Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 01. 17.
Tájékoztató szakmai gyakorlatról

Hallgatóink tantervi kötelezettségüknek megfelelően kötelesek szakmai gyakorlaton részt venni. Szakjaink esetében a szakmai gyakorlat ideje

Megszakítás nélküli, egybefüggő 6 hét (240 munkaóra):

 • Műszaki Földtudományi alapszak
 • Környezetmérnöki alapszak
 • Földrajz alapszak
 • Geográfus mesterszak

Megszakítás nélküli, egybefüggő 4 hét (160 munkaóra):

 • Bánya- és Geotechnikai mérnöki mesterszak
 • Földtudományi mérnöki mesterszak (angol és magyar nyelven)
 • Hidrogeológus mérnöki mesterszak (angol és magyar nyelven)
 • Környezetmérnöki mesterszak
 • Olaj- és gázmérnöki mesterszak
 • Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)
 • Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök mesterszak (angol nyelven)

A szakmai gyakorlat teljesítése a tanulmányok befejezésének kritérium feltétele, a hallgatók nem záróvizsgázhatnak mindaddig, amíg a számukra előírt kötelező szakmai gyakorlatot igazoltan nem teljesítették.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Egyetem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan a szakmai gyakorlóhelyekkel együttműködési megállapodást köteles kötni.

Szakmai gyakorlatra az alábbiak szerint lehet jelentkezni:

 • kari honlap Nyomtatványok, letölthető dokumentumok” menüpontjából letölthető Befogadó-nyilatkozatot szükséges kitöltenie a választott szakmai gyakorlóhelynek,
 • a nyilatkozatot a megadott határidőig a szakirányt/specializációt gondozó Intézetben kell leadnia a hallgatónak.

Ezt követően a szakmai gyakorlóhelyekkel a kar veszi fel a kapcsolatot és köti meg az együttműködési megállapodásokat.

Azok a hallgatók, akik a legalább hat hetes szakmai gyakorlatukat egybefüggően teljesítik, díjazás illeti meg, amelyet a hallgatói munkaszerződés alapján a szakmai gyakorlóhely fizet.

A gyakorlat sikeres teljesítését követően a kari honlapról letölthető “Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről” dokumentumot szükséges leadni a hallgató szakirányát/specializációját gondozó Intézetben. Ezt követően a szakmai gyakorlat Neptun rendszerbe történő bejegyzését az Intézetek végzik.