Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2020. 04. 15.
Andrea Koleszár
NYELVVIZSGA KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÍTÉS – Közlemény

Tisztelt volt Hallgatóink!

Az oklevél kiállítási folyamatot együttműködés formájában kívánjuk kezelni. Ez alatt azt értjük, hogy nem éri Önöket semmiféle hátrány, ha az oklevél kiállítási kérelmet nem tudják hiánytalanul kitölteni. A megadott adatokkal a nyilvántartásunkban való fellelhetőségüket segítik, gyorsítják. Minden esetben elvégezzük a nyilvántartásunkban szereplő adatok egyeztetését, ellenőrzését. Amennyiben kérdésünk, kérésünk merül fel, akkor a megadott elérhetőségek valamelyikén felvesszük Önökkel a kapcsolatot.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben van rá lehetőségük, először tájékozódjanak, figyeljék az Egyetem honlapját, a Hallgatói Központ honlapján szereplő Híreket és ha nem találtak kérdésükre választ, akkor tegyék azt fel, lehetőleg e-mailben. Nagyon megnövekedett a telefonhíváokk száma, amely egyrészt elégedetlenséget is okoz – nem vesszük fel a telefont (de igen, csak lehet, hogy éppen beszélünk rajta és a vonalak nem minden esetben jeleznek foglaltat, átvett vonalak esetében ugyanúgy kicsörögnek), másrészt megnehezíti a munkánkat. (Valamit félbe kell hagyni, azonnal válaszolni lehet teljesen más kérdésre, majd folytatni ott ahol abbahagytuk.)

A Neptun Tanulmányi Rendszerben megküldött Adategyeztetés tárgyú e-maillel kapcsolatban, amennyiben benyújtották az oklevél kiállítási kérésüket, további teendőjük nincsen.

Megértésüket, türelmüket nagyon köszönjük!

Összegyűjtöttünk néhányat az eddig felmerült gyakori kérdésekből, válaszokból!

Mit jelent a kredites?

A 2002-2005-ben jogviszonyt létesített hallgatók, főiskolai vagy egyetemi szintű képzések, amikor már a kredit mint olyan, megjelent a képzésben.

Mit jelent a BA BSc?

A 2005-től jogviszonyt létesített alapszakos hallgatók (bolognai rendszer).

Mit jelent az MA MSc?

A 2005-től jogviszonyt létesített mester szakos hallgatók (diszciplináris mester, tanári mester) (bolognai rendszer).

Mit karikázzon, ha én 2000-ben és 2001-ben, még a kredites korszak előtt létesített jogviszonyt, a hagyományos képzésben?

Semmit sem szükséges, a szak után írja oda kérjük, hogy főiskolai hagyományos kredit előtti, vagy egyetemi hagyományos kredit előtti.

Mit karikázzon, ha a 2013. évtől beinduló 10-12 féléves osztatlan tanárképzésben létesített jogviszonyt?

Semmit sem szükséges, a szak után írja oda kérjük, hogy osztatlan 10-12 féléves tanárképzés.

Mit tegyen, ha nem tudja a választ arra, hogy mikor kezdett, mikor végzett és mikor záróvizsgázott?

Írjon be egy hozzávetőleges időpontot, amelyre emlékszik.

Mit tegyen, ha a képzés idején viselt neve megváltozott?

Az oklevél kiállítása céljából előterjesztett Kérelembe a “Hallgató nevéhez” a jelenleg hivatalosan használt, a személyazonosító okmányaiban szereplő nevét kérjük feltüntetni. Ha esetleg emlékszik a Neptun kódjára, kérjük írja mellé azt is. A hallgató születési nevéhez a születési nevet szükséges beírni. Az oklevél a jelenleg használt névre kerül kiállításra, amelyen a születési név is feltüntetésre kerül. Azonban ha a születési név és a jelenleg viselt név nem egyezik meg, és ez korábban nem került lejelentésre most kérjük szépen a névváltozás alátámasztásául szolgáló dokumentum megküldését. (Csatolandó dokumentumok: házassági / válási / névváltozási anyakönyvi kivonat, érvényes személyi igazolvány mindkét oldala)

