Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2020. 03. 19.
Agnes Mile
Tájékoztatás távoktatásról

Tisztelt Hallgatók!

A március 11-én küldött tájékoztatás szerint – más magyar egyetemekhez hasonlóan – a Miskolci Egyetem átáll a távoktatásra a félév hátralévő időszakában. Ez a hét rendkívüli tavaszi szünet Önök részére, viszont kemény munkával eltöltendő hét az oktatók számára annak érdekében, hogy az oktatás a lehető leghatékonyabb módon folytatódjon a jövő hét elejétől.

A kapcsolattartás a hallgatók felé alapvetően Neptun üzeneteken keresztül fog történni, ezért nyomatékosan kérem, hogy a kapott Neptun üzeneteket mindenki fokozottan figyelje.

A Karon kérjük és ösztönözzük az oktatókat, hogy a távoktatáshoz szükséges kétirányú adatforgalom (tananyagok kihelyezése, hallgatók által írt beszámolók visszaküldése, tesztek, feladatlapok megírása, értékelése) az egyetemi e-learning felületen keresztül történjék (https://elearning.uni-miskolc.hu/zart/). Ezen a felületen keresztül lehet legjobban egységes módon az oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartást biztosítani. Az e-learning rendszerbe való belépés részleteiről később kapnak tájékoztatást.

Számos kurzus, elsősorban előadások esetében fogunk alkalmazni videokonferencia alkalmazás segítségével online előadásokat. Ezek időpontja alapvetően a félévre érvényes órarend szerint lesz. A pontos időpontot és a bejelentkezéshez szükséges linket az oktatótól fogják időben megkapni Neptun üzenetben.

A Kar oktatóinak és vezetésének fő feladata ezen a héten, hogy a következő hetek oktatási tartalmát átállítsuk a lehető leghatékonyabb távoktatási megoldásokra. A részletes tanmenetet a következő hetekre nézve péntek délig (március 20.) kapják meg.

Jó Szerencsét!

Mádai Ferenc