Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2020. 11. 19.
Hankó-Mile Ágnes
Elérhető a 2020. őszi TDK programja

A Műszaki Földtudományi Kar 2020-as Tudományos Diákköri Konferenciája idén a csatolt programmal vár minden érdeklődő hallgatót és munkatársat.

The 2020 Scientific Students Association Conference of the Faculty of Earth Science and Engineering invites every students and staff members interested in the attached topics.

MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION

Ideje / date:                      2020. november 27. 9 óra

FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ / EARTH SCIENCE SESSION

Ideje / date:                       2020. november 27. 11 óra 20 perc

A konferencia online a MSTeams-en keresztül az alábbi csoportban:

The conference is online using the MSTeams in the group below:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab20e740adca748d0b3653cfc10fa87b4%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbe02947-a3c7-40b5-b980-31ccea2068d2&tenantId=c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558