Miért fontos, hogy a jelenleg viselt neve szerepeljen az oklevélen? – előfordulhat, hogy az a szervezet ahol az oklevelét bemutatja, nem fogadja el az oklevelet, mivel az oklevél kiállításának a napján viselt neve nem egyezik az oklevélen szereplő névvel.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ESETÉN kérjük csatolni az akkor érvényben lévő, elővégzettségét, amelyre ráépült a szakirányos oklevele. S amennyiben két nyelven lett kiadva az oklevél, természetesen csatolja mind a magyar, mind az angol, esetleg német oldalát az oklevélnek.

Ha volt valamilyen szakiránya, specializációja műveltségi területe, ismeretköre, kérjük tűntesse fel a szak megnevezése után!

Nem emlékszik a Neptun-kódjára?

Nem probléma! Ha mégis emlékszik, kérjük írja a neve után, de csak abban az esetben, ha biztosan emlékszik a pontos Neptun-kódra.

Kitölthető-e a kérelem számítógépen?

Igen, kitölthető. Mi több, ajánlott a félreértések és félreolvasások elkerülése érdekében. Aláírni viszont mindenképpen saját kezűleg szükséges. Kérjük, hogy aláírást követően olyan minőségben digitalizálja, hogy az jól látható és olvasható legyen.

Kérelmeznem kell az oklevélmelléklet kiállítását is?

Amennyiben 2006. március 1. napja után kezdte meg a tanulmányait nem kell külön kérelmeznie, az oklevéllel együtt automatikusan kiállításra kerül.

Amennyiben 2003. július 1. és 2006. február 28. napja között kezdte meg a tanulmányait, úgy a vonatkozó jogszabály alapján kérelmezheti az oklevélmelléklet kiadását is. Erre irányuló kérelmét nem külön kérelmen, hanem az oklevél kiállítására irányuló kérelmen kérjük feltüntetni. Mindazonáltal tájékoztatjuk, hogy kapacitás hiányában ezen oklevélmellékletek kiállítására később kerül sor, nem az oklevéllel egy időben. Ez az oklevél kiállítását természetesen nem érinti.

Oklevél átvétel hogyan fog történni?

A Hallgatói Központ munkatársa a későbbiekben fogja erről tájékoztatni a pontos részletek megjelölésével, illetve a kiadott tájékoztatóban is olvashat a járványügyi intézkedések betartásának kéréséről. Ezen felül, amennyiben van rá lehetősége, kérjük az átvételhez saját tollat hozzon majd magával.

A 2019/2020. tanév II. félévében záróvizsgázom, és nincs nyelvvizsgám. Rám is vonatkozik a mentesítés, illetve kérelmeznem kell az oklevél kiállítását?

Igen, a nyelvvizsga-követelmény alóli mentesítés valamennyi képzésre és az abban részt vevő hallgatóra vonatkozik, ha 2020. augusztus 31. napjáig sikeres záróvizsgát tesz. A jelenlegi állapot szerint nem kell kérelmeznie az oklevél kiállítását, Önnek automatikusan kiállításra kerül és terveink szerint a szeptember elején megrendezésre kerülő diplomaosztón kerül átadásra.

Az oklevél megszerzése érdekében sikeres nyelvvizsgát tettem, nekem is kérelmeznem kell az oklevél kiállítását?

Igen, kérelmeznie kell. Javasoljuk azonban, hogy ne a mentesség alapján kérelmezze az oklevél kiállítását, hanem a nyelvvizsga-bizonyítvány benyújtásával a Hallgatói Központ honlapján található, erre az esetre vonatkozó kérelem előterjesztésével. A kérelem az uni-miskolc.hu/hk Dokumentumok menüpontjából érhető el.

Miskolc, 2020. április 21.

További információ:

https://www.uni-miskolc.hu/hirek/2301/nyelvvizsga_kotelezettseg_aloli_mentesites