A gyűjtőszámlára befizetett összeg visszautalására a Pénzügyek -> Tranzakciós lista menüpontban van lehetőség. A felületen először ki kell választani a „Gyűjtőszámlák” felirat mellett a gyűjtőszámla számát, majd ezután megjelenik a “Visszautalás” gomb. A gombra kattintás után az ablakban meg kell adni a visszautalandó összeget, valamint ki kell választani a cél bankszámla számát.

 

Nem érkezett meg a pénzem a gyűjtőszámlámra

Hibás utalás esetén (pl.: nem megfelelő közlemény) az összeget a hibalistáról a Miskolci Egyetem visszafordítja a forrás számlaszámra. Az újbóli utalás költsége a hallgatót, vagy az utalást végzőt terheli, emellett időveszteség is jelentkezik.

 

Mennyi költségtérítést kell fizetnem?

A féléves költségtérítési díj/önköltség a Műszaki Földtudományi Karon meghirdetett képzéseken független a hallgató által az adott félévben felvett kreditek számától. A költségtérítés összege tanévenként az infláció mértékével emelkedik, az önköltség összege nem változik az ajánlott tanterv szerinti képzési idő alatt.

A 2014/2015. tanév I. félévében hallgatói jogviszonyt létesítő – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatók esetében minden félévben ötvenezer forint összegű adminisztrációs díjat kell fizetni. Beiratkozni, bejelentkezni az adott félévre csak az adminisztrációs díj Neptun rendszeren keresztül történő beteljesítése után van lehetősége. Az adminisztrációs díjat az önköltség összegébe be kell számítani.

A 2014/2015. tanév I. félévében, vagy azt követően kezdett hallgatók az ajánlott tanterv szerinti képzési idő alatt félévente az önköltség 100 %-át kötelesek fix összegként megfizetni, a képzési idő túllépése esetén félévente az önköltség 60 %-át, függetlenül attól, hogy az adott félévben hány tantárgyat vettek fel.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésből költségtérítéses/önköltséges képzésre átsorolt hallgató költségtérítési/önköltségi díja a tanulmányait vele egy időben megkezdő költségtérítéses/önköltséges hallgató költségtérítési/önköltségi díjával egyezik meg.

 

Milyen egyéb (különeljárási, szolgáltatási, mulasztási) díjakat kell fizetnem?

Mulasztási díjak

Regisztráció késedelmes teljesítése (kivéve, ha igazoltan önhibáján kívül nem tudott eleget tenni határidőben a regisztrációs kötelezettségének) 2.000 forint
A tanrend módosítása a hallgatói információs rendszerben (tantárgyak utólagos felvétele, leadása a regisztrációs hetet követően), kivéve, ha a hallgató igazoltan önhibáján kívüli okból kérelmezi 2.000 forint /tantárgy
Félévközi feladat, beszámoló eredeti beadási határidejének elmulasztása 1.500 forint

Tantárgyfelvétellel és vizsgával kapcsolatos díjak

Ugyanazon tárgyból a második és minden további aláírás és gyakorlati jegy pótlása a vizsgaidőszakban 1.500 forint
A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal 3.000 forint
A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je után megkezdett hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal 3.000 forint
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő harmadik vizsga 1.500 forint
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő negyedik vizsga 2.500 forint
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő ötödik vizsga 3.500 forint
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő hatodik vizsga 4.500 forint
Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hetedik és minden további vizsga 5.950 forint
Rektori, dékáni méltányossági engedély 3.000 forint
A költségtérítés/önköltség befizetésének elmulasztása esetén a vizsgajelentkezés letiltásáig 3.000 forint /hó

Eljárási díjak

Oklevél másodlat 5.000 forint
Hagyományos papír alapú leckekönyv pótlása (elvesztés, megrongálódás esetén, illetve ha az eredeti példány betelt) 5.000 forint
Papír alapú és elektronikus leckekönyv másodlat 5.000 forint
Tanulmányokról egyéb igazolás (pl: törzskönyv másolat) 1.000 forint /oldal, max. 5.000 forint
A Karral hallgatói jogviszonyban már nem állók részére tantárgyi tematika kiadása 1.000 forint /tantárgy
Oklevélmelléklet másodlat 5.000 forint

 

Milyen esetekben sorolhatnak át költségtérítéses/önköltséges képzésre?

