Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 01. 17.
Tájékoztató szakmai gyakorlatról

Hallgatóink tantervi kötelezettségüknek megfelelően kötelesek szakmai gyakorlaton részt venni.

Szakjaink esetében a szakmai gyakorlat ideje

1. Megszakítás nélküli, egybefüggő 6 hét (240 munkaóra)

 • a Műszaki Földtudományi alapszakon,
 • a Környezetmérnöki alapszakon,
 • a Földrajz alapszakon és
 • a Geográfus mesterszakon.

2. Megszakítás nélküli, egybefüggő 4 hét (160 munkaóra)

 • a Bánya- és Geotechnikai mérnöki mesterszakon,
 • a Földtudományi mérnöki mesterszakon (angol és magyar nyelven),
 • a Hidrogeológus mérnöki mesterszakon (angol és magyar nyelven),
 • a Környezetmérnöki mesterszakon,
 • az Olaj- és gázmérnöki mesterszakon,
 • az Olajmérnöki mesterszakon (angol nyelven) és
 • a Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök mesterszakon (angol nyelven).

A szakmai gyakorlat teljesítése a tanulmányok befejezésének kritérium feltétele, a hallgatók nem záróvizsgázhatnak mindaddig, amíg a számukra előírt kötelező szakmai gyakorlatot igazoltan nem teljesítették.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Egyetem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan a szakmai gyakorlóhelyekkel együttműködési megállapodást köteles kötni.

Szakmai gyakorlatra az alábbiak szerint lehet jelentkezni:

 • kari honlap Nyomtatványok, letölthető dokumentumok” menüpontjából letölthető Befogadó-nyilatkozatot szükséges kitöltenie a választott szakmai gyakorlóhelynek,
 • a nyilatkozatot a megadott határidőig a szakirányt/specializációt gondozó Intézetben kell leadnia a hallgatónak.

Ezt követően a szakmai gyakorlóhelyekkel a kar veszi fel a kapcsolatot és köti meg az együttműködési megállapodásokat.

A hallgató a közte és a munkáltató között létrejött hallgatói munkaszerződés alapján képzése részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretein belül végezhet munkát külső gyakorlóhelyen [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés]. A hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A hallgatónak a hat hét egybefüggő időtartamot el nem érő szakmai gyakorlat keretén belül végzett munkájára tekintettel a munkáltató nem köteles díjazást fizetni, ugyanakkor természetesen erre a hallgatói munkaszerződésben leírtak alapján lehetősége van. Ha a szakmai gyakorlat tartama a hat hetet meghaladja, a hallgatónak kötelező fizetni. A díjazás mértékének a mindenkori minimálbér 65%-át el kell érnie [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3) bekezdés a) pont].

A gyakorlat sikeres teljesítését követően a kari honlapról letölthető “Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről” dokumentumot szükséges leadni a hallgató szakirányát/specializációját gondozó Intézetben. Ezt követően a szakmai gyakorlat Neptun rendszerbe történő bejegyzését az Intézetek végzik.