Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 08. 11.
Andrea Koleszár
UNIVERSITAS MISKOLCINENSIS ALAPÍTVÁNY ösztöndíj pályázati lehetőség

Az UNIVERSITAS MISKOLCINENSIS ALAPÍTVÁNY ösztöndíja ismételten meghirdetésre került!

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a hátrányos szociális helyzetű, kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos, szakmai eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Ennek érdekében havi 50.000 Ft ösztöndíjat biztosít 10 hónapon keresztül a nyertes pályázók számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. (péntek) 16 óra

Jelen felhívásra azon hallgatók pályázatait várjuk, akik a 2021/2022. tanévre meghirdetett Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíjra korábban még nem nyújtottak be pályázatot.

A pályázatot a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani az illetékes kar dékáni hivatalába kizárólag e-mail útján az alábbi címekre:

 • Állam- és Jogtudományi Kar: jogdhiv@uni-miskolc.hu
 • Bartók Béla Zeneművészeti Kar: zenblock@uni-miskolc.hu
 • Bölcsészettudományi Kar: kervenyekbtk@uni-miskolc.hu
 • Egészségtudományi Kar: tanefk@uni-miskolc.hu
 • Gazdaságtudományi Kar: gtkpalyazatok@uni-miskolc.hu
 • Gépészmérnöki és Informatikai Kar: geiktanulmanyi@uni-miskolc.hu
 • Műszaki Anyagtudományi Kar: mak.tanulmanyi@uni-miskolc.hu
 • Műszaki Földtudományi Kar: mfkto@uni-miskolc.hu

A Pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

 • az állandó lakóhely hiányában a Magyar igazolvány vagy Magyar hozzátartozói igazolvány másolatát;
 • a pályázó szociális helyzetét alátámasztó, a pályázati kiírás mellékletében felsorolt okiratokat;
 • a leckekönyv vonatkozó részeinek kinyomtatott oldalait a Hallgatói Szolgáltatások Osztálya által hitelesítve;
 • a pályázó nyelvismeretét alátámasztó dokumentumokat;
 • a pályázó rövid önéletrajzát, mely kitér a szakmai és tudományos tevékenységek, eredmények ismertetésére;
 • a pályázó publikációinak felsorolása, a publikációk másolata;
 • egyéb tudományos, szakmai tevékenység igazolása.

A pályázat beadása után hiánypótlásnak helye nincs! Kizáró ok továbbá, ha a hallgató a 2021/2022. tanévre meghirdetett Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíj első fordulójában érvényes pályázatot nyújtott be.

Minden pályázó elektronikus úton (e-mailben) kap tájékoztatást a pályázat eredményéről.

További információ: rekoktatas@uni-miskolc.hu

Pályázati kiírás: LINK

Pályázati adatlap: LINK