Költségtérítéses/önköltséges képzésre történő átsorolásra az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. A támogatási idő felhasználása esetén

 •  a rendelkezésre álló 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévet a hallgató felhasználta, vagy
 • az adott képzésen igénybe vehető államilag támogatott/állami ösztöndíjas féléveket (mely minden szak esetében a képzési idő + 2 félév) a hallgató felhasználta.

2. Tanulmányi okból, mely esetben két csoportot különböztetünk meg:

 • A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je előtt megkezdett (az Ftv. hatálya alá tartozó) hallgatók esetében:
  Ha a hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.Az e bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók tizenöt százalékáig terjedhet. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az előző mondatban megfogalmazott mértéket meghaladó államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól.
 •  A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je után megkezdett (az Nftv. hatálya alá tartozó) hallgatók esetében:Ha a hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.
 • A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetében:Ha a hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával.

A tanulmányi okból történő átsorolásra vonatkozó határozatot a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb minden év július 31. napjáig kell meghozni. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a hallgató az átsorolást követően maximálisan hány félév támogatott időt tud igénybe venni.

A 2007. szeptember 1. napja előtt hallgatói jogviszonyt létesített személyek tanulmányi okból nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.

 

Mi a költségtérítéses/önköltséges képzésről államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésre történő visszasorolás rendje?

A Műszaki Földtudományi Kar minden tanév végén pályázatot ír ki azon költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában részt vevő, alapképzéses nappali munkarendű, illetve mesterképzéses nappali és levelező munkarendű hallgatói részére, akik az esetlegesen megüresedett, államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas helyekre jelentkezhetnek.

A pályázat elnyerésére

 • az alapképzésben részt vevő nappali munkarendű, költségtérítéses és önköltséges, valamint
 • a mesterképzésben részt vevő nappali és levelező munkarendben, költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatóink pályázhatnak.

Az Oktatási Hivatal rendelkezése szerint a 2012 őszén felvételt nyert és a 2012 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók külön csoportot alkotnak a pályázat elbírálása során. A fenti eltérés a finanszírozási formák különbözőségéből adódik, ennek függvényében lehet pályázni a megüresedett helyekre. Önköltséges hallgató csak állami ösztöndíjas helyre, költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott helyre pályázhat.

Az átsorolás rendjéről és feltételeiről a Hallgatói Követelményrendszer 120. § (7). és (8). bekezdése rendelkezik.

Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki

 • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmenynyiség legalább 50 %-át,
 • az összesített korrigált kreditindex alapján összeállított hallgatói rangsor elején szerepel, és
 • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók öszszesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.

Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki

 • az utolsó két aktív félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 %-át,
 • az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll, továbbá
 • a 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgató esetében, megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív féléve átlagában legalább tizennyolc kreditet szerzett, és elérte a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll.

A pályázatot kizárólag írásban, egy eredeti, aláírt példányban kell benyújtani a Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalában személyesen, vagy postai úton. A szükséges formanyomtatvány a kari honlapról letölthető. Csak az a hallgató kerülhet át – eredményei és a rangsor alapján – államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésre, aki a megadott módon, határidőn belül benyújtja pályázatát.

A pályázatokat a Tanulmányi Bizottság értékeli, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk a hallgatókat.

 

 

VÉGZŐS HALLGATÓKNAK

Az ajánlott tanterv szerint nem utolsó féléves tárgyakból meddig vizsgázhatok?

Abban az esetben, ha utolsó félévében az ajánlott tanterv szerint korábbi féléves (visszamaradt) tárgyat vett fel, azt a rendes vizsgaidőszak elővizsga hetében teljesítheti legkorábban. Ebben az esetben az adott félév záróvizsga időszakára még feljelentkezhet.

 

A záróvizsga jelentkezés folyamata a Neptunban

A záróvizsgára a Neptun-rendszeren keresztül lehet jelentkezni minden félév során az előre meghatározott határidőig, melyről mindenkit a záróvizsgaidőszak előtt Neptun-üzenetben tájékoztatunk.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már korábban abszolutóriumot szerzett, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát. Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a záróvizsga jelentkezési időszakra, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Záróvizsgára az alábbiak szerint tud jelentkezni a Neptunban:

 • „Adminisztráció” fülön belül a „Záróvizsga” menüpont kiválasztása,
 • A megjelenő záróvizsga időszak mellett található + jelre kattintva: „Jelentkezés módosítása/Bővebb”,
 • A vizsgatárgyak kiválasztását követően: „Mentés”.

Csak az a hallgató bocsátható záróvizsgára, aki

 • Minden tanulmányi kötelezettségének eleget tett. A tantervben szereplő tantárgyakból és kritérium tárgyakból az előírt követelményeket, illetve a szakmai gyakorlat kritérium-feltételt teljesítette és erről az igazolást beíratta (elektronikus, vagy amennyiben a 2011/12-es tanév előtt kezdte tanulmányait, a hagyományos) leckekönyvébe a specializációt gondozó tanszéken,
 • jelentkezett az aktuális félévre kiírt záróvizsga időszakra a Neptun-rendszeren keresztül,
 • a szakdolgozatát/diplomamunkáját, illetve annak Midra rendszerbe történt feltöltéséről az igazolást a specializációt gondozó tanszéken határidőre leadta,
 • amennyiben már nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, a 10 000 forint különeljárási díjat határidőre a Neptun rendszeren keresztül befizeti (a tétel központilag kerül kiírásra!),
 • az Egyetemmel szemben lejárt határidejű pénzügyi kötelezettsége nincs.

 

Hol kérhetek halasztást a szakdolgozat/diplomamunka leadására?

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje 1 héttel növelhető meg, melyet az érintett Intézet igazgatója engedélyezhet.

Milyen nyelvvizsgát kell tennem?

Karunkon minden alap- és mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Mi az az abszolutórium?

Az abszolutórium azt tanúsítja, hogy a hallgató a megkezdett képzés előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeit teljesítette (ezen belül eredményesen teljesítette a szakmai gyakorlatot is) és záróvizsgára bocsátható.

Az abszolutóriumot (végbizonyítványt) annak a félévnek a végén kell kiállítani, mely félévben a hallgató annak a feltételeit teljesítette. A tény rögzítésre kerül a Neptun rendszerben, illetve a törzskönyvben is.

Az abszolutórium kiállításakor a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontja vagy az adott záróvizsga-időszak utolsó napja, vagy a szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napja, vagyis 

 • az őszi félévben legkésőbb január 31-e,
 • a tavaszi félévben legkésőbb június 30-a.

 

 

Nem sikerült a záróvizsgám, mi a teendő?

Ismételt záróvizsga a következő záróvizsga időszakban tehető. Ilyen esetben a korábbi félévhez hasonlóan történik a záróvizsga-jelentkezés (a Neptun rendszeren keresztül), de a záróvizsga feltétele a szükséges különeljárási díj (10.000 forint) befizetése, mely a jelentkezést követően központilag kerül kiírásra a Neptunban.

 

Az abszolutórium megszerzése után meddig záróvizsgázhatok?

A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je után megkezdett (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó) hallgatók esetében a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a Tanulmányi Bizottság a záróvizsga letételét feltételhez kötheti, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je előtt megkezdett (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó) hallgatók esetében a záróvizsga határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. Fontos azonban, hogy az abszolutórium megszerzését követő hetedik év letelte után a Tanulmányi Bizottság egyéni elbírálás alapján dönt a záróvizsgára bocsátás feltételeiről.

A fentiek mellett felhívjuk minden hallgató figyelmét arra, hogy az abszolutórium megszerzésének félévében határidőre leadott és elbírált szakdolgozat/diplomamunka érvényessége a leadástól számított 26 hónap!

 

Ha nyelvvizsga hiánya miatt nem vehetem át az oklevelem, meddig van lehetőségem bemutatni a nyelvvizsga-bizonyítványt és mikor kaphatom meg az oklevelet?

A jelenlegi érvényben lévő szabályozás szerint a képzési követelményekben előírt fajtájú és mennyiségű nyelvvizsga teljesítése nélkül az oklevél nem adható ki, de a nyelvvizsga hiánya a tanulmányok befejezésével és a záróvizsgával nincs kapcsolatban. A teljesített és lezárt tanulmányok nem évülnek el, így a nyelvvizsga bemutatásával az oklevél a tanulmányok lezárását követően bármikor átvehető.

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT

Mi az a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat teljesítése a Műszaki Földtudományi Kar alap- és mesterképzésein kötelező, amely nélkül a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot.

