Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 26.
PhD képzés

A Műszaki Földtudományi Karon MSc szintű diplomát szerzett, kiemelkedő teljesítményt nyújtó mérnököknek és geográfusoknak lehetőségük van a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában tovább folytatni tanulmányaikat, egyénre szabott oktatási és kutatási programok keretében. A doktori képzés nappali, levelező és egyéni felkészülési formában folyhat. A képzés két fő részből áll: a tanulmányi és kutatási időszakból (3 év, mely abszolutóriummal zárul), valamint a doktori fokozatszerzési eljárásból (doktori szigorlat letétele, az értekezés benyújtása és megvédése). Ezt követően kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és az oklevél átadására.

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a területeken tevékenykedik, melyek megfelelnek a Műszaki Földtudományi Kar képzési profiljának. A tématerületek kari intézetekhez kapcsolódnak, így azok oktatási-kutatási programjának összeállításában, továbbá a kutatási témák meghirdetésében az intézeteké a meghatározó szerep. Kutatási tématerületek: Geotechnikai rendszerek és eljárások; Fluidumtermelő és szállító rendszerek; Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés; Alkalmazott geofizikai kutatások; Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások; Természet- és társadalomföldrajz.

Ide kattintva érheti el a Doktori Iskola oldalát.