Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2019. 02. 22.
Agnes Mile
Ösztöndíj alapképzésben résztvevő hallgatók számára

A Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése – EFOP-3.6.1-16-2016-00011 című projekt Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot a Műszaki Földtudományi Kar alapképzésben résztvevő hallgatói számára.

A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók aktívan részt vegyenek a Műszaki Földtudományi Karon folyó kutatásokban, a kutatási eredményeiket konferenciákon, tudományos kiadványokban, folyóiratokban ismertessék. A kutatói utánpótlást támogató programba bevont új résztvevő hallgatók ezáltal bővítik, szélesítik a tudásukat, továbbá hozzájárulnak a projekt sikerességéhez.

Részletes pályázati felhívás:

Ösztöndíj felhívás BSc hallgatók számára

A támogatási nyilatkozat letölthető itt.