A szakmai gyakorlat az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. Csak olyan gyakorlóhelyen végezhető, mellyel a karnak együttműködési megállapodása van és a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt.

A szakmai gyakorlat ideje:

 • Műszaki földtudományi alapszakon és Környezetmérnöki alapszakon a szakmai gyakorlat ideje legalább egybefüggő 6 hét a 6. szemesztert követően.
 • Földrajz alapszakon és Geográfus mesterképzési szakon egybefüggő 6 hét szakmai gyakorlat.
 • A további mesterképzési szakjainkon 4 hetes külső vagy intézményi szakmai gyakorlat teljesítése kritérium-feltétel, mely esetén nincs fizetési kötelezettség és együttműködési megállapodás megkötése sem kötelező, de a hallgatót ez esetben is csak munkaszerződéssel lehet foglalkoztatni.

A szakmai gyakorlat teljesítése a tanulmányok befejezésének kritérium-feltétele, a hallgatók nem záróvizsgázhatnak mindaddig, amíg a számukra előírt kötelező szakmai gyakorlatot igazoltan nem teljesítették.

A 2011. évi CCIV., a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az Egyetem és a szakmai gyakorlóhely között együttműködési megállapodást kell kötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei legalább hat hét szakmai gyakorlatot határoznak meg.

A szakmai gyakorlóhelyeket továbbá az Egyetem köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, mely eljárás időigénye elérheti a 42 napot. Az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók csak azután kezdhetik meg szakmai gyakorlatukat, miután a fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről szóló határozat megérkezett.

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát, és díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka.

 

 

EGYÉB

Középfokú nyelvvizsgám van, fel kell vennem az idegen nyelv tárgyakat?

Az idegen nyelvi foglalkozások látogatása alól a hallgató kizárólag akkor kap felmentést, ha az adott félévre történő bejelentkezése előtt rendelkezik egy élő idegen nyelvből közép-, vagy felsőfokú „C” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és ennek tényét igazolja. Felmentés esetén az Idegen nyelv felmentett 1., 2., és 3. tárgyakat szükséges felvenni.

Az Idegen nyelv 4. c. tárgy esetében felmentés kizárólag akkor adható, amennyiben a hallgató műszaki szakmai nyelvvizsgával rendelkezik!

Ez a szabály visszamenőlegesen nem alkalmazható.

 

Hogyan szüntethetem meg a hallgatói jogviszonyomat?

A hallgatói jogviszony megszüntetését a hallgató bármikor kérheti a Neptun-rendszeren keresztül az Ügyintézés -> Kérvények -> Hallgatói névsorból törlés menüpontban benyújtott kérelem formájában. Akinek hallgatói jogviszonya megszűnt, ismételten csak új, eredményes felvételi eljárás során létesíthet jogviszonyt.

A hallgatói jogviszony a kérelem beadásának napjával szűnik meg, melyről a Kar postai úton határozatot küld. A kiküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 munkanapon belül a diákigazolványt a Hallgatói Központban, a leckekönyvet (amennyiben rendelkezik leckekönyvvel) pedig a Kar Dékáni Hivatalában szükséges leadni. Amennyiben az egyetemmel szemben pénzügyi kötelezettsége van, haladéktalanul, de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül rendezze.

 

Hogyan szüneteltethetem a hallgatói jogviszonyomat?

A hallgatónak legkésőbb a regisztrációs hét végéig van lehetősége jelezni, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni. Erre a Neptun rendszerben, az Ügyintézés -> Beiratkozás,Bejelentkezés menüpont alatt van lehetősége. Az itt elért felületen az aktuális félév sorában a Beiratkozás gombra kell kattintani, ahol kiválaszthatja, hogy Passzív félévre kíván beiratkozni. A Nyilatkozom gombbal tudja érvényesíteni a választását.

Minden hallgató az aktív státuszra történt bejelentkezését a szorgalmi időszak megkezdését követő tizenöt napon belül írásban, a Neptun-rendszeren keresztül az Ügyintézés -> Kérvények menüpontban benyújtott kérvény formájában visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tantervben foglalt tanulmányi követelménynek sem.

Fontos, hogy az egybefüggő szüneteltetés időtartama nem lehet több mint két félév, továbbá a teljes tanulmányok során a passzív félévek száma nem haladhatja meg a 4 félévet. Az első szüneteltetésre továbbá csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor.

