Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Hidrogeológus mérnöki mesterszak (angol és magyar nyelven)

Információk:

A képzés célja olyan magasan kvalifikált mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín alatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseinek, valamint a vízvédelmi, vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi, víz-kárelhárítási feladatoknak, másrészt a különböző feladatokhoz kapcsolódó mérnöki létesítmények (épületek, mélyépítési műtárgyak, víztározók, földművek, utak, víztározók, külfejtések, mélyművelésű bányák, stb.) építésénél felmerülő problémáknak a megoldására, tudományterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a Víz Keretirányelv fogalmaz meg fontos feladatokat vízkészleteinket illetően. A hazai vizekkel foglalkozó szakemberek számára az egyik legfontosabb cél az, hogy a jogszabályban rögzített módon felszíni és felszín alatti vizeinket jó állapotba hozzuk 2015-ig. Hazánkban a megújuló energiaforrások részarányának növelésében fontos szerepet kell kapnia a geotermikus energia hasznosításának. A geotermikus energia hosszú távú hasznosítása is azonban elképzelhetetlen a felszín alatti vízkészletek védelme nélkül.

A hidrogeológus mérnök mesterszakon végzett szakemberek egyrészt a felszíni és felszínalatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseivel, valamint vízvédelmi, vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi, vízkárelhárítási és vízgazdálkodási feladatokkal, a geotermikus energiahasznosítás vízföldtani jellegű vonatkozásaival, másrészt a különböző mérnöki létesítmények (épületek, alagutak, út, vasút, metró, külfejtések, víztározók, stb.) építésének vízföldtani, mérnökgeológiai, geotechnikai problémáival foglalkoznak mind a kutatás és tervezés, mind a kivitelezés során.

A felszíni és felszín alatti különböző típusú szennyeződések egyre növekvő száma miatt a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése egyre nagyobb feladatokat ró majd a hazai szakemberekre a jövőben. Jelentős mértékben növekednek azok a műszaki feladatok is, amelyek megoldásához mérnökgeológiai ismeretekre van szükség. A kedvező adottságokkal rendelkező területek beépítésre kerültek, s így mind kedvezőtlenebb területeken egyre bonyolultabb szerkezeteket, műtárgyakat kell megépíteni.