Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 08.
Kutatás

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara az elmúlt másfél évtizedes infrastrukturális fejlesztések és a nemzetközi oktatási és kutatási együttműködésekben egyre intenzívebben résztvevő oktatói és kutatói révén magas szintű eredményekkel rendelkezik.
A képzést 1735-ben Selmecbányán elindító, Miskolcon 1959-től működő Műszaki Földtudományi Kar (2000 előtt Bányamérnöki Kar) az ország egyik legmagasabb oktatói-kutatói minősítettségi arányt (közel 90%) mutató egyetemi kara. A Kar számos területen (szilárdásvány bányászat, műszaki földtudomány, szénhidrogén bányászat, mérnök hidrogeológia, ásványelőkészítés, hulladékgazdálkodás) egyedülálló, nemzetközi szintű oktatási és kutatási programokkal rendelkezik Magyarországon. A magas szintű kutatási munkáját több évtized óta egy, az MTA által finanszírozott akadémiai kutatócsoport is segíti.

A Műszaki Földtudományi Kar országosan egyedülálló, nemzetközi szintű kutatási infrastruktúrával rendelkezik. Integrált laboratóriumok jöttek létre az Ásványtani – Földtani vizsgálólaboratóriumi központban, a Földtani adatbázis fejlesztő és kezelő laboratóriumi központban, a Fluidumbányászati oktató-kutató laboratóriumi központban, a Műszaki Földtudományi – Környezettudományi oktató-kutató és innovációs központban.

Röviden összegezve a tudományos kutatási tevékenységet és annak feltételeit, elmondható, hogy a Kar a jövőre nézve perspektívikus kutatási és oktatási területeken (nyersanyag, energia, víz) egy jól felszerelt laboratóriumi háttérrel működik, és megfelelő humán erőforrással rendelkezik, amely a tekintélyes története után megfelelő jövőképet jelenthet.

A Kutatás főmenüpont elemei: