Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 06. 09.
Andrea Koleszár
Pályázati felhívás NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ösztöndíjra

Pályázati felhívás

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra

a 2021/2022. tanévre

A pályázat beadásának határideje:                                    2021. július 22. (csütörtök) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       E-mailben!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:            a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
  • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2020/2021-es tanév időszakában

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, a kar/intézet E-mail címére kell benyújtani, a fenti határidőig. (ÁJK: jogbence@uni-miskolc.hu, BBZI: krisztina.bihall@uni-miskolc.hu, BTK: kervenyekbtk@uni-miskolc.hu, EK: tanefk@uni-miskolc.hu, GTK: gazddek@uni-miskolc.hu, GÉIK: gkdh8@uni-miskolc.hu, MAK: mak.tanulmanyi@uni-miskolc.hu, MFK: mfkto@uni-miskolc.hu)

2.  A pályázat mellékletei:

  • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022. tanév – kitöltve;
  •  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról;
  • Idegennyelv ismeret hivatalos igazolása;
  • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
  • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2021. július 29-én a kar/intézet honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2021. augusztus 9-én (hétfő) 12 óráigírásos formában az oktatási és minőségbiztosítási igazgatóhoz nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve, a rekoktatas@uni-miskolc.hu címre.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

Prof. Dr. Horváth Zita
rektor