Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 09. 11.
Agnes Mile
HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése – EFOP-3.6.1-16-2016-00011 című projekt Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot a Műszaki Földtudományi Kar mesterképzésben, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatói számára.

A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó mesterképzésben, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók aktívan részt vegyenek a Műszaki Földtudományi Karon folyó kutatásokban, a kutatási eredményeiket konferenciákon, tudományos kiadványokban, folyóiratokban ismertessék. A kutatói utánpótlást támogató programba bevont új résztvevő hallgatók ezáltal bővítik, szélesítik a tudásukat, továbbá hozzájárulnak a projekt sikerességéhez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 25.

Jelentkezési lap

Részletes pályázati felhívás:
Ösztöndíj felhívás BSc hallgatók számára
Ösztöndíj felhívás MSc hallgatók számára
Ösztöndíj felhívás PhD hallgatók számára

A támogatási nyilatkozat letölthető itt.