 

Nem az a jegy került beírásra a Neptunba, amit kaptam, mit tehetek?

A hallgató a vizsgaidőszak lezárása után tizennégy napos jogvesztő határidőn belül kifogással élhet a Neptun rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó téves adattal szemben. A kifogás elbírálása során a vizsgáztató aláírásával hitelesített és az intézeti/tanszéki adminisztrációban őrzött vizsgalap a Neptunban szereplő adatokkal szemben irányadó. Ha a vizsgalapon és a teljesítési lapon vagy a leckekönyvben szereplő értékelés eltér egymástól, a teljesítési lapon vagy a leckekönyvben szereplő értékelést kell irányadónak tekinteni.

 

Mi történik, ha feljelentkezek vizsgára, de nem megyek el?

Amennyiben a vizsgán nem jelenik meg, mulasztási díjat köteles fizetni (3.000 forint).

 

Átjelentkezés folyamata

Az intézmények közötti átjelentkezésnek több feltétele is van:

 • csak azonos szintre történhet az átjelentkezés (tehát pl. alapképzésről másik alapképzésre),
 • csak azonos képzési területhez tartozó szakra történhet átjelentkezés,
 • az elbocsátó intézmény „átadási nyomtatvány”-on igazolja, hogy a jelentkező hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, nem áll elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás hatálya alatt, illetve ezek a feltételek a hallgató esetében nem állnak fenn, és
 • a jelentkező hallgató korábbi tanulmányai során legalább két aktív félévet eltöltött és legalább 30 kreditet megszerzett a két utolsó aktív félévében, vagy más felsőoktatási intézmény hallgatójaként egy aktív félévet eltöltött és minimum 25 kreditet megszerzett.

Az átvételi kérelmeket a kar Felvételi Bizottsága bírálja el. A kérelemhez a korábbi tanulmányok során teljesített tárgyakat tartalmazó leckekönyv másolatát és a tárgy(ak) annotációját is szükséges mellékelni.

A kérelmek benyújtási határideje:

 • az őszi félévre történő átvétel esetében június 30-a,
 • a tavaszi félévre történő átvétel esetében január 15-e.

Államilag finanszírozott képzésre (államilag támogatott/állami ösztöndíjas) az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató abban az esetben vehető át, ha a másik intézmény az államilag finanszírozott státuszt átadja, vagy ha a kar rendelkezik üres államilag finanszírozott státusszal.

 

Kedvezményes tanulmányi rend igénylése

Kedvezményes tanulmányi rend adható

a) átlagon felüli szakmai feladat megoldása érdekében annak a hallgatónak, akinek a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga a kérelmezés félévét megelőző félévben legalább 4,00.

b) külföldi részképzésen és külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatónak.

c) különleges méltánylást igénylő indokok (egészségügyi okok) esetén.

d) párhuzamos képzésben résztvevőknek,

da) amennyiben elsőként a Műszaki Földtudományi Karon kezdte meg tanulmányait, a fő szakon az ott felvett tárgyak kreditértékének legfeljebb 20 %-ára,

db) másodikként felvett párhuzamos szakon az ott felvett tárgyak kreditértékének legfeljebb 30 %-ára.

e) azon mesterszakos hallgatók részére, akiknek a felvételi eljárás során a Kreditátviteli Bizottság kritérium tantárgyak teljesítését írta elő.

f) Nappali tagozaton munkavégzési indokkal kért kedvezményes tanulmányi rendet a Tanulmányi Bizottság csak annak a hallgatónak támogat, akinek ösztöndíj átlaga a kérelmezés félévét megelőző félévben legalább 3,50.

A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a kari honlapról letölthető nyomtatványon a tárgyjegyző javaslatával ellátva kell a Dékáni Hivatal részére leadni. Felhívjuk minden hallgató szíves figyelmét arra, hogy a kérelmek leadási határideje minden félév alkalmával a szorgalmi időszak első hetének utolsó napja!

Neptun segédlet

Itt elérhető.

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról (az Oktatási Hivatal anyaga, 2019. február 22.)

Itt elérhető.

A támogatott félévek számításának alapjai a FIR-ben (az Oktatási Hivatal anyaga, 2015. január 31.)

Itt elérhető.